טוען..

מחיר ההתנחלויות

ההתנחלויות והמשך הכיבוש עולים לישראל מליארדים כל שנה. איך זה עובד ואיפה הכסף?  להלן כמה כיוונים ונתונים.

א. כמה מקבלים המתנחלים? 

קשה לכמת את המחיר שעולות ההתנחלויות לישראל. תקציב המדינה לא מחולק באופן גאוגרפי, תקציבי החינוך, הרווחה, השיכון וכו' לא מפרטים כמה מקבל כל יישוב או כל אזור. גם רשימת ההטבות הרשמיות להתנחלויות (שהתקצרה מאוד בשנים האחרונות) לא נותנת את התמונה המלאה. רוב תקציב המדינה מגיע לאזרח דרך הרשויות המקומיות – כך למשל, מעביר משרד החינוך כספים לרשויות המקומיות שמספקות את השירותים לתושבים וכך הלאה. המדינה מוצאת דרכים להעביר כספים נוספים לפרויקטים מיוחדים והעדפות שונות בהעברת תקציבים רגילים ובלתי רגילים לרשויות המקומיות בשטחים. ניתן למצוא חלק ממחיר ההתנחלויות בנתוני העברת הכספים של המשרדים השונים לרשויות המקומיות. לצערנו משרד האוצר הפסיק לאסוף את המידע הזה ב-2007, אבל הנתונים הללו עדיין רלבנטיים:

ב-2007 העברות המדינה לרשויות מקומיות בשטחים הסתכמו ב- 1,127,455,469 ₪ (למעלה ממיליארד ומאה מיליון). מדובר בכ-8.9% מכלל העברות המדינה לרשויות באותה שנה. באותה עת עמד מספר התושבים בהתנחלויות על כ- 3.8% מכלל תושבי מדינת ישראל.כלומר התקציב שהועבר להתנחלויות היה יותר מכפול מגודלן היחסי באוכלוסיה.

או במלים אחרות, נתוני משרד האוצר מראים כי

ב-2007 – ההעברות המדינה להתנחלויות היו 4,083 ₪ לנפש; לעומת 1,651 ₪ לנפש בתוך ישראל. 

ב-2006 – ההעברות להתנחלויות 3,296 ₪ לנפש; לעומת 1,597 ₪ לנפש בתוך ישראל.

ב-2005 – ההעברות להתנחלויות 3,417 ₪ לנפש; לעומת 1,511 ₪ לנפש בתוך ישראל.

=> הנתונים מראים שהמתנחלים מקבלים מהמדינה בערך כפול מתושבי ישראל. 

ב. מדינת הרווחה קיימת בהתנחלויות ולא בארץ

את העובדה שההתנחלויות מקבלות הרבה יותר ניתן למצוא גם בזווית נוספת – חלוקת התוצר הלאומי בהתנחלויות לעומת התוצר הלאומית בישראל. ביולי 2011 פרסם ארגון ה-OECD מחקר על כלכלת ישראל והשטחים. בין השאר בדקו את "התפוקה הלאומית" בשטחים לעומת התפוקה בישראל. מסתבר כי בהתנחלויות החלק היחסי של תחום המינהל הציבורי, החינוך והבינוי גדולים פי שתיים או שלוש מחלקם היחסי בתפוקה הלאומית בישראל, כלומר, בהתנחלויות מתקיימת מדינת רווחה, ישנם הרבה יותר שירותים סוציאליים, חינוכיים, רווחה וכו' מאשר בתוך ישראל. לדוגמא:

תחום המנהל הציבורי (פקידים, נותני שירותים, עובדי רווחה וכו') – בהתנחלויות מהווה 18.8% מהתוצר; בישראל – 6.6% מהתוצר;

חינוך– בהתנחלויות מהווה 11.8% מהתוצר; בישראל – 7.2% מהתוצר;

בינוי– בהתנחלויות 9.4% מהתוצר; בישראל – 4.8% מהתוצר.

=> המשמעות היא שבהתנחלויות יש הרבה יותר שירותים חברתיים וחינוך מאשר בתוך ישראל. הנתון האחרון מלמד שההשקעה בבנייה בהתנחלויות היא כפולה מאשר ההשקעה בבנייה בתוך ישראל.  

ג. ההטבות למתנחלים

בנוסף לכל הנ"ל, ישנן גם כמה הטבות מוכרזות ומוצהרות שהמתנחלים נהנים מהן, חלק מהן נובעות מכך שרוב מוחלט של ההתנחלויות נחשבות אזור פיתוח – ולכן נהנות מהטבות בתחום השיכון, התעשייה, החקלאות וכו'.

כך למשל הטבות בדיור כוללות, בין השאר:

  • 97,200 ש"ח תוספת הלוואה למשכנתא (ברבית קבועה של 4.5%);
  • 69% הנחה ברכישת הקרקע
  • מימון כ-50% מהוצאות הפיתוח בפרויקט בנייה.

ד. מאמרים ומחקרים לקריאה נוספת: 

פרויקט "מחיר ההתנחלויות" עיתון הארץ, 2003 – לחצו כאן (לפי המחקר ההתנחלויות עולות לישראל כ-2.5 מיליארד ש"ח בשנה).

מחקר מפורט של מכון אדווה הכולל הערכה של מחיר הכיבוש בכלל – לחצו כאן

מחקר של ה-OECD על כלכלת ישראל והשטחים, יולי 2011 – לחצו כאן

מאמר על ההשפעות הכלכליות והפוליטיות של ההתנחלויות – מכון מאקרו – לחצו כאן

מחיר 40 שנות התנחלויות למעלה מ-50 מיליארד דולר – ynet, 8/6/07