טוען..

יותר ממילארד בשנה – השקעה עודפת בהתנחלויות

נתונים שנאספו ע"י משרד האוצר ועובדו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והתקבלו ע"י שלום עכשיו מראים:

* ממשלת ישראל משקיעה למעלה ממיליארד ₪ בשנה בפיתוח ההתנחלויות (לא כולל הוצאות ביטחון והוצאות לאחזקה שוטפת של ההתנחלויות).

* בשנים האחרונות חלה עליה של 50% בהשקעה בהתנחלויות – בשנת 2017 עמדו ההוצאות על 1.650 מיליארד וב-2018 על 1.415 מיליארד. נתוני הרבעון הראשון של שנת 2019 מעידים על עליה נוספת.

* ההתנחלויות מקבלות כ-12% ממענקי משרד הפנים לרשויות מקומיות, בעוד שחלקן באוכלוסיה עומד על פחות מ-5%. בשנת 2018 קיבלו הרשויות בהתנחלויות 648 מיליון ₪ מתוך 5.5 מיליארד ₪ שהעניק משרד הפנים לרשויות מקומיות.

* החל מספטמבר 2018, בעקבות ההכרה של ממשל טרמפ בסיפוח רמת הגולן, הפסיק משרד האוצר לדווח לאמריקנים על ההשקעה בישובים הישראלים ברמת הגולן. יחד עם זאת, נתוני הרבעון הראשון בשנת 2019 מעידים על הוצאות שיא בהתנחלויות עם 390 מיליון ₪ (בחודשים ינואר – מארס 2019) לעומת ממוצע של 354 בכל רבעון בשנת 2018 (כולל הגולן).

שלום עכשיו: נתוני המדינה עצמם מראים שישראל ממשיכה להשקיע הון עתק בפיתוח ההתנחלויות על חשבון פיתוח בתוך ישראל. החלטת הממשלה היום להוסיף עוד 34.5 מיליון ש"ח במענקים ייחודיים לרשויות המקומיות בהתנחלויות מעידה על כך שהממשלה איבדה כל בושה. במצב של ממשלת מעבר על הסף של בחירות חדשות ובצמוד לסוף שנת הכספים מוצאת הממשלה לנכון להוסיף מיליונים על הפינוק שממילא ניתן לרשויות בהתנחלויות שמקבלות, לפי נתוני משרד האוצר, קרוב לפי שלושה מחלקן באוכלוסיה.

לכתבה בדה-מרקר – ראו כאן

הוצאות ייחודיות להתנחלויות*, לפי חישוב משרד האוצר:

פירוט ההוצאות לפי משרדי הממשלה (במיליוני ש"ח):
* חישוב משרד האוצר כולל את ההוצאות ברמת הגולן (עד שנת 2019), ולא כולל את מזרח ירושלים.

להורדת טבלת הנתונים המלאה – לחצו כאן

חישוב משרד האוצר – תנאי של האמריקנים:

בתחילת שנות התשעים התנה הממשל האמריקני מתן ערבויות לישראל בקיזוז הסכום שמשקיעה ישראל בהתנחלויות. בעקבות תנאי זה, מעביר משרד האוצר באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאמריקנים בכל כמה חודשים את חישוב הוצאות הממשלה הייחודיות להתנחלויות והאמריקנים מקזזים מהערבויות שניתנות לישראל סכום על פי הערכות ותיקונים שנעשים על ידי הממשל האמריקני עצמו.

אופן חישוב הנתונים ע"י משרד האוצר: לנתוני משרד האוצר מצורף מסמך המסביר את אופן חישוב הנתונים. המסמך מציין כי בדוחות הכספיים של הממשלה ההוצאות להתנחלויות לא מפורטות באופן ישיר. לכן בכל גורם ממשלתי נעשה חישוב ע"י חשב המשרד שהפריד מתוך סעיפי התקציב את ההוצאות שהוצאו על ההתנחלויות.

ההוצאות שנכללו בחישוב הן הוצאות כל הגופים והמשרדים הממשלתיים בהתנחלויות ביהודה ושומרון וברמת הגולן (לא כולל מזרח ירושלים).  בכלל זה:

* בנייה של ההתנחלויות עצמן, כולל השקעה ציבורית בבתים, כבישים פנימיים (לא כולל כבישים בין עירוניים שניתנים לשימוש גם ע"י פלסטינים), מבני חינוך, חברה ודת, מרכזים מסחריים, אזורי תעשיה ומתקנים אחרים שנועדו להקמה של יחידות ייצור או לשרת את תושבי ההתנחלויות.
* סובסידיות ומענקי הון לרשויות מקומיות ופרוייקטים שנמצאים בהתנחלויות.
* הטבות באמצעות הנחות במס שניתנות ליצרנים ולתושבים בהתנחלויות.
* החלק המסובסד של המשכנתאות שניתנות בתנאים מיוחדים למתנחלים.
* מענקים למתנחלים עבור דיור, תחבורה ופרטי צריכה נוספים.
* העברות הממשלה לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית המיועדות להוצאה בהתנחלויות.

הוצאות נוספות שלא נכללות בחישוב במשרד האוצר:

ההוצאות לא כוללות שירותים או העברות ממשלתיות שניתנות לכלל אוכלוסיית ישראל, וכן שירותים שניתנים לכל אזרח ואזרחית ללא קשר למקום המגורים. כך שהוצאות הממשלה על שירותים שהיו ניתנים למתנחלים גם לו היו מתגוררים בישראל, לא נכללו בחישוב.

משרד האוצר לא כולל בחישוב את הוצאות הביטחון הרבות שכרוכות בהתנחלויות ולא ההוצאות של אמצעי המיגון השונים שהוקמו בהתנחלויות בהשקעה של מיליונים רבים.

מלבד הוצאות הבטחון, חישוב משרד האוצר לא כולל מאות מיליוני שקלים שמושקעים בסלילת רוב הכבישים העוקפים והבין עירוניים להתנחלויות, אלא רק את הכבישים הפנימיים בתוך ההתנחלויות (הכבישים הבין עירוניים לא נכללו בחישוב בתירוץ שגם האוכלוסיה הפלסטינית רשאית להשתמש בהם).