טוען..

הממשלה ממשיכה לקדם את ההתנחלות בא-נחלה

ההתפתחויות האחרונות מעידות על כך שממשלת נתניהו ממשיכה לקדם את ההתנחלות שמכונה "E2" בא-נחלה (גבעת עיטם):

  1. משרד השיכון החל בתכנון השטח להתנחלות
  2. החלטה חדשה של בית המשפט בנוגע למעמד הקרקעות מתפרשת כאישור חלקי של הקרקע כאדמת מדינה
  3. הרשויות הישראליות השמידו שדה חיטה פלסטיני בשטח המיועד להתנחלות

רקע: בשטח של כ-1,700 דונם ליד הכפר הפלסטיני א-נחלה, מדרום לבית לחם, מתוכננת הקמת התנחלות חדשה בת אלפי יחידות דיור בשם "גבעת עיטם", כהרחבה להתנחלות אפרת. תכנית זאת כונתה בשם "E2", שבדומה לתכנית ב-E1, אם תמומש עלולה לתת מכה קשה לסיכוי לשתי מדינות. להרחבה ראו כאן.

לסיפור המלא של ההתנחלות בגבעת עיטם – ראו כאן

1. התחלה של תכנון ע"י משרד השיכון

לשלום עכשיו נודע כי ב-21/10/14, אישר משרד השיכון חוזה עם אדריכלים לשם ביצוע תכנון בשטח המיועד להתנחלות בא-נחלה. האדריכלים נשכרולהכנת תכניות פיתוח, דרכים ותנועה להתנחלות "גבעת עיטם", תמורת סך של 825,420 ₪ במימון משרד השיכון.

מדובר בצעד משמעותי בדרך להקמת ההתנחלות והוא מעיד על כוונה מעשית של הממשלה להוציא אל הפועל את התכנית להקים את ההתנחלותהחדשה. ייתכן שצעד זה הגיע בעקבות פרשנות של החלטת הביניים של בית המשפט בנוגע למעמד הקרקעות, ראו להלן.

2. החלטה חדשה של בית המשפט העליון בנוגע למעמד הקרקעות

הקרקעות שעליהן מתוכננת ההתנחלות החדשה הוכרזו ע"י המינהל האזרחי כאדמות מדינה בשנת 2004. בעלי הקרקעות הפלסטינים ערערו על ההכרזהבפני ועדת הערר הצבאית, ואחר שערעורם נדחה, הגישו עתירה לבג"צ. ב-7/9/14 נתן בית המשפט העליון החלטת ביניים בעתירהבה הוא דחה את רוב טענות העותרים, ובנושא אחד (שאלת חלקות שבהן היה עיבוד חלקי) המליץ להחזיר את הדיון לועדת העררים הצבאית.

בעקבות החלטה זו התקיים דיון נוסף בעתירה ב-16/12/14. קיימת מחלוקת בשאלה מהן אותן חלקות שהיה בהן עיבוד חלקי ואותן יש להחזיר לדיוןבועדת העררים, ומהו היקפן. בסוף הדיון נתן בין המשפט לעותרים 30 יום להגיש רשימה מפורטת של החלקות הספיציפיות שבהן לטענתם היה עיבודחלקי. לאחר הגשת רשימת החלקות, יינתנו למדינה 30 יום נוספים להגיב ואח"כ יתן בית המשפט את החלטתו.

בהחלטה מ-16/12/14, מבהיר הנשיא גרוניס כי "מיותר לומר שכל העניינים האחרים שהועלו בעתירה, למעט נושא העיבוד החלקי כאמור, מוצו בגדרהחלטתנו מיום 7/9/14". להחלטה המלאה ראו כאן

ייתכן שהמינהל האזרחי ומשרד השיכון מפרשים את ההחלטה כאילו היא מאשרת שכל הקרקע היא אכן אדמת מדינה מוכרזת למעט אותן חלקות בעיבודחלקי שאמורות לחזור לדיון בועדת העררים הצבאית. יחד עם זאת, חשוב לציין שמדובר בהחלטת ביניים שאיננה בגדר פסק דין ואף לא פסק דין חלקי. יתר על כן, עדיין לא נקבע מהן אותן קרקעות שאושרו לכאורה ע"י בית המשפט ומהן הקרקעות שעדיין במחלוקת.

3. המינהל האזרחי השמיד שדה חיטה של פלסטיני בשטח שבמחלוקת

ביום חמישי 15/1/15, הגיעו בולדוזרים מלווים באנשי המינהל האזרחי והשמידו שדה חיטה שנזרע ע"י פלסטינים בשטח שבמחלוקת. לטענת הפלסטינים,מדובר בשטח שעדיין לא הוכרע מעמדו בבית המשפט, אך ככל הנראה, הפרשנות המשפטית של המדינה להחלטת הביניים של ביהממאפשרת להלהתייחס לשטח הזה כאדמת מדינה. כפי הנראה, לדעת המדינה, לא מדובר בחלקה שהיה בה עיבוד חלקי.

חשוב לציין שכאשר פרצו המתנחלים דרך חדשה אל המאחז שלהם בשטח שבמחלוקת, ביולי 2014, נמנעה המדינה מלהרוס את הדרך, וכשהדבר נדוןבבג"צ, הודיעה המדינה שהטיפול בשטח ייעשה בהתאם לסדר העדיפויות לאכיפה, ובית המשפט הסתפק בכך. ביצוע ההריסה של שדה החיטה הפלסטינייכול להצביע על אכיפה סלקטיבית, שכן אם השטח נמצא בסדר עדיפות גבוה לאכיפה, הרי שהיה על המדינה להרוס את הדרך שפרצו המתנחלים; ואםהאזור נמצא בסדר עדיפות נמוך, לא היה מקום לבצע את האכיפה כלפי שדה החיטה של הפלסטינים.

מכל ההתפתחויות הללו עולה שהממשלה ממשיכה לקדם את התכנית להקמת ההתנחלות בא-נחלה, למרות הסכנה שתכנית זו מציבה על הסיכוי לפתרון של שתי מדינות. מידע נוסף על ההתנחלות המתוכננת בא-נחלה ראו כאן.

לסיפור המלא של א-נחלה/גבעת עיטם ראו כאן.