טוען..

צו הפקעה לצורך סלילת כביש עוקף חדש למתנחלים מדרום לבית לחם


ב-3/4/19 חתם ראש המנהל האזרחי על צו הפקעה ל-401 דונם מאדמות הכפרים בית אומר וחלחול לצורך סלילת כביש "עוקף אל ערוב" באורך של כ-7 ק"מ, מדרום לבית לחם. זהו השלב הפרוצדוראלי האחרון שנדרש לפני תחילת העבודות בשטח, לאחר שהתכנית אושרה כבר בשנת 2012. בעלי הקרקעות צפויים להגיש עתירה לבית משפט נגד ההפקעה, ולאחר שהיא תידחה עבודות הסלילה יוכלו להתחיל.

משמעות סלילת הכביש העוקף היא פיתוח ובניה בהתנחלויות שהוא משרת. הנסיון מלמד כי ברגע שיש ציר תחבורה נוח שמקצר את אורך הנסיעה מההתנחלויות לערים ומרכזי העבודה בישראל, ההתנחלויות גדלות בקצב מהיר (ראו למשל המקרה של כביש ליברמן שתוך פחות מעשור מסלילתו ההתנחלויות שלאורכו הוכפלו).

שלום עכשיו: הפקעה זו היא חלק מהכניעה המתמשכת של הממשלה לדרשותיהם של המתנחלים לסלול כבישים עוקפים ברחבי הגדה. המתנחלים יודעים היטב כי ללא כבישים טובים ההתנחלויות לא יוכלו להתפתח, אך הם דורשים את סלילתם "מטעמי ביטחון". דרישה זו נושאת את שם הביטחון לשווא, כשלמעשה המטרה שעומדת מאחורי כבישים אלו היא הרחבת ההתנחלויות וקידום תוכנית הסיפוח של השטחים למדינת ישראל כדי למנוע את הסיכוי להגיע לשלום ולפתרון של שתי מדינות.

מפת ההפקעה

על המשמעות של הכבישים העוקפים ועל ה"תירוץ" של הצורך הביטחוני:

  • כביש עוקף משמעו ציר פיתוח להתנחלויות – סלילת כביש עוקף היא שיפור אדיר ביכולת הגישה (קיצור המרחק) של ההתנחלויות לישראל ולמרכזי התעסוקה והחיים. כמעט תמיד מיד אחרי סלילת כביש כזה יש עליה חדה בפיתוח ההתנחלויות שלאורכו. למשל, מאז שנפתח "כביש ליברמן" ב-2008 ההתנחלויות שלאורכו הוכפלו תוך פחות מעשור. כך שתחת התירוץ של ביטחון מסתתרת התביעה לפיתוח ההתנחלות.
  • ההתנחלויות הן נטל ביטחוני אדיר על ישראל– אם ביטחון הישראלים כולם מעניין את המתנחלים אז הדרישה צריכה להיות לפנות את ההתנחלויות ולהגיע להסכם שלום עם הפלסטינים. הצורך בסלילת כבישים עוקפים הוא רק דוגמא קטנה לכך.
  • כביש עוקף הוא רק שיפור מסויים בביטחון המתנחלים – הכבישים העוקפים, כאמור, לא משפרים את הביטחון של תושבי ישראל, אלא בעיקרמגדילים את מספר המתנחלים ולכן מגדילים את הנטל הביטחוני שבהתנחלויות. אך גם ביטחון המתנחלים מושפע רק חלקית מהכבישים העוקפים. לצערנו פיגועים וזריקות אבנים מתרחשים גם בכבישים עוקפים, ומעבר לתחושת ביטחון שכבישים אלו משרים על הנהגים באזור, בינם לבין שיפור הביטחון אין הרבה.
  • כביש עוקף מחייב הפקעת נרחבת של אדמות פלסטיניות – כל סלילת כביש מחייבת הפקעת שטחים נרחבת של תושבים פלסטינים באזור. כל הכבישים מתוכננים מנקודת המבט הישראלית של פיתוח ההתנחלויות, וגם אם בחלק מהמקרים גם לפלסטינים יכולה להיות תועלת מכבישים אלו, הרי שהם לא נסללים לפי תפיסה תכנונית של הצרכים הפלסטינים ולכן, חלק מהכבישים משמשים למעשה מתנחלים ורק מעט מאוד פלסטינים. דבר זה מעמיד בסימן שאלה את התירוץ המשפטי הישראלי שמתיר להפקיע שטחים כדי להקים כבישים בשטחים הכבושים, בטענה כי הכבישים ישרתו גם את האוכלוסיה הפלסטינית המוגנת. (ראו הרחבה כאן.)