טוען..

תגובת המדינה בבג"צ שבות רחל ובג"צ היובל – הכשרת התנחלויות חדשות?

השבוע הגישה המדינה את תגובותיה למספר בג"צים, ביניהם גם של שלום עכשיו, בנושא בנייה בלתי חוקית בשטחים. המדיניות המסתמנת היא של הכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית במאחזים – מגמה שצריכה להדאיג את כולנו, משום שמשמעותה בפועל היא הכרזה על הקמת התנחלויות חדשות.

ביום ראשון, 1/5/11, הגישה המדינה את תגובתה לבית המשפט בבג"ץ שלום עכשיו בשבות רחל, מאחז שנבנה כולו באופן בלתי חוקי, ללא אישורים או תוכניות, ב-1991. לפיה בכוונת הממשלה לפעול להכשיר את המאחז שבות רחל ולאשר את הבנייה בו, אך זאת בתנאי שהמתנחלים יהרסו את הבנייה הבלתי חוקית שבמוקד העתירה. מדובר בהכשרות קרקע ל-20 בתים וכ-9 קרוואנים, שהעבודה עליהם החלה מיד עם תום ההקפאה. ב-2/5 בית המשפט הוציא צו ביניים שאוסר על המשך בנייה או מכירה באתר.

בנוסף, בתגובה לעתירת שלום עכשיו על הבנייה הבלתי חוקית בחרשה וביובל, המדינה הודיעה שאין בכוונתה להרוס את ביתו של רס"ן אלירז פרץ ז"ל, שנבנה על קרקע פלסטינית פרטית, אך היא מתכוונת להרוס מבנים אחרים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית במאחז היובל. במקביל, המדינה מתכוונת להכשיר את הבנייה הבלתי החוקית על אדמות מדינה במאחזים היובל וחרשה.

למרות ששלום עכשיו הודיעה כי היא לא דורשת את הרס בית משפחות פרץ וקליין, הממשלה מנצלת את המצב על מנת להכשיר עשרות יחידות דיור בלתי חוקיות בלב השטחים. לא מדובר כאן במהלך מנהלי בלבד – הכשרת מאחז משמעה החלטה רשמית של הממשלה על הקמת התנחלות חדשה, דבר שלא נעשה מאז 1996 בשל שיקולים מדיניים. יש לקוות כי נתניהו לא יבצע מהלך כה קטלני מבחינה מדינית.

בתגובות לעתירות נוספות של "יש דין" ושל תושבים פלסטיניים – הודיעה המדינה שבכוונתה להכשיר את המאחז "רחלים", ולהרוס את הבנייה הבלתי חוקית שמתבצעת בבית אל על קרקע פרטית בשכונת ג'בל ארטיס, ובפרוייקט נוסף שנמצא בימים אלה בבניה.

למידע נוסף על הפקעת קרקעות והכרזה על אדמות מדינה

למידע נוסף על התנחלויות על קרקעות פרטיות של פלסטינים

עבודות הכשרת קרקע בשבות רחל

עבודות הכשרת קרקע בשבות רחל