טוען..

לפחות 70 מאחזים פולשים לקרקע פרטית

בעקבות הודעת ראש הממשלה על הכוונה לפנות את המאחזים שנמצאים על קרקע פרטית פלסטינית, שלום עכשיו ערכה בדיקה מחודשת למעמד הקרקעות במאחזים.

1. 70 מאחזים פולשים לקרקע פרטית

2. 16 מאחזים יושבים באופן מלא על קרקע פרטית

3. ב-15 מאחזים נוספים למעלה ממחצית משטח המאחז הוא קרקע פרטית.

הודעת ראש הממשלה כאילו מדובר בשלושה מאחזים בלבד, אינה מתיישבת עם הנתונים הרשמיים של המדינה. גם אם התכוון ראש הממשלה רק למאחזים שכל הקרקע בהם היא קרקע פרטית, ורק למאחזים שנמצאים על קרקע פרטית מוסדרת בלבד (בניגוד לקרקע לא מוסדרת) עדיין ישנם לפחות 11 מאחזים שיושבים באופן מלא על קרקע פרטית מוסדרת, שאינם ניתנים להכשרה.

הודעת ראש הממשלה מהווה נסיגה מעמדת הממשלה הרשמית, לפי התחייבותה במפת הדרכים לפנות את כל המאחזים הבלתי חוקיים שהוקמו מאז מארס 2001.

המאחזים שיושבים באופן מלא על קרקע פרטית:

 1. אהבת חיים – 49.2 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 2. ביהכנ"ס העתיק סוסיא – 16.5 דונם קרקע פרטית
 3. בית אל מזרח – 17.9 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו – בתוך צו תפישה צבאי]
 4. ג'בל ע'רטיס – 34.2 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 5. גבעת אסף – 45.6 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 6. גבעת החי"ש – 53.4 דונם קרקע פרטית
 7. דרך האבות – 79.7 דונם קרקע פרטית
 8. חוות גלעד – 230.6 דונם קרקע פרטית
 9. חוות עומר – 312.9 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו – בתוך צו תפישה צבאי]
 10. חרשה – 129.6 דונם קרקע פרטית
 11. כוכב יעקב מזרח – 13.1 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 12. כוכב יעקב מערב – 25.8 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 13. מגרון – 360.1 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 14. מכון משפטי ארץ – 3.4 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 15. עמונה – 385.8 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]
 16. עפרה צפוןמזרח – 8.7 דונם קרקע פרטית [מוסדרת, רשומה בטאבו]


תצ"א קרקעות פרטיות

לרשימת ההתנחלויות המלאה

נתוני המינהל האזרחי על מעמד הקרקעות

בדיקת שלום עכשיו נעשתה לפי נתוני המינהל האזרחי, הגוף שאחראי מטעם המדינה על רישום וניהול נושא הקרקעות בשטחים. מפת הקרקעות הפרטיות באזור C הועברה לשלום עכשיו בדצמבר 2006 בעקבות עתירה לפי חוק חופש המידע.

מהבדיקה עולה למשל, כי מבין 16 המאחזים שיושבים באופן מלא על קרקע פרטית, 11 מאחזים הם על קרקע פרטית מוסדרת, רשומה בטאבו, שאין דרך חוקית להכשירם. חמישה מאחזים נוספים הם על קרקע פרטית לא מוסדרת, אשר לפי הפרשנות הישראלית לחוק העותומאני ניתן, במקרים מסויימים, להכריז עליהן כאדמות מדינה ולכאורה להכשיר את המאחז. כך למשל המאחז חרשה, אשר לפי הנתונים שהועברו מהמינהל האזרחי, הקרקע בו היא קרקע פרטית, אך במסגרת העתירה לבג"צ נגד מספר בתים במאחז, הודיעה המדינה כי היא מתכוונת לבחון אפשרות להכריז על הקרקעות כאדמות מדינה ולאחר מכן להכשיר את המאחז.

יש לציין כי חלק נכבד מהקרקעות הפרטיות בשטחים הן קרקעות לא מוסדרות, שמעולם לא נרשמו בטאבו. מאז 1968 עצרה ישראל את הליך רישום הקרקעות בטאבו, כך שלבעלי הקרקעות קשה מאוד לבצע רישום ולהסדיר את מעמד הקרקע.