טוען..

הכשרת מאחזים – נתונים עיקריים

תאריך עדכון: 30/11/2022

מאחזים שהוכשרו: 23

מאחזים בהליך רשמי של הכשרה: 13

מאחזים שקיימים בשטח: 152 (+23 שהוכשרו)

רשימת המאחזים שהוכשרו

מאז ראשית שנות ה-2000, פעלו כל ממשלות ישראל להכשרת מאחזים. חשוב לציין שכל ההתנחלויות הן לא חוקיות לפי הדין הבינלאומי, אך לפי החוקים והכללים שמפעילה ישראל בשטחים, יש דרך "חוקית" להקים התנחלויות, וגם להכשיר בניה לא חוקית ומאחזים לא חוקיים.

לפי ספירת שלום עכשיו עד היום (30/11/22) הוכשרו באופן מלא 23 מאחזים:

מאחז שנת הקמה אופן האישור החלטת ממשלה על הקמת ההתנחלות מספר תכנית אישור שר הביטחון לקידום התכנית פרסום מתן תוקף
גבעת הדגן 2000 כ"שכונה" 410/5
גבעת התמר 2002 כ"שכונה" 410/5
שדה בר 1998 כ"שכונה" 411/1/1 21/8/2005 21/8/2005
משואות יצחק הישנה 2001 אתר תיירות 419/4/1
גבעת הבריכה 1997 כ"שכונה" 235/3 1/4/2008 28/10/2009
מצפה אשתמוע 2003 כ"שכונה" 514/1/1 24/3/2011 19/2/2013
טל מנשה 1999 כ"שכונה" 166/1 24/8/2008 22/2/2013
ברוכין 1999 התנחלות עצמאית 23/4/2012 150 24/4/2012 28/6/2014
אלישע מכינה קד"צ 1999 כ"שכונה" 203/5 11/5/2014 9/1/2015
שבות רחל 1991 כ"שכונה" 205/2, 205/2/1 23/10/2011 5/11/2015
סנסנה 1999 התנחלות עצמאית 23/4/2012 522 24/4/2012 20/11/2015
אלמתן 2002 כ"שכונה" 116/5 14/11/2012 25/12/2015
חורש ירון 1997 כ"שכונה" 235/11/1 6/7/2016 27/6/2017
נחלי טל (כרם רעים) 2012 כ"שכונה" 235/10 9/5/2013 6/10/2017
מגרון 2012 כ"שכונה" 250/2 3/5/2009 10/11/2017
רחלים 1991 התנחלות עצמאית 23/4/2012 171 24/4/2012 17/11/2017
שחרית 2015 חווה חקלאית 1210/1001/16 28/8/2018 28/8/2018
גבעת עיטם 2018 חווה חקלאית 1600/1001/16 28/8/2018 28/8/2018
איבי הנחל 1999 כ"שכונה" 413/4/1 25/12/2018 16/8/2019
גבעת סלעית 2002 כ"שכונה" 301/2 2/4/2012 3/10/2019
ברוש 2013 מוסד חינוכי 323 9/5/2018 27/12/2019
חרשה 1997 כ"שכונה" 235/9/1 4/4/2019 3/3/2020
הרועה העברי 2015 כ"שכונה" 227/10/4/1 13/12/2021

 

מאחזים בהליך הכשרה:

חשוב לציין שכמעט כל המאחזים נמצאים באיזשהו הליך של הכשרה. הממשלה הקימה לפני שנים אחדות צוות מיוחד שמרכז את העבודה על הכשרת המאחזים, והשקיעה תקציבים ייחודיים לכך, ועבודת המטה להכשרת המאחזים נמשכת. ברשימה שלהלן נכללו רק אותם מאחזים שכבר היתה החלטה פורמלית לקדם את הכשרתם, בעיקר ע"י אישור של שר הביטחון לקידום התכנון:

מאחז הקמה אופן אישור החלטת ממשלה על הקמת ההתנחלות מספר תכנית אישור להפקדה
הנקודה 1996 כ"שכונה" 163/3/4 14/11/2012
מצפה דני 1999 כ"שכונה" 225/2/4 6/1/2020
תקוע ב-ג 2001 כ"שכונה" 412/4/2/1 13/4/2016
כפר תפוח מערב 2001 כ"שכונה" 131/3/1 15/10/2020
חוות יאיר 2001 כ"שכונה" 118/3 17/1/2021
מצפה לכיש 2002 כ"שכונה" 521/1/ב 12/5/2022
כרמי דורון 2002 כ"שכונה" 110/2/1 15/10/2020
נופי נחמיה 2002 כ"שכונה" 171/1 17/1/2021
פני קדם 2002 כ"שכונה" 414/3/1 15/10/2020
עוז וגאון 2014 כ"שכונה" 407/1/3 12/5/2022
נתיב האבות 2002 כ"שכונה" פרסום הקצאה לתכנון ב-13/11/22
מבואות יריחו 1999 התנחלות עצמאית 15/9/2019 330 10/10/2019
חוות גלעד* 2002 התנחלות עצמאית 4/2/2018

* הליך התכנון של חוות גלעד לא החל בגלל בעיות בבעלות הקרקע.

 

הליך ההכשרה של המאחזים:

כדי להקים התנחלות באופן חוקי, או להכשיר מאחז נדרשים כמה תנאים עיקריים:

א. בעלות על הקרקע – תנאי מקדים לאישור תכניות הוא זכויות בעלות על הקרקע. ברוב ההתנחלויות הבעלות היא ציבורית, והיא מנוהלת ע"י הממונה על הרכוש הממשלתי (גוף המקביל לרשות מקרקעי ישראל) הפועל במסגרת המינהל האזרחי. הממונה צריך להיות הבעלים של הקרקע ולהקצות אותה לתכנון. לכן, במקומות שעדיין לא השיג הממנו את ניהול הקרקע לידיו יידרש הליך של "הכרזה על אדמות מדינה", או הסדרה אחרת של הבעלות.

ב. החלטת ממשלה על הקמת התנחלות – לפי החוק והכללים שקבעה ישראל, לפני הקמת התנחלות נדרשת החלטה מפורשת הממשלה על הקמת התנחלות. לכן כי להכשיר מאחזים נדרשת החלטת ממשלה על הקמת התנחלות. במקרים רבים "עוקפת" הממשלה את הצורך להחליט על הקמת התנחלות חדשה ע"י הגדרת המאחז כ"שכונה" של התנחלות קיימת, אפילו אם לפעמים מדובר במאחז המרוחק קילומטרים מההתנחלות.

ג. השלב התכנוני:

כל שלב בהליך התכנוני דורש אישור מראש של שר הביטחון – כלומר ההליך התכנוני נמצא בשליטה מלאה וישירה של ממשלת ישראל. אישור התכניות נעשה ע"י מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי והוא כולל חמישה שלבים עיקריים:

1. דיון בהפקדת התכנית ואישורה להפקדה.
2. פרסום התכנית להפקדה – אחרי שמולאו התנאים הבירוקרטים הנדרשים להפקדה, התכנית מפורסמת במודעות בעיתונים ולציבור ניתנים 60 ימים להגיש התנגדויות
3. שמיעת ההתנגדויות (אם הוגשו) בדיון של מועצת התכנון העליונה.
4. דיון במתן תוקף ואישור למתן תוקף.
5. פרסום מתן תוקף – אחרי שמולאו התנאים הבירוקרטיים הנדרשים התכנית מפורסמת במודעות בעיתונים למתן תוקף, ובחלוף 15 ימים מהפרסום – התכנית בתוקף.

אחרי כניסת התכנית לתוקף המאחז נחשב "מאושר" – הבתים במאחז יכולים לקבל היתר בניה על סמך התכנית שבתוקף במידה שהם עומדים בתנאי התכנית. היתרי הבניה הם בסמכות של הרשויות המקומיות של ההתנחלויות.

 

מבין המאחזים שהוקמו לאורך השנים – שני מאחזים פונו (מגרון ועמונה); 23 מאחזים הוכשרו והשלימו את הליך ההכשרה (שלושה מאחזים כהתנחלויות עצמאיות ו-20 מאחזים כ"שכונות" של התנחלויות קיימות); לפחות 12 מאחזים נוספים נמצאים בהליך הכשרה (קידום תכנית ו/או החלטת ממשלה). עיקר תופעת המאחזים החלה לאחר שנבחר נתניהו לרה"מ ב-1996, והיא נעצרה ב-2005. ב-2012 ממשלת נתניהו חזרה להקים מאחזים לא חוקיים.