טוען..

התנחלות חדשה למתנחלי המאחז נתיב האבות

ועדת המשנה להתנחלויות במנהל האזרחי אישרה היום תכנית להתנחלות חדשה עבור משפחות המאחז נתיב האבות שבתיהם צפויים להתפנות במארס 2018 בעקבות החלטת בג"צ. מדובר בתכנית ל-17 יחידות דיור זמניות (באופן פורמלי לשלוש שנים), בין ההתנחלויות אלעזר ואלון שבות, במרחק של כ-500 מ' ממרכז המאחז נתיב האבות וכ-500 מ' מאלון שבות, על אדמות שהוכרזו כאדמות מדינה. השטח המתוכנן, המכונה "חלקה 91", לא נכלל בתחום השיפוט של אף התנחלות והועדה קבעה כי כדי לאשר את התכנית באופן סופי יהיה צורך לצרף את השטח לתחום השיפוט של אלון שבות, כדי שההתנחלות תיחשב כ"שכונה" של התנחלות קיימת.

אישור התכנית דרש אקרובטיקה משפטית ותכנונית, בעיקר כי מדובר בחלקה שמנותקת מכל הסביבה, ולא מהווה פיתוח אינטגרלי של אף ישוב, וכי נדרשת סלילת כבישים על גבי דרכים חקלאיות. במהלך הדיון העירה יושבת ראש הועדה, כי "התכנית לא ראויה, אך ניאלץ לאשר אותה כפתרון זמני". נסיון העבר מראה כי בהתנחלויות כל דבר זמני הופך לקבוע, וגם אם יעברו המשפחות למגורי קבע במקום אחר, יימצאו מתנחלים אחרים שייכנסו למגורים הזמניים.

New Settlement for Netiv Haavot Parcel 91

שטח התכנית להתנחלות החדשה למתנחלי נתיב האבות

נזכיר כי המאחז הלא חוקי "נתיב האבות" הוקם בשנת 2001 על אדמות של פלסטינים מהישוב אלח'דר הסמוך, ללא היתרים, על אדמות שנחשבו פרטיות, ומחוץ לתחום שיפוט. עם הקמת המאחז הוציאו הרשויות הישראליות לכל המבנים בו צווי הריסה, אך למרות תלונות ועתירות של בעלי הקרקע, הממשלה נמנעה מלאכוף אותם. בעקבות עתירה של בעלי הקרקע עם שלום עכשיו הכריזה הממשלה על חלק מהקרקעות כאדמות מדינה, בנסיון להכשיר את המאחז, אך הסתבר שגם לפי שיטת המדינה, לפחות חלק מהקרקעות נחשבות ללא ספק פרטיות. בעקבות עתירה נוספת קבע בגצ כי הבתים שעל קרקע פרטית חייבים להתפנות עד מארס 2018.

שלום עכשיו: "מדובר בהתנחלות חדשה לכל דבר ועניין שהממשלה מקימה, בלי החלטה פורמלית ובלי דיון ציבורי, תוך כיפוף החוק וההליכים התכנוניים עבור עברייני בניה שפלשו לאדמות לא להם. הממשלה לא רק שלא אוכפת את החוק אלא גם מעניקה פרס לעבריינים ושולחת מסר שמותר לקבוע עובדות בשטח, לפלוש לשטחים ציבוריים ופרטיים, והממשלה תלבין, תאשר ותפצה".

יש לציין שמבין 17 המבנים שבגצ הורה להרוס, רק 13 הם מבני מגורים כך שאם היה מדובר רק בצורך לפתרון זמני למשפחות, ניתן היה להסתפק ב-13 מבנים ולא צריך 17.

בנוסף על האתר הזמני, קיבלו המתנחלים מתנה נוספת: בדיון בועדת המשנה להתנחלויות אושרה להפקדה תכנית חדשה ל-68 יח"ד בהתנחלות אלעזר, בסמוך למאחז נתיב האבות. בדיון נאמר שהכוונה היא לייעד חלק מהדירות שייבנו עבור מפוני המאחז.

תכנית לחלקה 91 עבור מתנחלי נתיב האבות