טוען..

פיצוי אישי למתנחלי נתיב האבות: כ-1,800,000 ש"ח למשפחה

הממשלה אישרה היום הקצאת 60 מיליון ₪ לפיצוי על פינוי 15 מבנים לא חוקיים. הפיצוי: כ-1.8 מיליון ש"ח למשפחה וכ-30 מיליון למועצה האזורית

הממשלה החליטה היום (25/2/18) להקצות 60 מיליון ₪ לצורך "הקמת אתר מגורים זמני, סיוע למתיישבים וחיזוק ההתיישבות במועצה האזורית גוש עציון". תחת הכותרת הזאת מסתתרים מיליוני שקלים שיינתנו למועצה האזורית כ"דמי כיס" להוצאות שונות, וכן פיצויים אישיים לכל משפחה שבנתה את ביתה ללא היתר על קרקע פרטית של פלסטינים.

במקביל, הגישה המדינה לבג"צ בקשה לדחות בשלושה חודשים את הפינוי שנקבע ע"י בית המשפט ל-6/3/18. שלום עכשיו הגישה היום לבית המשפט את תגובתה לבקשת המדינה וכתבה:
"היכן הם משיבי המדינה כשעשרות חייבים מפונים מבתיהם על-ידי ההוצאה לפועל או כשמשפחות בדואיות בנגב נותרות ללא קורת גג כשיחידות האכיפה המיוחדות שהוקמו רק עבורם הורסות את בתי הפח ובתי הבוץ שלהם? היכן הגמישות, הלב הרך, הדחיינות והיצירתיות המשפטית המגוייסים כולם למציאת מקום מגורים חלופי על חשבון המדינה כשאזרחיה המוחלשים באמת, חסרי הכוח והקשר לשררה נזרקים לרחוב??? האם ראשי משרד המשפטים, שהקדישו בשנים האחרונות עשרות (וכנראה מאות) שעות למציאת פתרונות לאנשי עמונה, עפרה ודרך האבות הקדישו ולו שעה אחת מזמנם כדי לפתור את מצוקות הדיור של קבוצות מוחלשות ואומללות אלה?
זוהי למעשה בקשה מבית המשפט להתיר לפולשים להמתין לשטף המתנות המומטר עליהם (הכולל משום מה גם פיצוי בסך מיליוני ש"ח למשפחות), על האדמה שגזלו, ועל חשבון הנגזלים".


"דמי כיס" למועצה האזורית גוש עציון

המועצה האזורית גוש עציון היא שעמדה מאחורי הקמת המאחז, דאגה לתקצובו באופן לא חוקי ועודדה את המתנחלים להתיישב בו. לפי דברי חלק מהמתנחלים במאחז, גורמים במועצה טענו בפניהם שמדובר באדמות מדינה, שאינן בבעלות פרטית ושהכל יוסדר. המועצה האזורית הזאת, שפעלה בשיטה עבריינית ונתנה ידה לגזל, במקום להיענש מקבלת מהממשלה פרס.
לפי החלטת הממשלה משרד האוצר יעביר 29 מיליון ₪ למשרד הפנים שיועברו מיד למועצת גוש עציון לא רק לצורך בניית אתר חלופי למשפחות אלא גם לצורך "הקמת מבני ציבור ברחבי המועצה, פעילות חוסן והפגה וכיסוי הוצאות שוטפות אחרות".
בנוסף וככל שיהיה צורך, המועצה תקבל 2,250,000 ₪ לצורך שכירת חדרי אירוח למפונים לשלושה חודשים (ועוד 750,000 ₪ לכל חודש נוסף).
מלבד זאת, המועצה האזורית תהיה אחראית לחלוקת המענקים הכספיים למשפחות המפונים, ולצורך כך היא תקבל 28 מיליון ₪.


פיצוי אישי לעברייני הבניה – המתנחלים יוצאים מרווחים

החלטת הממשלה מפרטת את הקריטריונים לחלוקת כספי פיצויים אישיים ("מענקים") למשפחות שבנו ביתן על קרקע פרטית של פלסטינים, ללא היתר בניה ובניגוד לדין. (קריטריונים אלה ישמשו גם לפיצוי עברייני הבניה מעמונה ומתשעת הבתים בעפרה).

סכום המענקים משתנה לפי מספר הנפשות במשפחה, גודל הבית ועלות בנייתו, וכן מספר השנים שהמשפחה מתגוררת בו. כך, למשל, ייראה הפיצוי למשפחה עם ארבעה ילדים, המתגוררת חמש שנים על קרקע פרטית במאחז, בבית שגודלו 200 מ"ר ושעלות בנייתו עמדה על 1.5 מיליון ₪:

סעיף סכום בש"ח
מענק הוצאות הובלה והתארגנות 21,242
מענק בשל הוצאות בקשר עם תכולת בתי המגורים 17,600
מענק דמי ניהול ותחזוקה לשלוש שנים 43,200
מענק אישי בשל ותק 57,690
מענק פיצוי מרכיב קבוע 35,000
מענק בגין ההשקעות בבית המגורים (95% מעלות הקמת הבית) 1,425,000
סיוע נוסף בנסיבות חריגות (ניתן להגיש בקשות עד 10% מעלות הבית)
סה"כ 1,599,732

למעשה יוצא, במקרים רבים, שעברייני הבניה יקבלו מכספי הציבור את מלוא סכום השקעתם בבית הלא חוקי, ועוד יוצאים נשכרים עם תוספת של עשרות או מאות אלפי שקלים.