טוען..

הליך מהיר לבניית מרכז מבקרים בבית הקברות הר הזיתים

ביום ראשון (23/4/17) הופקדה תכנית מיוחדת לצורך הפקעת שטח של כ-1,300 מ"ר באזור בית הקברות היהודי בהר הזיתים, בצמוד למסגד ראס אלעמוד (תב"ע מספר 470484). התכנית, ביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים, נועדה לאפשר את הפקעת השטח לצרכי ציבור (חלקה 10 בגוש 29991), כדי לבנות במקום מרכז מבקרים לבאי בית הקברות בהר הזיתים. מדובר בשטח באזור רגיש במיוחד, באגן ההיסטורי של ירושלים על הר הזיתים, מול העיר העתיקה והר הבית, וצמוד למסגד פעיל.

מקום מרכז המבקרים המתוכנן בהר הזיתים

שלום עכשיו: "אי אפשר להתעלם מהמיקום ומההקשר הפוליטי הקיים כיום: להקים אתר תיירות בלב האגן ההסטורי של ירושלים, בצמוד למסגד, מול הר הבית, זה לבנות סוג של התנחלות. הפרוייקט הזה, יחד עם ההתנחלות התיירותית שמקדמת הממשלה בשכונות הפלסטיניות באזור העיר העתיקה, לא רק מעלים את המתח בירושלים ופוגעים במרקם החיים העדין שבה, אלא גם מאיימים על הסיכוי להגיע לכל הסדר של פשרה בירושלים". 

לפרוגרמה של מרכז המבקרים המתוכנן – לחצו כאן.

ההליך התכנוני:
מדובר בצעד חריג ביותר. כדי להימנע מההליך התכנוני הארוך של אישור תכנית בנייה בועדה המחוזית לתכנון ובניה שמורכבת מאנשי מקצוע ממשרדים ממשלתיים שונים, נבחר הליך יוצא דופן, שכולו בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובניה, שהיא גוף פוליטי, שמורכב מנבחרי ציבור, בתוך עיריית ירושלים.

הכוונה היא להוציא היתר בנייה לפי תכנית מס' עמ/9, שהיא תכנית מיוחדת שנקבעה בשנות ה-70 על שטחים נרחבים באזור העיר העתיקה. לפי התכנית, באזור בית הקברות בהר הזיתים שמוגדר כ"בית קברות שמור", ניתן להקים מונומנטים וכן "בניינים הקשורים לבית קברות". לפי העירייה, בניית מרכז מבקרים שכזה, נכללת בגדר "בניינים קשורים לבית קברות".

הליך של היתר בניה לא דורש תב"ע מיוחדת, בדרך כלל אין צורך לפרסמו להתנגדויות, והוא בסמכות של הועדה המקומית של העירייה. אך לצורך הגשת בקשה להיתר, נדרשת הפקעת הקרקע על מנת להעביר את הבעלות לידי המדינה. בדרך כלל הפקעות לצרכי ציבור נעשות ע"י שר האוצר, לפי פקודת ההפקעות, או ע"י העירייה בהתאם לתכנית בנייה בתוקף שמייעדת שטח מסויים לצרכי ציבור. אך מכיוון שבמקרה הזה התכנית הקיימת (עמ/9) לא מייעדת את השטח להפקעה, נדרשת תכנית נפרדת שתייעד את השטח להפקעה, וזוהי התכנית שהופקדה כעת ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית ירושלים (תכנית מס' 470484). התכנית להפקעה, בניגוד לתב"ע רגילה, היא בסמכות הועדה המקומית. לאחר פירסום ההפקדה, ניתנו 60 יום לציבור להגיש התנגדויות לכוונה להפקיע את הקרקע.

יש לציין כי ניתן לזהות את טביעות האצבע של המתנחלים בתכנית. עמותת אלע"ד מפעילה בהר הזיתים מפעל תיירות גדול כמו גם מרכז מבקרים במבנה זמני בשולי בית הקברות. ההפקעה בדרך הזו היא צעד חריג ביותר שמראה כיצד הממשלה משעבדת את סמכויותיה באחד המקומות הרגישים ביותר בירושלים, לטובת מטרות התנחלותיות.

 

המשמעות המדינית:
הקמת מרכז המבקרים בהר הזיתים היא חלק מהמאמצים שמשקיעה הממשלה בשינוי המרחב הציבורי באזור ראס אלעמוד והר הזיתים. מדובר בחלק מתכנית ממשלתית גדולה, שבה הושקעו כבר למעלה ממיליארד ₪ בשנים האחרונות, שנועדה לשנות את המרחב הציבורי במזרח ירושלים סביב העיר העתיקה ולהקשות על האפשרות לפשרה בירושלים.

בשנים האחרונות מתמקדים גורמי התנחלות במזרח ירושלים, כמו גם הממשלה, בפיתוח התיירות, הארכיאולוגיה והמורשת התרבותית באזורים הפלסטיניים במזרח ירושלים. מדובר בסוג נוסף של התנחלות, התנחלות תיירותית, שמעבר להשפעתה על חיי היומיום בשכונות הפלסטיניות, על הגדלת המתח והחיכוך בין ישראלים ופלסטינים, היא גם נועדה לשנות את התודעה והיחס הציבורי לאותם אזורים. הבאת אלפי מבקרים והפעלת סדרות חינוך נרחבות, יוצרת שינוי ביחס הישראלי לאותם אתרים שבסופו של דבר נצטרך למצוא להם פשרה עם שכנינו הפלסטינים.

להרחבה בנושא ההתנחלות התיירותית ראו כאן.

לדיווח בעיתון הארץ ראו כאן.

הדמיה של מרכז המבקרים מתוך מסמכי התכנית הממשלתית