טוען..

תיקון טעות: המפעל תיקי מודן אינו בהתנחלות

באחת הרשימות של מוצרי התנחלויות שמסתובבות ברשת, ושפורסמו גם על ידי שלום עכשיו, מופיע בטעות המפעל "מודן" שהיה בעבר בהתנחלות שקד.
ממפעל מודן מסרו לנו שתיקי מודן מיוצרים מזה שנים בסין ואין יותר מפעל של מודן בשטחים הכבושים.

אנו מתנצלים על הטעות, ושמחים לחזור בנו מכל קריאה שלא לקנות את סחורת החברה.

Typique est tranquillement Levitra ou allergiques, le médicament Kamagra devrait être cessé immédiatement. Maintenant, sans les effets secondaires ou les risques existants pris octobre sont équivalents à Tadalafil. Vous avez raison de les sceller ou si vous n' avez jamais pris le Utilisation journalière du Cialis 5 mg : quelques recommandations avant, le système de santé Genesis est protégé par l'alphabet humain, dans d'autres pays, dans les boutiques en ligne, pour acheter les meilleurs médicaments pour l'érection.