טוען..

שר הבטחון אישר מאות יחידות חדשות בהתנחלויות מבודדות

ועדת משנה להתיישבות של מעוצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי תדון ביום רביעי, 14.11.12, בהפקדת תוכנית בנייה לבניית 538 יחידות דיור חדשות באיתמר, בנוסף ל-137 יחידות שכבר קיימות בהתנחלויות, אך נבנו ללא תכנון בניגוד לחוק ואשר אמורות לקבל אישור רטרואקטיבי. התכנית מאפשרת הגדלת ההתנחלות הסמוכה לשכם פי 5 מגודלה הנוכחי.

שלום עכשיו: "ממשלת נתניהו עושה כל מאמץ בשטח לפגוע בפתרון שתי המדינות, הפעם על ידי הרחבה אדירה של התנחלות מבודדת בעומק השטחים.כאשר נתניהו מתרעם על הפלסטינים שהליכתם לאו"ם הינה פעולה חד צדדית, ממשלת ישראל בעצמה פועלת באופן חד צדדי וקובעת עובדות בשטח שפוגעות בסיכוי לשתי מדינות."

זמן קצר לאחר אישור הפקדת התכנית להתנחלות איתמר, התוכנית תפורסם להפקדה. לאחר מכן, ינתנו לציבור 60 יום להביע התנגדויות שבסופםהוועדה תתכנס לדון בהם. לאחר שמיעת ההתנגדויות ותיקון התוכנית בהתאם, הועדה תאשר את התכנית למתן תוקף. הליך זה צפוי לארוך כמה חודשים.לאחר האישור ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה. משרד הבטחון מסר כי הוצאת היתרי בנייה נוספים על היחידות הקיימות דורשת אישור נוסף של שרהבטחון.

בנוסף להרחבה של איתמר, צפויה הוועדה לאשר תוספת של 170 יח"ד בהתנחלות הקטנה רותם בצפון בקעת הירדן וכן 84 יחידות אירוח (צימרים).בהתנחלות רותם בנויות כיום 30 יח"ד בלבד, שנבנו ללא תכנון בניגוד לחוק, התכנית נועדה לאשר רטרואקטיבית את הבנייה ולאפשר הגדלת ההתנחלות כמעט פי 6 מגודלה הנוכחי. הוצאת היתרי בנייה לבנייה חדשה ברותם, כמו באיתמר, דרושה אישור משר הבטחון.

הוועדה צפויה לאשר להפקדה גם 24 יח"ד נוספות בהתנחלות תקוע, ו-40 יח"ד בבית אריה שנמצאות בשלב של אישור למתן תוקף. כמו כן, הוועדה צפויה לאשר תכנית להתנחלות מעון שכוללת 230 יח"ד. גם כאן מדובר באישור של בנייה קיימת לצד הרחבה של ההתנחלות, אך לא פורט כמה מתוך היחידות הללו כבר קיימות. סה"כ צפויה הוועדה לאשר ביום אחד תוספת של לפחות 772 יח"ד בהתנחלויות (לא כולל את ההרחבה במעון).