טוען..

אזורי עדיפות לאומית והתנחלויות

הממשלה מעניקה הטבות בתחומים שונים לישובים שמוגדרים "אזורי עדיפות לאומית". כמעט כל ההתנחלויות נחשבות כאזור עדיפות לאומית ונהנות מהטבות מגוונות, בלי קשר לרציונל כלכלי וחברתי.

יש לציין שההתנחלויות נהנות מתקציבים והטבות נוספים מלבד ההטבות מתוקף מעמדן כאזור עדיפות לאומית. מסמך זה מתייחס רק להטבות שניתנות מתוקף אזור עדיפות לאומית. ראו למשל ניתוח של הוצאות מיוחדות להתנחלויות בתקציב 2011.

א. המצב הכלכלי בהתנחלויות*:

רוב ההתנחלויות לא סובלות ממצב כלכלי חברתי קשה, וחלקן אף נמנות עם הישובים העשירים יותר. למרות זאת הן נהנות ממעמד של אזור עדיפות לאומית. למשל:

 • רמת ההכנסה למשפחה בהתנחלויות (13,566 ₪ לחודש) גבוהה בכ-10% מהממוצע הארצי העומד על 12,343 ₪ לחודש (עם זאת, עקב גודל המשפחה הגדול יותר בהתנחלויות ההכנסה לנפש קטנה יותר מהממוצע הארצי).
 • שיעור האבטלה בהתנחלויות נמוך מהממוצע הארצי (6.5% בהתנחלויות לעומת 7.3% בכלל ישראל).
 • שיעור ההצלחה בבחינות הבגרות הוא הגבוה מכל המחוזות בארץ – 71.2% מכלל הנבחנים בשטחים, לעומת ממוצע ארצי של 65.8%.

יש לציין שכשליש מאוכלוסיית המתנחלים הוא אוכלוסיה חרדית, שנחשבת אחת הקבוצות העניות ביותר בארץ. למרות זאת, הנתונים הכלכליים של המתנחלים גבוהים מהממוצע בישראל. משרדי הממשלה מעניקים תכניות סיוע נפרדות לאוכלוסיה החרדית, מלבד אזורי העדיפות הלאומית.

* המידע הכלכלי דלעיל נכון ל-2006 ומבוסס על הלמ"ס ועל שנתון סטטיסטי ליו"ש של מכללת אריאל.

ישובים והטבות לדוגמא: 

התנחלות

הכנסה ממוצעת* ₪

תוספת למשכנתא* ₪

ישוב בישראל

הכנסה ממוצעת* ₪

תוספת למשכנתא ₪

אפרת

11,559

67,200

נתניה

7,676

0

בית אל

8,540

97,200

חדרה

7,530

0

קרני שומרון

7,975

67,200

רמלה

6,502

0

קדומים

7,257

97,200

אור עקיבא

5,798

0

אריאל

6,564

97,200

בת ים

6,378

0

ביתר עילית**

4,976

97,200

אלעד**

4,930

0

מודיעין עילית**

4,082

97,200

כפר קאסם

4,446

0

* הכנסה ממוצעת של עצמאיים, נתוני למ"ס 2008; ההטבות במשכנתא, נתוני משרד השיכון, יולי 2011;

** יישוב חרדי. כך למשל היישוב החרדי "אלעד", בתוך ישראל, לא נהנה מהטבות, וההתנחלות החרדית מודיעין עילית, במרחק קילומטרים ספורים ממנו, עם אותו פרופיל סוציו אקונומי, נהנית מהטבות נרחבות.

ב. סוגים של אזורי עדיפות לאומית

משרדי הממשלה השונים פועלים על פי רשימות נפרדות של יישובים מועדפים. כך למשל כל ההתנחלויות נכללות ברשימת משרד התמ"ת, אך לא כולן נחשבות אזור עדיפות לפי רשימת משרד השיכון. תחומי הסיוע העיקריים (נכון למאי 2009):

 • תעשייה וחקלאות– כל ההתנחלויות ואזורי התעשייה בשטחים נחשבים אזור עדיפות לאומית א'. ב-23/5/09 אמור לפקוע תוקף רשימת היישובים ועל הממשלה יהיה לקבוע רשימה חדשה. (ראו:http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/7D03B207-004C-489B-843E-A24F2971152E.htm).
 • תיירות– כל הישובים ברמת הגולן נחשבים אזור עדיפות לאומית א' להטבות בתיירות.
 • שיכון– חלק מההתנחלויות נחשבות אזור פיתוח א' לצורך ההטבות של משרד השיכון. בקשת שלום עכשיו לקבל את הרשימה המלאה של היישובים ממשרד השיכון טרם נענתה.
 • מנהל מקרקעי ישראל– רשימת הישובים המועדפים דומה לרשימת משרד השיכון
 • חינוך– בעקבות עתירה לבג"צ שהגיש ארגון עדאלה בעניין אפליה של ישובים ערבים בתקציב החינוך, הוחלט לקבוע קריטריונים חדשים לחלוקת ההטבות. בעקבות זאת, חלק מההתנחלויות ייגרעו מרשימת אזורי עדיפות לאומית לצורך חינוך.
 • אוצר– הנחות במס הכנסה הניתנות לרשימת ישובים ספציפית, בהם התנחלויות מעטות ומספר הטבות מס כמרכיב לסבסוד עלויות פיתוח ותשתיות באזורים מועדפים המיועדים לפיתוח כפרי ולפיתוח של אזורי תעשיה, חקלאות ותיירות.

הטבות שניתנות לאזורי עדיפות לאומית:

תעשיה וחקלאות:

 • מענקים והטבות מס לתעשייה – (משרד התעשייה)
 • תמיכה במעסיקים – (משרד התעשייה)
 • סיוע למפעלים במצוקה- (משרד התעשייה)
 • סיוע בפיתוח תשתיות לתעשייה – (משרד התעשייה)
 • מענקים להוצאות על מו"פ תעשייתי – (משרד התעשייה)
 • העדפה במימון חממות טכנולוגיות – (משרד התעשייה)
 • מענקים והטבות מס לחקלאות – (משרד החקלאות)
 • סיוע להתיישבות כפרית – באמצעות החטיבה להתיישבות (משרד החקלאות)

שיכון:

 • סיוע לדיור – הלוואות מסובסדות לרכישת דירה (משרד השיכון) – הלוואות מקום ותוספות הלוואות במסגרת הגמשת הקריטריונים לזכאות (לדוגמה קריטריון הגיל המינימלי לקבלת הלוואות)
 • סיבסוד עלויות פיתוח – 50% מעלויות הפיתוח לקבלנים וליזמים – (משרד השיכון)
 • תקצוב מבני ציבור – משרד השיכון מממן בנייה ושיפוץ של מבני ציבור בהיקפים גדולים יותר באזורי עדיפות לאומית – (משרד השיכון)

מינהל מקרקעי ישראל:

 • הנחות במחיר הקרקע  – (מינהל מקרקעי ישראל)
 • פטור ממכרז על הקרקעות – (מינהל מקרקעי ישראל)

* ישנן הטבות נוספות באזורי עדיפות לאומית בעיקר בתחום החינוך, אך כאמור אין זה רלבנטי להתנחלויות באופן ישיר.

דוגמאות:

קנייה ובניית דירה:

 • תוספת למשכנתא – הלוואה של 97,200 ₪ בתנאים נוחים (ריבית 4.5%), לכל מי שרוכש דירה (ואין לו דירה במקום אחר), ללא תלות במצב הכלכלי וניקוד הזכאות לסיוע.
 • מימון 50% מעלות הפיתוח של פרוייקט הבנייה.  
 • פטור ממכרז על הקרקע והנחה של 69% מערך הקרקע (על הרוכשים לשלם 31% בלבד ממחיר הקרקע).

למפעלים:

 • מענק בשיעור 24% על רכוש קבוע (ציוד ומבנים חדשים). במקרה של השקעה מעל 140 מיליון ₪ המענק הוא בשיעור 20%.
 • פטור ממס חברות בשנתיים הראשונות, מס חברות מופחת בשיעור 25% ל-5 שנים נוספות וחישוב פחת מואץ.
 • (אפשרות אחרת במקום המענק – פטור מלא ממס חברות ל-10 שנים על ההכנסה הבלתי מחולקת וחישוב פחת מואץ).
 • מענק ממשלתי בגובה 60% מהוצאות המו"פ.
 • פטור ממכרז על הקרקע והנחה של 69% מערך הקרקע (על הרוכשים לשלם 31% בלבד ממחיר הקרקע).

למעסיקים:

 • סיוע בשיעור 15% מעלות השכר הממוצעת החודשית של עובדים חדשים (בתקרה של עד 120,000 ₪ לעובד) למעסיקים שמגדילים את מספר העובדים ב-20% או ב-25 עובדים, כאשר העובדים הם תושבי אזור עדיפות לאומית.

להקמת אזורי תעשיה:

 • סיוע בהיקף של 40-50% של מחיר הקרקע והוצאות פיתוחה ליזמים שמקבלים זיכיון לפתח ולנהל אזורי תעשיה

מסקנות

העולה מנתונים אלה הוא שמדינת ישראל מעניקה הטבות רבות למתנחלים למרות שרובם אינם זקוקים להם. לפי ההחלטה המסתמנת בממשלה הסמכות לקביעת אזורי העדיפות תהיה בידי הממשלה בלבד, וכן גם רשימת ההטבות. גם אם יתקבל הקריטריון של מרחק מהמרכז כקריטריון המנחה לאזורי עדיפות (כפי שעולה מהחלטת הממשלה הקודמת מ-24/8/08), עדיין אין זה ברור אם הדבר יחייב את כל משרדי הממשלה, או שמא, כפי שעולה מנוסח הצעות החוק והחלטות הממשלה, משרדים שונים יוכלו לקבוע רשימות שונות וקריטריונים שונים, בדומה למצב היום.

בימים אלה של קיצוצים בתקציב אנו קוראים לממשלה שלא לכלול את ההתנחלויות באזורי עדיפות לאומית.

מקורות:

אתר התמ"ת – www.moital.gov.il

אתר הלמ"ס – www.cbs.gov.il

צנובר יועצים – דו"ח על כלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית, דצמבר 2006.

http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/B5711295-153D-4A66-89FC-28D492D5BF89/2752/EyzoreyAdifut1.pdf

מכללת אריאל – שנתון סטטיסטי ליו"ש לשנת 2007.

הצעת חוק ההסדרים לשנת 2009 – אתר משרד האוצר

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/Law/Lists/List/Attachments/3/proposal%20for%20a%20law.pdf

הצעת חוק אזורי עדיפות לאומית התשס"ז–2007.