טוען..

אז כמה בנו בהתנחלויות?

השוואה בין נתוני למלנתוני שלום עכשיו

ניתן לומר בבטחון שבשנתיים האחרונות החלו להיבנות בהתנחלויות כ-5,000 יח"ד. את הקפיצה האדירה בהתחלות הבנייה זיהתה הלמ"ס בעיקר בתחילת 2013,ואצל שלום עכשיו הקפיצה באה לידי ביטוי בנתוני 2014. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה אתמול את נתוני התחלות הבניה לשנת 2014. לפי הלמ"ס, בשנת 2014 החלו להיבנות בהתנחלויות1,344 יחידות דיור חדשות, וב-2013 2,829 יח"ד. שלום עכשיו, שבצעה ספירה של כל התחלות הבניה לפי תצלומי אוויר דיווחה על מספרים גבוהים יותר בשנת 2014 (3,100 יח"ד) ונמוכים יותר בשנת 2013 (2,243 יח"ד). אז כמה באמת נבנה?

כדי להבין את ההבדלים בין נתוני שלום עכשיו לנתוני הלמ"ס צריך להכיר את האופן שבו כל אחד מהגופים אוסף את המידע. הלמ"ס מחשבת את התחלות בניה לפי מועד הוצאת היתר הבנייה. בפועל, הזמן שחולף מהוצאת ההיתר עד לתחילת העבודות בשטח משתנה מפרוייקט לפרוייקט. יתכן שיעברו ימים אחדים מהוצאת ההיתר עד שיתחילו העבודות בשטח, ולפעמים עוברים שבועות ואף חודשים עד שמתחילה העבודה. לעומת זאת, מועד הספירה של שלום עכשיו הוא המועד של ביצוע הצילום של תצלום האוויר. כל התחלות הבניה שמופיעות בשטח בתצלום החדש בהשוואה לתצלום הקודםנספרות כהתחלות בניה.

בנוסף, לממפרסמת את הנתונים בכל שלושה חודשים, בעוד שתצלומי האוויר של שלום עכשיו נערכים בדרך כלל פעם אחת בשנה. לכן ניתן לומר שנתוני שלום עכשיו מדוייקים יותר מבחינת מה שקרה בשטח, אך מדוייקים פחות לגבי מועד השינויים ברמה חודשית.

נתוני שלום עכשיו לשנים 2013 ו-2014 היו למעשה נתונים של אמצע השנה, וכללו בתוכם את מחצית השנה הקודמת עד אמצע השנה הנוכחית. לכן, אם נשווה באופן מדוייק את נתוני הלמ"ס לחודשים המקבילים בספירה של שלום עכשיו נקבל שבשנת 2013 לפי שלום עכשיו החלו להיבנות 2,243 יחולפי הלמ"ס 2,706 יח"ד; ובשנת 2014 לפי שלום עכשיו החלו להיבנות 3,100 יחולפי הלמ"ס 2,101 יח"ד. כלומר בסה"כ בסיכום של השנתיים יש לנו הפרש של 536 יחבלבד (2243+3100=5343 לפי שלום עכשיו, לעומת 2706+2101=4807 לפי למ"ס).

הפרש זה הגיוני מאוד, והוא נובע בשל הבניה הלא חוקית והקרוואנים שנבנים בהתנחלויות שלא נספרים על ידי הלמ"ס ובשל ההבדלים המתודולוגיים בין אופן הספירה של למ"ס ושל שלום עכשיו, כמפורט להלן.

אז כמה נבנה בהתנחלויות?ניתן לומר בבטחון שבשנתיים האחרונות החלו להיבנות בהתנחלויות כ-5,000 יח"ד. את הקפיצה האדירה בהתחלות הבנייה זיהתה הלמ"ס בעיקר בתחילת 2013, וב-2014 קצב הבניה חזר לקצב הרגיל של השנים האחרונות. לעומת זאת, קפיצה זו באה לידי ביטוי בנתוני שלום עכשיו לשנת 2014.

להלן כמה מהבדלים מרכזיים בין נתוני הלמ"ס לנתוני שלום עכשיו:

  1. אופן איסוף הנתונים  כאמור, הלמ"ס מסתמכת בעיקר על דיווחי הרשויות המקומיות לגבי מספר היתרי הבנייה שהוצאו ולא מבצעת ספירה בשטח. שלום עכשיו מבצעת ספירה של התחלות הבניה אחת לאחת, באמצעות השוואת תצלומי אוויר.
  2. איכות הנתונים – מהגדרות הלמ"ס עולה כי נתוני הרשויות המקומיות בהתנחלויות הם חלקיים ובעייתיים: "נתוני הבנייה של הישובים היהודיים באזור יהודה ושומרון שאוכלוסייתם מונה עד 10,000 תושבים מוצגים כסיכום בשל הרמה הנמוכה של איכות הנתונים בחלק מן היישובים"
  3. בנייה לא חוקית  הלמ"ס לא סופרת בנייה בלתי חוקית: ""נתוני הבנייה אינם כוללים הצבת קרוונים, מגורוניםמאחזים באזור יהודה והשומרוןבנייה שעבורה לא נמסר דיווח ללמ"ס על גבי היתרי בנייה, בנייה בלתי חוקית למגורים שלא נרשמה בדוח של משרד הפנים"(הגדרות הלמ"ס).בהתנחלויות ובמאחזים יש בניה רבה שאינה חוקית, שלא נספרת ע"י למ"ס וכן נספרת ע"י שלום עכשיו.
  4. עדכון מאוחר של הנתונים  הלמ"ס ממשיכה לאסוף ולקבל את דיווחי הרשויות המקומיות גם אחרי פרסום הנתונים הרבעוניים ומעדכנת את המספרים בדיעבד. בכל רבעון מתפרסמים, לצד הנתון לגבי הרבעון החדש, גם נתונים מעודכנים של הרבעונים הקודמים. כך שהנתון של הלמ"ס לגבי שנת 2014 צפוי עוד להתעדכן ולגדול.