טוען..

חשש להקמת התנחלויות חדשות בחברון

רצח החייל בחברון אתמול, מעלה את החשש להידרדרות במצב בחברון להקמת התנחלויות חדשות ולהחמרת אמצעי הבטחון לצד פעולות תגובה בידי קיצוניים משני הצדדים. ראש הממשלה נתניהו הודיע בעקבות הרצח כי בכוונתו לפעול לאיכלוס "בית המכפלה" בחברון. במקביל, בימים אלה אמור בית המשפט העליון להכריע בעניין "בית המריבה" בחברון, דבר שעלול להביא להקמת התנחלות חדשה גדולה שתפגע אנושות במרקם החיים באזור שלם בחברון.
בית המכפלה
בית המכפלה הוא מבנה גדול (יכול לאכלס כ-10 משפחות, קרי כ-50 מתנחלים או יותר) מדרום למערת המכפלה בחברון. המתנחלים טוענים שהבית בבעלותם והוא נרכש על ידם כדין. בשלב זה בוחן המינהל האזרחי את טענות הרכישה וצפוי להכריע בנושא בקרוב.
hebronheb-copy
ההשלכות של הקמת התנחלות חדשה בבית המכפלהאם אמנם יאוכלס בית המכפלה, תהיה זו ההתנחלות הראשונה שמוקמת בחברון מאז שנות השמונים. בית המכפלה ממוקם ליד בתים פלסטיניים בין שני בתי ספר יסודיים פלסטיניים, אשר סובלים רבות מהתקפות ומעצרים בידי כוחות הבטחון בשל המיקום הקרוב לציר נסיעה המשמש את המתנחלים ואת האוטובוסים של המבקרים במערת המכפלה ותופעות של זריקת אבנים ע"י ילדים פלסטינים כלפי ישראלים. באזור בית המכפלה אסור לפלסטינים לנסוע בכלי רכב אך מותר להם ללכת רגלית ברחוב.
כניסת עשרות מתנחלים לבית המכפלה עלול לגרור החמרה באמצעי הבטחון ובהטרדות היומיומיות כלפי התושבים הפלסטינים שכבר היום נאלצים לעבור בדיקות חוזרות ונשנות במחסום הסמוך ולעתים ברחוב, לצד אפשרות לשינוי במערך האזורים המותרים לתנועה בסביבה. בנוסף קיים חשש להטרדות הדדיות יומיומיות בין המתנחלים ושכניהם הפלסטינים ובמיוחד ילדי בתי הספר הסמוכים.
המצב המשפטי בבית המכפלהבמארס 2012 נכנסו כ-100 מתנחלים לבית המכפלה בטענה שרכשו אותו מבעליו החוקי. כעבור כחודש החליט צה"ל החליט לפנות את המתנחלים משום שלא הוצגו מסמכי רכישה כדין. מאז הספיקו המתנחלים להגיש את מסמכי הרכישה למינהל האזרחי ולבקש לרשום את הבית על שמם. המינהל האזרחי דחה את הבקשה על הסף בגלל בעייתיות במסמכים שהוגשו. על כך הגישו המתנחלים ערר בפני ועדת העררים הצבאית שהכריעה ב-30/6/13 שיש לדון בבקשה לגופה וביטלה את הדחיה על הסף.
עד כה לא נתן המינהל האזרחי את הכרעתו בסוגיית רישום הרכישה. אך מרגע שתינתן ההחלטה, ובמידה שתתקבל הבקשה לרישום, יצטרכו המתנחליםלקבל את אישור שר הבטחון לרישום הרכישה ואז יוכלו להיכנס. הצהרת נתניהו אמש מאותתת על כוונת הממשלה לאשר את רישום הרכישה, ומהווה הוראה ברורה לפקידי המינהל האזרחי לזרז את ההכרעה בבקשה. כתוצאה מכך קיים חשש גדול כי בתוך ימים אחדים תוכרע שאלת הרכישה, ובמידה שאכן תאושר הרכישה, ינתן לכך אישור מיידי של שר הבטחון והמתנחלים יוכלו להיכנס לבית.
הבעלים הפלסטיניםלטענת הפלסטינים ישנם עשרות בעלים לבית המכפלה, והאדם שלכאורה מכר את הבית למתנחלים היה רק אחד מהבעלים והיו לו רק חלק מהזכויות בבית. רק מרגע שהמינהל האזרחי יאשר את בקשת הרישום של הבית, או אז יוכלו הפלסטינים להביע את התנגדותם לעסקה בתוך30 יום, ולאחר מכן יתקיימו דיונים בשאלת הבעלות. דיונים אלו צפויים לארוך חודשים ולאחר מכן להגיע לבתי משפט ואולי לארוך אפילו שנים עד להכרעה.
גם אם יוגשו עררים בידי פלסטינים – עדיין קיים חשש שהבית יאוכלס. המתנחלים יכולים לנצל את הנכונות של הממשלה לאשר להם את העיסקה ולקבוע עובדות בשטח ולהיכנס לבית. במקרה כזה ייאלצו העוררים הפלסטינים לפנות לבית המשפט שיורה למתנחלים לפנות את הבית כל עוד לא הוכרעה סופית שאלת הבעלות. אך מנסיון העבר אנו יודעים שהדיון בבקשות כאלה יכול לארוך זמן, בית המשפט עלול לסרב לדרישת הפינוי, וגם אם יכריע על פינוי, המדינה תוכל להתמהמה במימושו מטעמי בטחון.
ניתן למנוע את הקמת ההתנחלות בבית המכפלה – המפתח למניעת הקמת ההתנחלות החדשה בבית המכפלה בחברון נמצא בידי ממשלת ישראל. כאמור, גם אם ייקבע שהעיסקה אכן כשרה והמתנחלים נחשבים לבעלי הבית, עדיין נדרש אישור של שר הבטחון לרישום העיסקה. שר הבטחון לא חייב לאשר הקמת התנחלויות חדשות. החוק לא מאפשר לקומץ מתנחלים שרוכשים נכסים לקבוע את מדיניות החוץ והבטחון של ישראל בכל הנוגע להקמת התנחלויות אלא משאיר זאת לשיקול הדעת של שר הבטחון.