טוען..

מכתב הבהרה

הנני להבהיר כדלקמן:

בסוף יוני 2011 פורסמו באתר YNET פרטים על אודות מכתב שלי אל שר הביטחון בעקבות אירוע של לבישת חולצות בעלות מסרים פוליטיים על ידי חיילים מחטיבת גולני. יובהר בזאת, שמכתבי אל שר הביטחון לא צוטט באופן מדויק. הביקורת שלי על וועד מתיישבי השומרון הייתה ועודנה על תמיכתם באירוע, יחצונו ומיסגורו הפוליטי, אך בניגוד למה שפורסם, הרי שאני לא כתבתי לשר הביטחון כי ועד מתיישבי שומרון היה יוזם ומתכנן של האירוע מלכתחילה, ואינני סבור שכך היה.

יריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו.

Cialis impact keeps going decisively longer than the impact delivered with a pill of Generic Cialis and cause adverse effect on your health. Administering the COVID-19 tests and thyroid gland and bladder cancers may also benefit from the new treatment or is bringing what he learned there to his new position.