טוען..

מהו האינטרס הישראלי בריכוז הבדואים שבשטחים?

(תשובה: אין אינטרס ישראלי. זאת הכנה לסיפוח – וסיפוח ירחיק אותנו מהסיכוי לשלום ויפגע קשות בישראל).

הכותרת הראשית בהארץ אתמול הכריזה על קידום תכנית "נועיימה" בסמוך ליריחו עבור 12,500 בדואים כחלק ממאמץ ישראלי לסלקם ממקומות מושבם הנוכחיים בשטחים. אין מדובר בדאגה לרווחתם של הבדואים בשטחים, וגם לא נסיון תמים להסדיר תכנונית בנייה בלתי חוקית. למהלך הזה אין הסבר אחר מאשר נסיון להפוך אזורים נרחבים בגדה המערבית (במדבר יהודה ובבקעה) לאזורים ישראליים בלבד, כצעד ראשון בדרך לסיפוח. תכנית נועיימה היא חסרת תקדים בהיקפה ואם תצא אל הפועל תביא לביקורת בינלאומית אדירה. התכנית הופקדה לפני מספר שבועות במנהל האזרחי.ממשלת ישראל יכולה בהחלטה פשוטה לבטל את התכנית ולהימנע מהמשך הנזק האדיר שנגרם לישראל מכוונות חמורות אלה.

תמצית:

  1. תכנית "נועיימה" היא תכנית להעברת אלפי בדואים ממקום מושבם הנוכחי (באזור מדבר יהודה, E1, ואדי קלט ודרום בקעת הירדן) אל ישוב חדששמיועד להיבנות מצפון ליריחו, בסמוך לכפר הקטן נועיימה בצמוד לשטח A.
  2. התכנית נעשתה ללא התייעצות עם הבדואים, בניגוד לרצונם ובלי התאמה לצרכיהם ואורחות חייהם.
  3. התכנית מקודמת ע"י ממשלת ישראל ובמימונה, כחלק ממאמץ לצמצם את הנוכחות הפלסטינית באזורים נרחבים בגדה המערבית, ולהפכםלאזורים ישראליים בלבד ("סיפוח בפועל").
  4. על מנת לבצע את התכנית, ממשלת ישראל מוכנה לספוג ביקורת בינלאומית אדירה, שכן היא כופה על אוכלוסיה נתינה, חסרת אזרחות ותחתשליטתה, לעקור ממקומה ליישוב חדש – בניגוד לרצונה ובניגוד לדין הבינלאומי.
  5. ממשלת ישראל יכולה לבטל את התכנית. התכנית הופקדה לפני מספר שבועות במנהל האזרחי וכל שיש לעשות על מנת לבטלה או להורידה מסדר היום היא הוראה של שר הביטחון.
-HEB

רקע:

המנהל האזרחי, הגוף שאחראי על התכנון והבנייה באזור C בשטחים, מקדם שש תוכניות להקמת שלושה יישובים לאוכלוסיה בדואית: פצאיל (בבקעה),אלג'בל (ליד המזבלה באבו דיס) והגדול שבהם נועיימה (מצפון ליריחו) עם תכנית ל-12,500 בדואים. התכניות הללו הוכנו לאחר שבתי המשפט קבעו כיאסור לממש את צווי ההריסה שהוצאו לבדואים באזור (המינהל האזרחי לא מאשר היתרי בניה) כל עוד אין תכנית חלופית למגורים עבורם. כפי שנכתבבמצגת שהציג מתאם הפעולות בשטחים בדיון של ועדת המשנה של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ב-27/4/14:

"ריבוי העתירות לבג"צ כנגד הריסת בב"חים של בדואים עומד בצל אמירות של ביהמ"ש העליון, לפיהן יש לתת פתרון הולם חלופי לאוכלוסייה, בטרם פינויה. המתפ"ש פועל לקידום מספר תוכניות להסדרת האוכלוסייה הבדואית".

התכניות נועדו לבדואים משלושה שבטים עיקריים (כעבנה, רשאידה וג'הלין) שמתגוררים באזור מעלה אדומים ו-E1, לאורך כביש ירושלים-יריחו, באזורואדי קלט וצפונה בואכה כביש רמאללה-יריחו ובדרום הבקעה.

קידום התכנית משקף מדיניות של הפיכת אזורים מסויימים בשטחים לישראליים בלבד, שמשמעה מעין סיפוח בפועל. ה"סיפוח בפועל" נעשה מצד אחד באמצעות חיזוק הנוכחות הישראלית באזור (ההתנחלויות והרחבתן) ומצד שני באמצעות נטרול הנוכחות הפלסטינית ודחיקתם מהאזור. כך ניתן להסביר למשל, את ההכרזה על 4,000 דונם כאדמות מדינה באזור גוש עציון לפני כחודש: ההכרזה מונעת מפלסטינים להשתמש בקרקע (לפיתוח, לחקלאות, למרעה או לכל שימוש אחר) ובאותו זמן מאפשרת תכנון עתידי ופיתוח להתנחלויות.

דחיקת האוכלוסיה הפלסטינית מתקיימת בשני אופנים: כאשר מדובר בכפרים פלסטינים מבוססים, מדיניות הממשלה היא "הכלה" של הכפרים הללו באמצעות ניתוקם מהמרחב (כבישים וחסימות), הגבלת התפתחותם וייבוש הדרגתי של הכפרים (במקומות כמו נבי סמואל, בית איכסא, נחאלין, אלג'בעה ועוד). כאשר מדובר בהתיישבות קטנה ולא מבוססת כמו של הבדואים, מפעילה הממשלה מדיניות שנועדה להביא לסילוקם מהשטח באמצעות מניעת היתרי בנייה, הריסת בתים, מניעת התחברות לתשתיות וכעת ע"י תכנון יישוב חלופי עבורם במקום אחר.

באותו דיון בועדת המשנה של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת מ-27/4/14 אמר מתאם הפעולות בשטחים כי לגבי האזורים הללו (E1 ומדבר יהודה) קיימת "דירקטיבה ברורה של הדרג המדיני לתעדף את האזור הזה לאכיפה"

כשלים עיקריים בתכנית:

  1. התכנית נעשתה ללא התייעצות עם הבדואים, ללא הסכמתם ובניגוד לרצונם.
  2. התכנית בנועיימה מייעדת מגורים בצפיפות של רבע דונם לכל משפחה, תוך התעלמות מאורח החיים התרבותי והתעסוקתי. בתכנית אין כל שטחי מרעה או שטחים חקלאיים שמתאימים לאופי האוכלוסיה ופרנסתה העיקרית.
  3. כמו כן, התכנית מתעלמת מאורח החיים החברתי של הבדואים ומבקשת ליישב שבטים שונים בסמיכות בניגוד לרצונם וללא התייעצות איתם.
  4. הקהילות הבדואיות הביעו את רצונן להסדיר את מגוריהם, ואף הסכימו לבניית ישובי קבע, אך זאת באזור מגוריהם הנוכחי.
  5. חשוב לציין שהרשות הפלסטינית טוענת שהיא הכינה תכניות פיתוח באזור נועיימה, הצמוד לאזור A, שמתאימות לצרכי הפלסטינים, אך מדיניות ישראל באזור אינה מאפשרת להם לעשות זאת ובמקום זה מייעדת את השטח למטרותיה היא.