טוען..

לפי נתוני הלמ"ס: בחודשיים שאחרי ההקפאה – הבניה בהתנחלויות קפצה פי ארבע

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני התחלות וסיום הבנייה לשנת 2010.

מהנתונים עולה כי במהלך ההקפאה החלו המתנחלים לבנות לפחות 114 יחידות דיור חדשות, והשלימו את בנייתן של 1,175 יחידות נוספות שהחלו להיבנות לפני ההקפאה.
עוד עולה מהנתונים כי בשלושת החודשים האחרונים של 2010, מיד אחרי ההקפאה, התחילו להיבנות 427 יחידות דיור חדשות, לעומת 114 יחידות בכל תשעת החודשים הראשונים של 2010.

לפי דברי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עצמה, נתוני הלשכה לגבי הבנייה בהתנחלויות הם תמיד חלקיים בלבד וזאת מכמה סיבות:
* הלמ"ס לא מבצעת סקרים בשטח אלא מתבססת על הדיווחים שמתקבלים מהרשויות המקומיות על היתרי הבנייה. הרשויות המקומיות ביו"ש (בהתנחלויות) לא מדווחות באופן מספק והלמ"ס נאלצת להסתפק בנתונים חלקיים "בשל הרמה נמוכה של איכות הנתונים בחלק מן הישובים [ביו"ש]" (ר'הגדרות הלמ"ס, עמ' 8).

* נתוני הלמ"ס לא כוללים בניה בלתי חוקית וקרוואנים – "נתוני הבנייה אינם כוללים הצבת קרוונים, מגורונים … מאחזים באזור יהודה והשומרון, בנייה שעבורה לא נמסר דיווח ללמ"ס על גבי היתרי בנייה, בנייה בלתי חוקית למגורים שלא נרשמה בדוח של משרד הפנים" (ר' הגדרות הלמ"ס, עמ' 10).

* נתוני הלמ"ס מתעדכנים באופן תדיר בדיעבד. כך למשל, בדיווח הקודם של למ"ס לפני שלושה חודשים, עמד מספר התחלות הבנייה ב-9 החודשים הראשונים של 2010 על 50 יחידות דיור בלבד, ובדיווח הנוכחי מדובר על 114 יחידות באותה תקופה.
כלומר, אחוז הסטייה של הנתונים מגיע לעתים עד כדי 100%. כך שאם היום מדובר על 541 התחלות בנייה בשנת 2010, סביר שבדיווח הבא המספר יעודכן ויעלה מעל 1000.

לפי נתוני שלום עכשיו בארבעת החודשים מאז תום ההקפאה (אוקטובר 2010 עד פברואר 2011) החלו להיבנות 1,756 יחידות דיור חדשות. נתונים אלה כוללים את הבנייה הבלתי חוקית, ומאות יחידות דיור שעדיין לא דווחו ללמ"ס ע"י הרשויות המקומיות.