טוען..

מחיר אחזקת השטחים – לפי נתוני תקציב 2011 – 2012

בימים הקרובים תאשר הכנסת את תקציב המדינה לשנים 2011 – 2012. לפי חישוב של שלום עכשיו, בסעיפי התקציב השונים לפחות שני מיליארד ש"ח מיועדים להתנחלויות ולאחזקת השטחים הכבושים. יחד עם זאת, התקציב שמושקע בהתנחלויות גדול בהרבה, אך הוא מוחבא היטב בין סעיפי התקציב השונים.

א. סכומים המופיעים בהצעת התקציב במפורש (בש"ח):

משרד

סעיף

תקציב 2011

תקציב 2012

מספר סעיף

הבטחון

תאום הפעולות בשטחים

238,435,000

233,499,000

17

הבטחון

מרחב התפר – המשך בניית גדר ההפרדה ואחזקתה

790,000,000

842,000,000

1400

החינוך

המועצה להשכלה גבוהה ביו"ש

454,000

450,000

203120

משרד רה"מ

מימון תכנית ההינתקות*

240,900,000

241,100,000

406

משרד רה"מ

תוספת לפיתוח אגן העיר העתיקה בירושלים

25,000,000

40112

משרד רה"מ

תוספת לקרן למורשת הכותל

7,500,000

40112

השיכון

אבטחת מתנחלים בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים

76,000,000

70,000,000

706910

השיכון

פיתוח במעלה אדומים – ב-2011 צפויות לשיווק 200 יח"ד

58,000,000

31,000,000

707005

השיכון

פיתוח בהר חומה – ב-2011 מתוכננות לשיווק 500 יח"ד

114,000,000

124,000,000

707007

התחבורה

מיגון אוטובוסים

10,000,000

10,000,000

התחבורה

כביש מס' 20 – בין פסגת זאב לכביש 45

180,000,000

7930

התחבורה

שדרוג כביש 1 בין מישור אדומים לצומת השומרוני הטוב ובין פסגת זאב למחלף זיתים

255,000,000

תמיכות שונות

שיפוי יצואנים – פיצוי למפעלים בהתנחלויות על הפסד הקלות המס בשוק האירופאי

11,165,000

10,830,000

320408

סה"כ

2,006,454,000

1,562,429,000

* תקצוב ההינתקות איננו השקעה בהתנחלויות הקיימות אלא המשך ההשקעה בפינוי ההתנחלויות מרצועת עזה.

ב. סעיפים לדוגמא שבהם נחבאים תקציבים להתנחלויות:

משרד

סעיף

תקציב 2011

תקציב 2012

מספר סעיף

התחבורה

תמיכות באוכלוסיות אחרות – סבסוד מחיר נסיעה באוטובוסים למתנחלים ולחרדים

31,000,000

31,000,000

הבטחון

הוצאות חירום אזרחיות – מיגון ואמצעי ביטחון בהתנחלות ובישובי קווי עימות

318,525,000

316,506,000

16

השיכון

סיוע באזורי עדיפות לאומית

160,672,000

161,522,000

700916

התיירות

פיתוח תשתיות תיירות – כולל פרוייקטים בשטחים

55,000,000

52,600,000

החקלאות

החטיבה להתיישבות – סיוע להתנחלויות ולישובים בנגב ובגליל

79,755,000

77,699,000

3328

התשתיות

מפעלי ביוב – כולל תמיכה במועצות יו"ש

680,000,000

759,500,000

7322

החינוך

הקצאה למכללה האקדמית יהודה ושומרון – ההקצאה הגבוהה ביותר מכל המכללות; ב-2009 עמד הסכום על 87.191 מיליון ש"ח

התעשייה

הטבות לעידוד השקעות הון

517,285,000

316,857,000

3803

ג. פירוט סעיפי התקציב המפורשים:

 משרד השיכון:

 • אבטחה במזרח ירושלים – 76 מיליון ₪ ב-2011 ו-70 מיליון ₪ ב-2012 – אבטחת המתנחלים שמתגוררים בלב השכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים – כ-3,160 ₪ בחודש לכל מתנחל.  מדובר בעליה של 40% מתקציב אבטחת המתנחלים ב-2010 שעמד על 54.5 מיליון.
 • פיתוח מעלה אדומים – 58 מיליון ₪ בשנת 2011 ו-31 מיליון ₪ בשנת 2012. בשנת 2011 מתוכנן שיווק של 200 יחידות דיור במעלה אדומים.
 • פיתוח הר חומה – 114 מיליון בשנת 2011 ו-124 מיליון ₪ בשנת 2012. בשנת 2011 מתוכנן שיווק של 500 יחידות דיור בהר חומה. 
 • פרויקטים נוספים בהתנחלויות – התקציב מפרט רק פרויקטים גדולים במיוחד, אך ישנם עוד פרויקטים רבים בהתנחלויות שלא מפורטים במסמכי התקציב. 
 • סיוע בדיור באזורי עדיפות – כמעט כל ההתנחלויות נחשבות אזור עדיפות לאומית, ורוכשי דירות זכאים ל-97,200 ש"ח בהלוואה מסובסדת (בתקציב אין הפרדה בין אזורי הפיתוח בתוך ישראל לבין ההתנחלויות. סך התקציב לסיוע בדיור עומד על 87.368 מיליון ש"ח בשנת 2011, ו-86.518 מיליון ש"ח בשנת 2012 חלק ממנו מיועד להתנחלויות).
 • הנחות במחיר הקרקע – רוב ההתנחלויות מוגדרות כאזור עדיפות א' שבו מינהל מקרקעי ישראל מסבסד את מחיר הקרקע ב-69% אחוזים, או אזור עדיפות ב' בו הסבסוד עומד על 49% מערך הקרקע. 

משרד החינוך

 • השתתפות בהסעות תלמידים בשיעור של 90% במועצות ביו"ש (שבהן יש אוטובוסים ממוגני ירי). להשוואה: במועצות אחרות השתתפות המשרד נעה בין 40% ל-85%.
 • המועצה להשכלה גבוהה ביו"ש – אחראית על מוסדות על יסודיים בהתנחלויות (מכללת אריאל, מכללת אורות באלקנה ומכללת הרצוג באלון שבות). מימון המועצה מגיע מתוך תקציב של 454,000 ש"ח בשנת 2011 ו-450,000 ש"ח בשנת 2012.
 • הקצאה למכללת אריאל – מכללת אריאל מקבלת את ההקצבה הגדולה ביותר מבין כל המכללות (בשנת 2009 עמד הסכום על 87.191 מיליון ש"ח).

משרד התחבורה

 • סובסידיה לתחבורה הציבורית באוטובוסים – 31 מיליון ש"ח כל שנה (תחת שם הקוד "תמיכות באוכלוסיות אחרות" – שמיועדת למתנחלים ולחרדים).
 • מיגון אוטובוסים – 10 מיליון ש"ח כל שנה.
 • כביש מס' 20 – 180 מיליון ₪. הכביש נועד לחבר את פסגת זאב לכביש 45 לכיוון מודיעין ותל אביב. המשמעות היא סלילת מכשול בדרך להסכם קבע, תשתית שתעבור דרך שכונות פלסטיניות שצפויות להיות חלק מהמדינה הפלסטינית בהסכם הקבע.  
 • שידרוג כביש 1 בין מישור אדומים לצומת השומרוני הטוב, ובין פסגת זאב למחלף זיתים – 255 מיליון ש"ח.
 • פרויקטים וכבישים נוספים בהתנחלויות – התקציב מפרט רק פרויקטים גדולים במיוחד, אך ישנם עוד פרויקטים רבים בהתנחלויות שלא מפורטים במסמכי התקציב. 

משרד הבטחון:

 • מרחב התפר (המשך בניית גדר ההפרדה והפעלתה) – 790 מיליון ש"ח בשנת 2011, ו-842 מיליון ש"ח בשנת 2012.
 • תיאום הפעולות בשטחים (מנגנון הניהול בשטחים ובהתנחלויות) – 238.435 מיליון ש"ח בשנת 2011 ו-233.499 מיליון בשנת 2012.
 • הוצאות חירום אזרחיות – אמצעי מיגון ומרכיבי בטחון בהתנחלויות וביישובי קו העימות – 318.525 מיליון ש"ח ב-2011 ו-316.506 ש"ח ב-2012.
 • כל מתנחל זכאי למיגון מכוניתו הפרטית מאבנים על חשבון המדינה.

משרד החקלאות

 • החטיבה להתיישבות – עוסקת בסיוע להתנחלויות ולישובים בנגב ובגליל. תקציב החטיבה לשנת 79.755 מיליון ש"ח ב-2011 ו-77.699 מיליון ש"ח ב-2012. 

מימון מאחזים בלתי חוקיים:בשטחים יש 120 התנחלויות רשמיות. לפי מסמכי התקציב, החטיבה להתיישבות מטפלת ב-134 יישובים בשטחים (ועוד שתי היאחזויות). יוצא שלפחות 16 מאחזים נהנים מסיוע החטיבה.

תמיכות שונות

 • שיפוי יצואנים (סעיף 320408) – 11.165 מיליון ש"ח בשנת 2011 ו-10.83 מיליון ש"ח בשנת 2012 – פיצוי ליצואנים מההתנחלויות על הפסד הנחות המס של האיחוד האירופי שלא מכיר בסחורה מהשטחים כסחורה מישראל לצורך הסכם הסחר החופשי.

משרד רה"מ

 • המשך תקצוב הינתקות – 240.9 מיליון ש"ח ב-2011 ו-241.1 מיליון ש"ח בשנת 2012 (סעיף מס' 0406).
 • בסעיף "המינהלה לפרויקטים" – 73.572 מיליון ש"ח ב-2011, ו-70.658 מיליון ש"ח ב-2012 – רוב התקציב מיועד לפרויקטים בירושלים:
 • חיזוק האחיזה היהודית במזרח ירושלים – פרויקט רב שנתי שנועד לחזק את הנוכחות היהודית במזרח ירושלים באמצעות פיתוח תיירותי. בתקציב 2011 תוספת של 25 מיליון ש"ח.
 • תגבור הקרן למורשת הכותל – עמותה שעוסקת בניהול ופיתוח אזור הכותל, והיא אחראית לחפירות ארכיאולוגיות ובנייהברובע המוסלמי והסביבה. בתקציב 2011 תוספת של 7.5 מיליון ש"ח.

ד. תקציבים חבויים בהצעת התקציב:

רוב תקציב ההתנחלויות מוחבא בסעיפי התקציב השונים ללא פירוט מפורש. תקציב המדינה מנוסח באופן כללי ללא פירוט אזורי, כך שלא ניתן לדעת כמה ממנו מיועד להתנחלויות וכמה מיועד לאזורים אחרים בארץ. רק סעיפים מיוחדים להתנחלויות, שלא ניתן לנסח אותם במסגרת סעיף כללי אחר – הם הסעיפים שמופיעים במפורש בתקציב, והם מגיעים, כאמור, לכשני מיליארד ש"ח.

כך למשל, תקציב משרד הבינוי והשיכון עומד על 5.9 מיליארד ₪ והוא כולל תכנון, פיתוח ובנייה, ומענקים והטבות לרכישת דירות. חלק מתקציב זה מגיע להתנחלויות. אותו הדבר לגבי תקציב משרד החקלאות, ומשרד התעשיה, וכל המשרדים האחרים.

המידע בדיעבד – בדיעבד ניתן למצוא חלק מהמידע לגבי מידת ההשקעה בהתנחלויות. משרד האוצר והלמ"ס מפרסמים את נתוני העברות המדינה לרשויות המקומיות השונות אחרי תום שנת התקציב. המידע האחרון שפורסם, משנת 2007, מראה כי כלל ההעברות למועצות האזוריות בשטחים הסתכם ב-1,127,455,469 ש"ח (למעלה ממיליארד ומאה מיליון) שהם כ-8.9% מכלל העברות המדינה לרשויות באותה שנה. באותה עת עמד מספר התושבים בהתנחלויות על כ-3.8% מכלל תושבי מדינת ישראל. כלומר התקציב שהועבר להתנחלויות היה יותר מכפול מגודלן היחסי באוכלוסיה.

לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 2009 עמדה ההשקעה הגולמית בבניה ציבורית ביו"ש (לא כולל מזרח ירושלים) על 431 מיליון ש"ח, שהיוו 15.36% מסך השקעות הציבוריות בבינוי למגורים באותה השנה. יש לציין שחלק מסכום זה נכלל בסכום שהועבר על ידי המדינה לרשויות המקומיות.

אזורי עדיפות – אמצעי נוסף לעידוד ההתנחלויות הוא הגדרתן כאזורי עדיפות לאומית. מלבד התקציב הרגיל, נותנים משרדי הממשלה גם הטבות שונות לישובים ולתושבים לפי מפת אזורי העדיפות של כל משרד. תקציב זה, למרות שהוא מפורט בסעיפי התקציב, לא כולל את החלוקה לאזורים ולישובים. בדצמבר 2009 החליטה ממשלת נתניהו על מפת אזורי עדיפות שכוללת כמעט את כל ההתנחלויות כאזורי עדיפות לאומית.

המשך ההתנחלויות והאחיזה בשטחים הוא נושא שנוי במחלוקת בישראל. המחיר הכספי, שמגיע לפחות ל-2 מיליארד ₪ בשנה הוא עצום. אך התקציב נשאר עמום ולא מפורט בכל הקשור למימון ההתנחלויות. נדרש מהלך כולל להפיכת תקציב המדינה לשקוף ובהיר בכל הנוגע להשקעה בהתנחלויות. הדבר כרוך בחיוב משרדי הממשלה לדווח על החלוקה הגאוגרפית של ההקצאות התקציביות, ומעקב צמוד אחר נתונים אלה.

לידיעה בהארץ

מידע ומחקרים נוספים על מחיר הכיבוש וההתנחלויות: 

מחיר הכיבוש – מחקר מקיף של מרכז אדווה (באנגלית) – לחצו כאן

עיתון הארץ בפרוייקט מיוחד (ספטמבר 2003) – מחיר ההתנחלויות – לחצו כאן

אומדן ההשקעה העודפת בהתנחלויות (2002) מאת הכלכלן דרור צבן – לחצו כאן