טוען..

מועצה שיש לה מדינה: מימון פעילות בלתי חוקית בכספי ציבור – דו"ח המשך של מבקר המדינה על מועצת בנימין

בהמשך לדוח מבקר המדינה מנובמבר האחרון שמצא ליקויים רבים בהתנהלות המועצה האזורית מטה בנימין, בין השאר בכל הקשור למימון עמותות פוליטית, תפירת קריטריונים לעמותות ספיציפיות, והזרמת כספי ציבור לפעילות פוליטית בניגוד לנהלים, מפרסם היום מבקר המדינה דו"ח המשך עם ממצאים חמורים.

עיקרי הממצאים:

מימון וקידום בניה במאחזים – המועצה האזורית מטה בנימין מממנת ומקדמת בנייה בלתי חוקית במאחזים הבלתי חוקיים בניגוד לחוק ולנהלים ולעתים על קרקע פרטית פלסטינית.
מימון ממשלתי לבנייה בלתי חוקית – משרדי ממשלה רבים מעבירים למועצה כספים לפרוייקטים בלתי חוקיים בלי לבדוק את חוקיותם.
אישור תב״רים שלא על פי הנהלים – מליאת המועצה מאשרת תב״רים (תקציבים בלתי רגילים) כחותמת גומי בלי לדון ולבחון אותם כמתבקש.
היעדר שקיפות והסתרת תקציבים – חלק מדיווחי המועצה על התב"רים חסרים פרטים חיוניים על מיקום הפרויקט. המועצה פירסמה באתר האינטרנט שלה רשימת תב"רים, שהסתבר שהושמטו ממנה תב"רים מסויימים, עד שנת 2014 בלבד.
שלום עכשיו: ״מדובר בשיטה מאורגנת וארוכת שנים של מימון פרויקטים בלתי חוקיים בכספי ציבור, וקביעת עובדות בשטח עם השלכות מרחיקות לכת על מדינת ישראל בניגוד לחוק ובניגוד לכללים בסיסיים של מינהל תקין. זהו חלק מתופעה שקיימת גם ברשויות מקומיות אחרות בשטחים, והיא מקבלת גיבוי ותמיכה ממשרדי ממשלה שונים. הגיע הזמן שמשרד הפנים ומשרדי הממשלה הרלבנטיים יפעילו את סמכותם ויעצרו את מפעל הבניה הבלתי חוקית בהתנחלויות. הגיע הזמן שהאחראים לשיטה הזאת יעמדו לדין ויידרשו לשלם את חובם לציבור. דומה שרק אם יידרשו העבריינים לשלם על מעשיהם ניתן יהיה לעצור את התופעה".

עוד על שיטת המאחזים ומימון בניה לא חוקית גם ע"י רשויות אחרות בדו״ח קומבינת המאחזים של שלום עכשיו.

לקריאת דו"ח ההמשך של המבקר על מועצת בנימין.

תקציבים למאחזים ולבנייה לא חוקית (תב״רים):

מבדיקת מבקר המדינה עולה כי חלק מהתקציבים הבלתי רגילים שהפעילה המועצה הועברו למאחזים בלתי חוקיים שאסור לבנות בהם. בין השאר מציין המבקר פרויקטים במאחזים גבעת הראל, אש קודש, מצפה אסף, מצפה דני, כרם רעים, קידה, עדי עד, אחיה ובמאחזים נוספים.

בסך הכל על פי נתוני המינהל האזרחי שנמסרו למבקר, יש בתחומי מועצת בנימין כ – 30 מאחזים בלתי חוקיים. על פי המבקר ״יש לראות בחומרה רבה את פעולותיה של המועצה כגוף ציבורי האמון על שמירה על החוק, הנוהגת שלא כדין ומאפשרת בנייה לא חוקית במאחזים״.

המבקר מצטט גם מדו"ח של משרד הפנים מ-2008 שבו נאמר: "כיצד תוכל רשות מקומית המבצעת בעצמה עבירות בניה לדרוש מתושביה להקפיד על קיום הוראות החוק ולנקוט צעדים לאכיפתן?"

המבקר דוחה בתוקף את טענות המועצה כאילו מדובר רק בשירותים חיוניים, כמו גני ילדים, כבישים וכדומה, וכי מותר לקיים את הפרוייקטים הללו כי יש כוונה לאשר את המאחזים הללו בעתיד. המבקר מעיר שניתן להסיע את הילדים לגן ילדים חוקי, ושפרוייקט כגון טיילת שנבנתה בין טלמון לבין נריה, לא יכולה להיחשב כפרויקט "חיוני", והעובדה שיש כוונה לאשר בעתיד את המאחזים, לא מאשרת בנייה בהם לפני השלמת האישורים הנדרשים.

המבקר מעיר למשרד הפנים שמאשר את התב"רים בלי לבדוק אם הם למטרות חוקיות: "לאור הליקויים החמורים המתוארים לעיל, משרד מבקר המדינה ממליץ לממונה [במשרד הפנים] לשקול לבדוק גם אם קיימים אישורים סטטוטוריים".

 

מימון ממשלתי לבניה בלתי חוקית:

על פי בדיקת המבקר עולה כי משרדי ממשלה משתתפים במימון פרויקטים בלתי חוקיים ברחבי המועצה האזורית בנימין וזאת למרות הנחיית היועמ״ש בשנת 2003 שבה נאמר בין השאר ״בהקשר לסוגיית המאחזים הלא חוקיים …. פשיטא שיש להקפיד שהקצאת או העברת כספי ממשלה תהיה רק לאחר בדיקה שהקרקע הוקצתה כדין וניתנו כל היתרי הבניה כדין על ידי הרשויות המוסמכות״.

משרד השיכון – מימן בניית תכניות אב להתנחלויות ומאחזים בשנת 2014 בעלות של כ – 14 מיליון ש״ח וביניהם למאחזים כרם רעים וזית רענן. כמו כן בשנת 2016 מימן המשרד סכום של 4.6 מיליון ש״ח לבניית תכניות אב ברחבי המועצה וביניהם למאחז הבלתי חוקי כרם רעים.
לדברי המבקר ״כאשר הוא מממן תכניות בניין עיר ביישובים לא מורשים, הוא הופך שותף למועצה בפעילות להכשרת בנייה לא מורשית״.

משרד הפנים – מימן "שיקום כבישים" במאחזים גבעת הראל ואש קודש בסך של 1,000,000 ₪.

משרד הביטחון – מימן הקמת מצלמה במאחז גבעת אסף בסך 270,000 ₪.

משרד החינוך – השתתף במימון קרוואנים (ככל הנראה למוסד חינוכי) במאחזים קידה, עדי עד, אחיה ובני אדם, בסכום לא ידוע. המבקר מעיר כי משרד החינוך פעל בניגוד לדרישה "שהוא עצמו הציב בנוהל שחרור כספים לבניית מוסדות חינוך, שלפיו על הרשות המקומית להציג היתר בנייה מהרשות המוסמכת לצורך קבלת כספי המימון ממנו".

משרד החקלאות – השתתף במימון טיילת בין ההתנחלות טלמון לנריה, שבחלקה עוברת בקרקע פרטית פלסטינית, בסך של 1,000,000 ₪, שלושה חודשים אחרי שניתן צו הריסה סופי לעבודות על הטיילת הזו. משרד הפנים, אישר לאחר מכין להוסיף לתב"ר עוד 250,000 ₪.

משרד התחבורה – השתתף במימון שבילי אופניים בלתי חוקיים (שבחלקם עוברים בקרקע פרטית) בסך של 1.7 מיליון ₪. הקק"ל הוסיפה לפרוייקט 1.6 מיליון ₪, למרות שלטענת משרד התחבורה הוא מימן 90% מהפרויקט.

המבקר מעיר על כך שמשרדי הממשלה משתתפים במימון פרוייקטים שלאחר מכן גוף ממשלתי אחר, המינהל האזרחי, נאלץ להוציא להם צווי הריסה. המבקר בדק ארבעה מאחזים (עדי עד, קידה, אש קודש ואחיה) ומצא שבין 1999 ל-2015 הוצאו בהם צווי הריסה ל-24 מבני ציבור, שלמעט אחד, כולם עדיין עומדים על תלם. המבקר ערך ביקור בשטח וגילה כי השלטים במקום מעידים על מעורבות המועצה בהקמת המבנים הלא חוקיים הללו.

 

אישור תב״רים שלא על פי הנהלים:

המבקר גילה כי המועצה האזורית מטה בנימין מאשרת תקציבים בלתי רגילים רבים מידי שנה. על פי בדיקת המבקר בשנת 2016 הפעילה המועצה 533 תב״רים בהיקף כספי של כמליארד ש״ח. למרות שהנהלים קובעים בבירור כי על מליאת המועצה לבחון ולאשר תקציבים אלו, מסתבר שמליאת המועצה שימשה מעין חותמת גומי לאישור רשימת התב"רים שהובאה לאישורה. הדיון בכל תב"ר ותב"ר, ככל שהתקיים, נעשה ע"י גזברות המועצה שדיווחה לוועדת הנהלת המועצה, וזאת הביאה את התב"רים לאישור המליאה ללא דיון של ממש.

 

היעדר שקיפות ונסיונות הסתרה:

מבקר המדינה מעיר על כך שחלק מהתב"רים אינם מפורטים ולא מעידים על המיקום המדוייק של הפרוייקט. כך הסתבר למבקר מעיון בריכוז הפרויקטים של מנהל מינהל התפעול במועצה, כי המועצה הקימה מוסדות חינוך רבים במאחזים בלתי חוקיים בשנים 2008 עד 2012, אך "חלקם הוצגו ברשימות התב"רים של המועצה בשמות כלליים שלא ניתן ללמוד מהם היכן בוצע הפרויקט בדיוק".

מבקר המדינה מצא שהמועצה לא פועלת בשקיפות, ולא מאפשרת גישה למידע מלא על תקציביה. המבקר מפנה את הביקורת לרשימת תב"רים שפירסמה המועצה באתר האינטרנט שלה, אשר לדבריו: "נמצא כי הרשימה אינה מלאה ולא ברור מה היו הקריטריונים לבחירת התב"רים שיתפרסמו בה. מלבד זאת אין מפורסמים פרטים מהותיים כדוגמת הגורם המממן את התב"ר, ובחלק מהתב"רים גם לא מפורסם מיקום הפרויקט".

יש לציין שהרשימה הופיעה באתר האינטרנט של המועצה בעקבות עתירה של שלום עכשיו נגד המועצה האזורית מטה בנימין, בדרישה לקבל את רשימת התב"רים המלאה. בתגובה לעתירה העלתה המועצה לאתר האינטרנט את הרשימה והודיעה לבית המשפט שהרשימה נמצאת באתר האינטרנט. כיום מסתבר שהרשימה היתה חלקית, ולמעשה המועצה הוליכה שולל את בית המשפט כשטענה שהמידע המבוקש אכן הועבר.