טוען..

בג"ץ צווי תיחום II (ששת המאחזים)

בג"ץ 7891/07 | ספטמבר 2007

בעתירה זו דורשת שלום עכשיו לבצע באופן מיידי את צווי הפינוי שהוצאו לששה מאחזים בגדה המערבית. זאת לאחר שבעתירה קודמת של שלום עכשיו התחייב שר הבטחון לפנות את ששת המאחזים אך מאז המאחזים ממשיכים לגדול ולהתפתח.

צווי פינוי הוצאו אך לא בוצעו
לפני למעלה משלוש שנים הוציא אלוף פיקוד המרכז "צווי תיחום" לששה מאחזים (צו תיחום משמעו פינוי ואיסור שהייה במאחז). לאחר שבמשך כשנה וחצילא נעשה דבר לפינוי המאחזים, הגישה שלום עכשיו עתירה ראשונה לבג"צ בדרישה לפינוי מיידי של המאחזים בהתאם להוראת אלוף הפיקוד.
בלחץ הבג"צ חתם שר הבטחון הקודם על הארכת תוקפם של הצווים תוך התחייבות לפנותם. ב- 6/6/2006 קיבל בית המשפט את הבטחת שר הבטחוןודחה את העתירה, אך הוסיף וקבע כי במידה שהמאחזים לא יפונו תוכל שלום עכשיו לפנות שוב לבג"צ בדרישה לפינויים.

מאז ועד היום לא נעשה דבר לפינוי המאחזים. למרות הוראת אלוף הפיקוד האוסרת על שהייה במקוםבפועל המאחזים ממשיכים לגדול, נבנו מבני קבע, נוספו קרוואנים ונסללו כבישים.

תוקף צווי התיחום החדשים עומד לפקוע בחודש מאי 2008. בית המשפט קבע את מועד הדיון בעתירה ל-10/4/08.

רשימת המאחזים:
1. מצפה לכיש (מערבית לחברון)
2. צומת הטי-גבעת אסף (מזרחית לרמאללה)
3. רמת גלעד-גבעת הדגל (מערבית לשכם)
4. מעלה רחבעם (מזרחית לבית לחם)
5. מצפה יצהר-נ.ג. 693 (דרומית לשכם)
6. גבעת הרואה – עלי 762 (צפון מערבית לרמאללה)

נוסיף, כי בעניין אי מימושם של צווי התיחום כתבה עוה"ד טליה ששון את הדברים הבאים:
"דוגמא בולטת להעדר אכיפה שמקורה בדרג המדיני היא אי ביצוע צווי תיחום. לעניין זה חומרה מיוחדת שכן אין מדובר בהעדר אכיפה בדרך של מחדל, אלא בהפסקת תהליך של אכיפה לאחר שבית המשפט העליון אישר את האכיפה. בכך מועבר מסר ברור למתנחלים, לחיילים, לשוטרים ולציבור בכלל, כיאין כוונה אמיתית לפינוי המתנחלים ממאחזים בלתי מורשים. כי הדרג המדיני מדבר בשני קולות. הצהרות שלוחיו בבית המשפט העליון נותרו חלולות,בהעדר מעשה הנובע מהן, כאשר אין כל עילה משפטית לעיכובהתנהלות זו מעבירה מסר שלילי בכל הנוגע לאכיפת החוק בקשר למאחזים הבלתימורשים."

ובמקום אחר היא כותבת:
"תופעת המאחזים הבלתי מורשים מתרחשת לנגד עינינו זה שנים ארוכות, תוך ביצוע הפרות חוק חמורות ונמשכות. מעשים אלה ידועים לגורמי אכיפתהחוק, רשויות המדינה והדרג המדיני של ישראל מזה שנים. כל השנים הללו לא נקטו הרשויות בצעדים נחושים לאכיפת החוק במטרה להפסיק מעשיםאלה. להפך. כעולה מחוות דעת זו, עשו רשויות שונות של המדינה ככל יכולתן כדי לתמוך בתופעה, לממן אותה ולעודד אותה, וזאת ללא סמכות, ואףבניגוד לחוק. זהו המסר הכפול שעובר מזה שנים מהדרג המדיני אל הדרג הצבאי ורשויות המדינה ביחס למאחזים הבלתי מורשים. הצדקת אי ביצוע צוויהתיחום שהוצאו ואושרו על ידי בג"צ, במורכבות ההוצאה אל הפועל של צווי התיחום, אינה יכולה לעמוד לאורך זמן. ככל שחולף הזמן מעת אישור צוהתיחום על ידי בג"צ ללא מימוש הצו, הולך ומתקבל הרושם כי אין כוונה ממשית לפנות את המאחזים הללו, ועולה חשש שמא זוהי עוד חוליה בתסמונתהמסר הכפול."

לקריאת נוסח העתירה

ב- 1 באפריל הגישה המדינה את תשובתה בעניין, לקראת הדיון שנקבע ל-10 באפריל, בה נאמר כי בכוונת שר הבטחון להאריך את תוקף צווי התיחוםבשנה נוספת. במהלך שנה זו יימשכו המאמצים להגיע להסכמה עם המתנחלים על פינוי המאחזים.
לקריאת תגובת המדינה

ב- 23.9.08 ענתה המדינה כי אין צורך בהליך שימוע לפני פינוי המאחזים כיוון שהשימוע התקיים כבר לפני כמה שנים כשהוצאו צווי התיחום. במקבילאנחנו ביקשנו מבית המשפט שיתן פסק דין, ולא ימתין לעוד עדכון מהמדינה.

בתחילת מרץ 2009 קבע בית המשפט את מועד הדיון לתאריך 12 באוקטובר. שלום עכשיו הגישה בקשה להקדים את המועד.

בדיון שהתקיים ב- 13.5.09 בבג"ץ הודיעה הפרקליטות כי הצו יוארך בשנה נוספת. השופטים דורית ביניש, אילה פרוקצ'יה ואליקים רובינשטיין הוציאו צועל תנאי המורה למדינה לעדכן את בית המשפט בתוך 90 יום באשר לתוצאות ההידברות עם המתנחלים, וכן לנמק מדוע המאחזים לא יפונו.

בעקבות ההחלטה על הקפאת הבנייה בהתנחלויות למשך עשרה חודשים, ביקשה  ב- 2.12.09 המדינה מבית המשפט אורכה של שלושה חודשים לעדכוןבית המשפט. בית המשפט נעתר לבקשה. המועד להגשת תשובת המדינה נדחה ל- 15 בפברואר.

ביום 19.10.10 – הודיעה המדינה כי פינוי המאחזים הוא עניין מדיני.
בעיקרי הטיעון לדיון שהגישה הפרקליטות לבג"צ, נאמר כי: "סוגיית הבנייה ביהודה ושומרון על כל מרכיביה הפכה לסוגיית ליבה בשיח המדיני בין ישראללבין הרשות הפלסטינית, וכן במגעים המדיניים עם ארצות הברית ומדינות ידידות אחרות. אשר על כן, מדיניות הממשלה באשר לפעולות המשנות אתהמצב בשטח, נשקלת גם בשים לב לאינטרסים לאומיים רחבים ובראיה הכוללת גם שיקוליים, מדיניים, בטחוניים ואחרים"
בשל כך מבקשת המדינה "פרק זמן נוסף לצורך מיצוי בחינת ההשפעה שיש לנסיבות המדיניות על גיבוש סדר העדיפויות [לפינוי]"
להודעת המדינה

שופטי בגמתחו ביקורת חריפה על המדינה שנמנעת מאכיפת החוק על בנייה חדשה שהתבצעה במאחזים לאחר שהוציא ביהמצו על תנאי בעתירה.השופטים הורו למדינה לעדכן בתוך 15 יום מה נעשה ומהי המדיניות בעניין המבנים החדשים שעליהם דיווחה שלום עכשיו ולהבהיר את כוונת התשובההחדשה שניתנה לבג"צ לגבי השיקולים המדיניים שמשפיעים על אכיפת החוק.

ב- 7.3.11 הודיעה המדינה כי תפנה את המאחזים הבנויים על קרקע פלסטינית פרטית עד סוף השנהלהודעת המדינה

ב-23.3.11 הורה בית המשפט למדינה לתת הודעת עדכון ב-1 בנובמבר 2011 לגבי מה שנעשה כדי לקדם את הפינוי ו/או ההכשרה של המאחזים.

ב-10.11.11 עדכנה המדינה כי בכוונתה לעמוד בדברה לגבי פינוי מצפה יצהר ורמת גלעד עד סוף שנת 2011, אך לדחות את פינוי גבעת אסף עד ל-1ביולי 2011. המדינה ביקשה לשוב ולעדכן את בית המשפט בראשית שנת 2012. להודעת המדינה

בינתיים, בדצמבר 2012, הרסה המשטרה שני מבנים שהיו על קרקע פרטית במאחז מצפה יצהר (יתר המבנים, שלא נמצאים על קרקע פרטית, נותרו עלכנם), ובמארס 2012 פינו המתנחלים חלק מהמבנים שעל קרקע פרטית במאחז רמת גלעד, והעבירו אותם למקום סמוך. בחודשים שחלפו מאז בנוהמתנחלים מחדש מבנים במצפה יצהר (אחד מהם שוב על קרקע פרטית), ובמאחז מעלה רחבעם, ניכרת תנופת בנייה לא חוקית.

כשבוע לפני המועד שנקבע לפינוי גבעת אסף, ב-21/6/12, ביקשה המדינה לדחות את הפינוי ב-7 חודשים עד 1 בפברואר 2012, לאור "נתונים מהותייםחדשים שנתקבלו" בנוגע לגבעת אסף. מאוחר יותר התברר כי מדובר בטענת רכישה של המתנחלים לגבי אחת מהחלקות שעליו שוכן המאחז. ביתהמשפט קבע דיון בעתירה ל-23/9/12 בשעה 9:00.