טוען..

הצעת חוק לתיקון חוק יישום תוכנית ההתנתקות (ביטול איסור הכניסה לשטחי C בצפון השומרון והשהייה בו) עברה בקריאה ראשונה וצפויה להגיע להצבעה בקריאה שניה ושלישית

הצעת החוק שתאפשר למתנחלים להיכנס לשטחי ההתנחלויות שישראל פינתה מצפון השומרון במסגרת תכנית ההתנתקות בשנת 2005, אושרה היום, 16.3.2023, בועדת חוץ וביטחון והיא צפויה להגיע להצבעה לקריאה שניה ושלישית כבר בשבוע הבא. החוק הוא ציון דרך משמעותי בשינוי צפון הגדה המערבית ממרחב שהוא רובו ככולו מרחב פלסטיני רציף, למרחב עם מתנחלים, מאחזים והתנחלויות. מבחינה מדינית, מדובר בחוק שהוא הרסני לפתרון של שתי מדינות. מבחינה ביטחונית, החוק יגרום להגברת החיכוך בין האוכלוסיות ויסכן חיי אדם של ישראלים ופלסטינים.

רקע והסבר

ביום שני, ב 13 למרס 2023, כנסת ישראל העבירה שורה של חוקים בקריאה ראשונה. רובם חוקים הקשורים למערכת המשפט הישראלית והחלשת הדמוקרטיה. בנוסף, עבר בכנסת ברוב של 40 נגד 17 ח"כים, תיקון חוק יישום תוכנית ההתנתקות (2005). היום, יום חמישי ב 16 למרס, ועדת החוץ והביטחון (חו"ב) אישרה את החוק כפי שעבר בקריאה ראשונה והוא הועבר לקריאה שניה ושלישית בכנסת (קריאות אחרונות לפני אישור סופי). העניין הציבורי בשינוי מערכת המשפט והחלשת הדמוקרטיה, דחק הצידה את העניין בתיקון חוק זה שלמעשה הינו צעד משמעותי לביטול חוק ההתנתקות בצפון הגדה המערבית.

בשנת 2005 ישראל פינתה את כל ההתנחלויות שהיו ברצועת עזה וארבעה התנחלויות בצפון השומרון (שא-נור, גנים, כדים וחומש). הפינוי נעשה על בסיס חוק יישום תוכנית ההתנתקות. הצעת החוק שאושרה היום בועדת חו"ב מתייחסת לצפון השומרון בלבד ולא לרצועת עזה, והיא מבטלת את סעיפים 23 עד 27 בחוק ההתנתקות המקורי משנת 2005. אלו הם הסעיפים שאוסרים כניסת ישראלים לשטח המפונה, אלא באישור המפקד, ושהעובר על החוק דינו עד שנתיים מאסר. 

משמעות השינוי שהתקבל בקריאה ראשונה והועבר לקריאה שניה ושלישית הוא שישראלים יוכלו להיכנס לשטחי ההתנחלויות שפונו (למעט לאדמות פרטיות) כמו לכל שטחי C ואין לכוחות הביטחון סמכות לפנותם.

השפעת התיקון לחוק על המרחב הפלסטיני: סכנה ביטחונית לחיי אדם ופגיעה קשה בפתרון שתי המדינות

הצעת החוק במתכונתה הנוכחית לא מאשרת התיישבות בקרקע. אולם, מתן אישור לישראלים להיכנס לשטחים שפונו יש משמעות עצומה על המרחב והחיים של הפלסטינים בצפון הגדה המערבית. כבר כיום אנו עדים לנוכחות גוברת והולכת של ישראלים במרחבים פלסטינים שאינם באזורים המיושבים במתנחלים. לכל אורך השנה המתנחלים מארגנים טיולים, צעדות מחאה, אירועי תפילה, אירועי משפחות וכד' בצמוד למרחבים פלסטינים. אנו מעריכים ששינוי החוק יוביל להגברת הנוכחות הישראלית בצפון הגדה המערבית ובשטחי ההתנחלויות שפונו. הנוכחות הישראלית תשנה מאוד את אורחות החיים של הפלסטינים החיים באזורים אלו ויעלה את החיכוך בין האוכלוסיות. אנו מניחים שמיד עם אישור החוק, מתנחלים יארגנו מגוון אירועים אשר ילוו באבטחה מרובה של חיילים ושיבוש בחיי הפלסטינים. 

חמור מכך, גם אם על פי הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה, אין אפשרות לחזור ולהתיישב בקרקע, ניתן להעריך בסבירות גבוהה מאוד, שמרגע שמתנחלים יוכלו להגיע לצפון הגדה ביתר חופשיות, יהיו ניסיונות להקים מאחזים באזור, ויגבר הלחץ של המתנחלים להקים התנחלויות במרחב. הקמת מאחזים והתנחלויות בצפון השומרון מהווה פגיעה קשה בפתרון שתי המדינות. בגדה המערבית אין היום כמעט מרחבים שהם פלסטינים רציפים וללא התנחלויות או מאחזים. בכל המו"מ שהתקיימו בעבר, צפון השומרון היה מרחב שלממשלות ישראל לא היו דרישות מדיניות כלפיו. הצעת החוק היא איפה הצעד הראשון שיאפשר לשנות את המרחב הפלסטיני הזה למרחב עם התנחלויות ובך לפגוע בסיכוי להגיע בעתיד להסדר מדיני ושלום בין ישראל והפלסטינים.

הקמת התנחלות חומש

בפרט, הצעות החוק תהווה אבן דרך בהקמה מחדש של התנחלות חומש שהוקמה רובה ככולה על אדמות פרטיות של פלסטינים רשומות בטאבו. על אף שהתנחלות חומש פונתה, ישיבה קטנה שנמצאת במקום מהווה מקור אדיר של אלימות מתנחלים שמקבלים הגנה מצד הצבא. אלו וגם אלו מונעים מחקלאים פלסטינים להגיע לאדמתם. הורדת האיסור החוקי על שהיית ישראלים באזור תתן תמריץ להגעה של ישראלים נוספים לשטח ותהווה מסר ברור מצד הממשלה לכך שאלימות מתנחלים וגזל אדמות הינם פעולות אפקטיביות וראויות. החוק יקבע ויעודד את המצב שבו אדמות הפלסטינים ממשיכות להיות מופקעות הלכה למעשה.

הצעת החוק כחלק ממהלך רחב יותר של סיפוח

ככל הנראה הצעת החוק תעלה להצבעה שניה ושלישית בשבוע הבא, וצפוי לה רוב שיכלול חלק מחברי האופוזיציה. כזכור, בהסכם הקואליציוני בין מפלגת הליכוד למפלגת הציונות הדתית ועוצמה יהודית, הוחלט על שינויים נרחבים בניהול הגדה המערבית. בין היתר, הוחלט על העברת סמכויות מהמנהל האזרחי לידי השר בצלאל סמוטריץ', הסדרת המאחזים, הקלות ברישום מקרקעין בשטחים, ביטול חוקי ההתנתקות ועוד. 

העברת התיקון לחוק ההתנתקות, בשבוע הבא, הוא החוק המשמעותי הראשון בתוכנית הממשלה ומצטרף להחלטת הקבינט להלבין  15מאחזים, לקידום של כמעט 7,200 יחידות דיור בהתנחלויות, ולשינויים במנהל האזרחי שנעשו ע"י מתן סמכויות לשר נוסף במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', ממפלגת הציונות הדתית. 

התנחלויות הן הפרה של החוק הבינלאומי ולא עניין פנים ישראלי

מבחינתה של מדינת ישראל, מכוון שההתנתקות נעשתה בשנת 2005 באופן חד צדדי וללא הסכם עם הפלסטינים, היא בוחרת להציג את החוק כעניין פנים ישראלי וכאילו היא משווה בין השטחים שפונו לבין יתר השטחים בשטח C שבגדה המערבית. אולם ההתנחלויות הן הפרה של החוק הבינלאומי ומהווים פגיעה במרקם החיים של הפלסטינים ובזכותם להגדרה עצמית ולריבונות. בנוס, כפי שציינו, שינוי חוק ההתנתקות יוליד לשינויים מהותיים בשטח. ניתן לומר שהחוק הראשון שממשלת ישראל הנוכחית מעבירה לגבי הגדה המערבית, מעיד על יישום המדיניות אותו הצהירו מפלגות הימין טרם הקמת הממשלה ושבא לידי ביטוי בהסכמים הקואליציוניים. 

בשולי ההצעה ניתן לראות את היחס השונה של ישראל לרצועת עזה לעומת הגדה. ההחלטה לא לכלול בשינוי בחוק את רצועת עזה, מעידה כי לפחות לעת עתה, ועל אף דרישות חלק מיוזמי החקיקה, אין לממשלת ישראל כוונה כעת להקים מחדש התנחלויות ברצועת עזה.