טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2021

רשימת תרומות לשלום עכשיו מישויות זרות, 2021:

רבעון ראשון 2021:

האיחוד האירופי – סך של 156,560 ש"ח

NRC – סך של 223,315.48 ש"ח

ACPP – סך של 15,757.6 ש"ח

שגרירות פינלנד – סך של 31,464.12 ש"ח

מיזריאור – סך של 58,320 ש"ח