טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2020

רשימת תרומות לשלום עכשיו מישויות זרות, 2020:

רבעון ראשון 2020:

CADIZ ספרד – סך של 4,771.87 ש"ח

FCO – סך של 142,282 ש"ח

 

רבעון שני 2020:

ACCD – סך של 1,923.75 ש"ח

IFA – סך של 57,400.5 ש"ח

MISERIOR – סך של 71,988.99 ש"ח

FCO – סך של 39,111.00 ש"ח

שגרירות נורבגיה – סך של 219,807.18 ש"ח

 

רבעון שלישי 2020:

IFA – סך של 30,931.2 ש"ח

AEXCID Extremadura – סך של 17,523 ש"ח

IFA – סך של 60,896.25 ש"ח

IFA – סך של 38,736.95 ש"ח