טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2020

רשימת תרומות לשלום עכשיו מישויות זרות, 2020:

רבעון ראשון 2020:

CADIZ ספרד – סך של 4,771.87 ש"ח

FCO – סך של 142,282 ש"ח