טוען..

דיווח על תרומות לשנת 2013

בהתאם לחוק, להלן רשימת התרומות שקיבלה שלום עכשיו בשנת 2013 מישויות מדיניות זרות כהגדרתן בסעיף 36א לחוק העמותות:

השגרירות הנורבגית – 804,720 ש"ח
משרד החוץ הבריטי – 482,880 ש"ח
משרד החוץ הבלגי – 411,380 ש"ח
משרד החוץ השוויצרי – 263,654 ש"ח
שגרירות הולנד – 67,441 ש"ח