טוען..

ייהרסו מאחזים על קרקע פלסטינית פרטית *לינקים פעילות משפטית!

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, הודיע אתמול כי לא יוכל להגן בבג"ץ על מאחזים שנבנו על שטח פלסטיני בבעלות פרטית.

יוזכר כי שלום עכשיו עתרה לבג"ץ בעניין מספר מאחזים הבנויים על קרקע פרטית: בג"ץ דרך האבות מספומבר 2008, בג"ץ הבית בדרך האבותמספטמבר 2008, בג"ץ ששת המאחזים מספטמבר 2007, בגץ מגרון מאוקטובר 2006 ובג"ץ היובל וחרשה מספטמבר 2005.

העקרונות שינחו את הפרקליטות מעתה ואילך בנוגע לעתירות הנוגעות למאחזים הן כי לא ניתן להכשיר את מה שנמצא על קרקע פרטית ויש לפנותם. לעומת זאת, בנייה שבוצעה על קרקע מדינה, תעבור תהליכי ההכשרה על ידי חתימה של שר הביטחון על תוכנית המתאר והתב"ע.


סימון חלקות האדמה הפרטיות בשטח עליו נמצא המאחז מגרון
בנובמבר 2006 פרסמה שלום עכשיו דו"ח מקיף על האופן שבו הוקמו התנחלויות על אדמות פרטיות של פלסטינים, המעמד המשפטי והכלים ששימשו את ישראל להשתלטות על קרקעות בגדה המערבית. הדו"ח מבוסס על נתונים רשמיים של המינהל האזרחי שהגיעו לידינו, למרות סירובה של המדינה להעבירם באופן מסודר וגלוי.  במרץ 2007 פרסמנו דו"ח נוסף המבוסס על נתוני המנהל האזרחי שהגיעו לידי שלום עכשיו בעקבות החלטת בית משפט.

לקריאת הדו"ח


דרך האבות

לידיעה בהארץ