טוען..

הצעת "חוק ההסדרה" – חוק לאישור גזל

מה אומר חוק ההסדרה? 

בעקבות החלטות בית המשפט העליון שהורה למדינה לאכוף את החוק ולפנות כמה מבנים שנבנו בשטחים על קרקע פרטית, העלו חברי כנסת מהימין הצעת חוק ל"הסדרת המאחזים".

הצעת החוק של ח"כ יואב קיש, שולי מועלם, ניסן סמוליאנסקי ואחרים, קובעת כי במקרה של בניית התנחלות על קרקע פרטית פלסטינית בשטחים, הקרקע תופקע ותוקצה למתנחלים. בעלי הקרקע הפלסטינים יהיו זכאים לקרקע חלופית ולפיצוי כספי:

סעיף 2. הפקעת מקרקעין בתמורה למקרקעין חלופיים:

  • היו מקרקעין מקוריים מקרקעין פרטיים, יעברו הליך הפקעה בצו בתוך 30 יום מיום תחילתו של חוק זה.
  • הופקעו המקרקעין יקצה אותם הממונה לחטיבה להתיישבות אשר תקצה אותם לצורך הישוב המוסדר בתוך 30 יום נוספים.
  • בעלי המקרקעין המקוריים יהיו זכאים בתמורה להפקעת המקרקעין המקוריים לקבל קרקע חלופית שתהא ככל הניתן קרובה למקום מגוריהם.
  • נוסף לקרקע החלופית יהיו זכאים בעלי המקרקעין המקוריים לפיצוי כספי בשיעור של חמישים אחוזים מערך המקרקעין המקוריים ביום ההפקעה בלא המחוברים שעליהם.

 

משמעות הצעת החוק – היתר לגזול

למעשה לפי הצעת החוק, כל אדם שירצה, יכול לגזול איזו קרקע שירצה, ובלבד שהדבר נעשה במסגרת התנחלות. אם הממשלה רוצה, היא פשוט יכולה לעודד בנייה על קרקע פרטית – והקרקע תיחשב אדמת מדינה. למעשה, הצעת החוק תהפוך את מדינת ישראל למדינה של גזלנים, שמרשה לממשלה ולאנשים פרטיים לגנוב קרקע בלי כל הליך חוקי.

 

מכה אנושה לדמוקרטיה

הצעת החוק נועדה לבטל רטרואקטיבית החלטות של בית המשפט העליון שלא מוצאות חן בעיני הפוליטיקאים. מדובר בנסיון לשנות את כללי המשחק הדמוקרטיים ולאפשר לממשלה להיפטר ממגבלות החוק.

 

התנגשות חזיתית עם הדין המקובל בישראל ועם הדין הבינלאומי

בג"צ פסק, כפי שקבעו גם כל היועצים המשפטיים הישראלים עד היום, שהסמכות של ישראל להפקיע מקרקעין פרטיים בשטחים מוגבלת רק למקרים שבהם מי שנהנה מההפקעה יהיו גם התושבים הפלסטינים. הפקעה לצורך ישראלים בלבד (לצורך התנחלות למשל), אסורה בדין הבינלאומי כמו גם בפסיקות בג"צ. אמנם בתוך מדינת ישראל, בתוך המסגרת הדמוקרטית, יש סמכות לממשלה להפקיע קרקעות פרטיות לצרכי ציבור (אם כי הפקעת קרקע פרטית של אדם לצורך הענקתו לאדם פרטי אחר לא יכולה להצדיק הפקעה ולהיחשב "צרכי ציבור"), אך המקרקעין הפרטיים של הפלסטינים בשטחים הם לא של אזרחים שווי זכויות אלא של תושבים ללא זכות הצבעה, הנתונים תחת שלטון צבאי, ואסור למדינה הכובשת לקחת אותם לצורך אזרחיה שלה.

 

חקיקה באזור שאיננו חלק ממדינת ישראל

הצעת החוק תחול ביהודה ושומרון בלבד, כלומר בשטח מחוץ למדינת ישראל הריבונית, והמוחזק בשלטון צבאי. לתושבים הפלסטינים שיושפעו מהחוק אין זכות בחירה לכנסת, ולמעשה מדובר בחקיקה בלתי דמוקרטית בעליל.

 

השר לשעבר מיכאל איתן הזהיר כי "גם הטובים שבידידינו לא היו מסוגלים להגן על חקיקה זו, המדביקה לנו כתם של אפרטהייד, ומסכנת אותנו בסנקציות בינלאומיות" (ישראל היום, 3/6/12).