טוען..

איך זה שההתנחלויות מקבלות יותר תקציבים מאשר ישובים בישראל? מענקי משרד הפנים כדוגמא

עיקרי הממצאים:

א. הנתונים הכספיים של הרשויות המקומיות מראים כי הרשויות המקומיות בהתנחלויות נהנות מתקציבים גבוהים יותר מאשר רשויות בתוך ישראל. ממוצע ההכנסות לנפש ברשויות בהתנחלויות גדול בכ-20% מברשויות בישראל. השקעות הממשלה בפיתוח לנפש גדולות בכ-74% מברשויות בישראל והשתתפות משרד החינוך בחינוך בהתנחלויות גדולה בכ-30% מברשויות בישראל.

ב. בשנת 2023 הועברו לרשויות בהתנחלויות מענקים ממשרד הפנים בסך כולל של 795.4 מיליון ₪ שהיוו כ-10.5% מכלל המענקים שהמשרד נתן לכל רשויות. המתנחלים מהווים רק כ-5% מהאוכלוסיה הישראלית, כך שהמענקים שניתנים להם הם למעלה מכפול מחלקם באוכלוסיה. בנוסף על מענקי איזון ומענקים שונים שניתנים לרשויות על פי קריטריוניים, שאמורים להיות שיוויוניים, הממשלה מעבירה מענקים מיוחדים שמיועדים להתנחלויות בלבד, כמו "מענק אוסלו" או "מענק להתיישבות צעירה" וכיו"ב. בשנת 2023 עמדו המענקים היחודיים להתנחלויות על סכום שיא של 187.8 מיליון ₪ ממענקי משרד הפנים (ממשרדים אחרים התקבלו מענקים נוספים, כמו למשל ממשרד ההתיישבות שהעביר 22.6 מיליון ₪ לרשויות בהתנחלויות).

שלום עכשיו: לממשלת נתניהו יש סדר עדיפויות מעוות. במקום להשקיע ב-95% מהציבור הישראלי ובפיתוח מדינת ישראל, הממשלה משקיעה את מיטב כספי הציבור הישראלי בפרוייקט ההרפתקני בגדה המערבית שמוביל את ישראל לאסון. אם הממשלה לא היתה מעודדת כלכלית את ההתנחלויות, מספר המתנחלים היה צונח באופן דרמטי.

 

הרחבה:

א. נתוני הכנסה-לנפש ברשויות המקומיות:

ניתוח של הנתונים הכספיים העדכניים ביותר של הרשויות המקומיות שאספה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לשנת 2021) מראה כי ההתנחלויות נהנו מתקציב גדול בכ-20% מהישובים בתוך ישראל. החישוב נעשה ע"י חישוב הממוצע של ההכנסות לנפש של כל רשות ורשות.

ההכנסות של הרשויות: בהתנחלויות כ-20% יותר מישובים בישראל

ממוצע הכנסות לנפש – בש"ח התנחלויות שאר הארץ הפרש
תקציב רגיל 10,310 8,686 18.70%
תקציב פיתוח (בלתי רגיל) 3,040 2,502 21.48%

 

השקעה בפיתוח: התנחלויות מקבלות פי 1.7 מאשר ישובים בישראל

תקציבי הפיתוח (תקציב בלתי רגיל) של הרשויות המקומיות הם התקציבים לבינוי ופיתוח של פרוייקטים שאינם חלק מהתקציבים השוטפים של תפעול ומתן שירותים יומיומיים של הרשות. משרדי הממשלה השונים משתתפים בתקציבי הפיתוח ומסייעים לרשויות לפתח ולבנות את הישובים. נתוני ההשתתפות הממשלתית בתקציבי הפיתוח מראים כיצד מעדיפה הממשלה את הפיתוח בשטחים על הפיתוח בארץ, ומשקיעה בערך פי 1.7 בפיתוח ההתנחלויות:

ממוצע השקעה ממשלתית בתקציבי פיתוח לנפש -בש"ח התנחלויות שאר הארץ הפרש
כל הישובים 1,853 1,065 73.9%
ישובים חרדיים 2,172 985 120.5%

גם ההשוואה בין התנחלויות חרדיות לבין ישובים חרדיים בישראל, מראה כי הממשלה משקיעה למעלה מפי שתיים בהתנחלויות החרדיות (ההשוואה נעשתה בין ההתנחלויות החרדיות: ביתר עילית, מודיעין עילית ועמנואל, לבין הישובים החרדיים בישראל: רכסים, קרית יערים, אלעד, בני ברק ובית שמש).

 

השקעה בחינוך: התנחלויות מקבלות 30% יותר מישובים בישראל

משרד החינוך מממן חלק נכבד מהתקציב השוטף של החינוך ברשויות המקומיות (חלק קטן מתקציב החינוך ממומן ע"י הרשויות המקומיות וע"י גבייה מהורים). בחינה של השתתפות משרד החינוך ברשויות המקומיות מראה כי ההתנחלויות מקבלות קרוב ל-30% יותר בהשקעת הממשלה בחינוך לנפש, לעומת שאר הארץ. גם ההתנחלויות החרדיות נהנות מתקציב חינוך מהממשלה גדול ב-10% מישובים חרדיים בישראל:

ממוצע הכנסות חינוך מהממשלה לנפש – בש"ח התנחלויות שאר הארץ הפרש
כל הישובים 2,759 2,147 28.47%
ישובים חרדיים 1,470 1,343 9.42%

 

ב. מענקי משרד הפנים

אחד הכלים של הממשלה להעביר כספים והשקעות להתנחלויות היא באמצעות מענקי משרד הפנים. בכל שנה מעביר משרד הפנים לרשויות המקומיות הישראליות מענקים בסך מיליוני שקלים. רוב הרשויות המקומיות הישראליות אין מספיק מקורות תקציביים עצמאיים כדי לספק את כל השירותים לתושבים. רק כ-20 רשויות מצליחות באמצעות גביית ארנונה והיטלים שונים להשיג הכנסה מספקת. כדי לסייע לרשויות המקומיות, מעניק משרד הפנים מענקים שונים של מאות מיליוני שקלים לרשויות. רוב המענקים הם "מענקי איזון", שניתנים בהתאם לקריטריונים שאמורים להיות שיוויוניים, ונקבעים בהתאם למאפייני הרשות (המצב הכלכלי של התושבים, המרחק מהמרכז וכו'), אך ישנם גם מענקים ייחודיים בנושאים ומטרות שונות בהתאם למדיניות הממשלה. בחינה של מענקי משרד הפנים בשנת 2023 מראה כי מתוך סך כולל של 7.6 מיליארד ₪ מענקים לרשויות מקומיות, כ-10.5% (סך של 795.4 מיליון ₪) ניתנו להתנחלויות.

כל מענקי משרד הפנים בש"ח אחוז אוכלוסיה אחוז אוכלוסיה
התנחלויות 795,425,789 10.45% 478,600 4.95%
שאר הארץ 6,812,735,009 89.55% 9,183,400 95.05%
סה"כ 7,608,160,798 100% 9,662,000 100%

לפי נתוני למ"ס, בסוף שנת 2022 עמד מספר התושבים הישראלים על 9.6 מיליון, מתוכם 478,600 מתנחלים. לפי חלקם באוכלוסיה המתנחלים מהווים פחות מ-5% מהישראלים, אך במענקי משרד הפנים הם קיבלו למעלה מ-10% מכלל המענקים, כלומר יותר מכפול מחלקם באוכלוסיה.

 

מענקים ייחודיים להתנחלויות

בנוסף על מענקי איזון ומענקים שונים נוספים שניתנים לרשויות על פי קריטריוניים, הממשלה מעבירה מענקים מיוחדים שמיועדים להתנחלויות בלבד, כמו "מענק אוסלו" או "מענק להתיישבות צעירה" וכיו"ב. בשש השנים האחרונות חלה עליה של למעלה מ-60 מיליון ש"ח בהיקף המענקים היחודיים להתנחלויות, ובשנת 2023 עמדו המענקים היחודיים להתנחלויות על סכום שיא של 187.8 מיליון ₪ ממענקי משרד הפנים. יש לציין כי מלבד מענקי משרד הפנים, ההתנחלויות נהנות גם ממענקים ממשרדי ממשלה אחרים, כמו למשל משרד ההתיישבות שהעביר 22.6 מיליון ₪ לרשויות בהתנחלויות בשנת 2023.

רשימת המענקים המיוחדים להתנחלויות בלבד (בש"ח):

מספר תקנה תיאור מענק 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
18-11-02-01 תוספת למענק האיזון בגין הסכם אוסלו 17,551,778 17,591,000 17,603,000 6,000,000 1,740,000 2,180,000 2,235,000
18-11-02-02 העברה לועד המקומי חברון 5,020,000 5,000,000 5,000,000 4,351,000 4,508,000 5,666,000 2,385,000
18-11-02-03 מענקים ביטחוניים לאור הקפאת הבניה 500,000 34,000,000 1,792,997
18-11-02-04 מענק בטחוני למועצות אזוריות ביו"ש 39,210,000 31,422,000 35,458,999 21,698,999 15,754,000 17,190,000 21,338,999
18-11-02-05 מענקים לשמירה וטיפול בשטחים פתוחים ביהודה ושומרון 18,766,729 17,603,000 17,603,000 1,000,000 3,972,000 1,857,000
18-11-02-07 מענקים להתיישבות צעירה לרשויות ביו"ש 16,747,496 44,186,504 20,017,000 30,685,000
18-11-02-08 מענק בטחוני חד פעמי לרשויות מקומיות ביו"ש 76,849,030 34,500,000 34,500,000 34,500,000 34,500,000 34,499,000 27,000,000
18-11-02-10 סיוע מיוחד לקרית ארבע והישוב היהודי בחברון 768,212 1,218,781 622,049 1,440,000 3,375,000
18-11-02-11 סיוע מיוחד ליישובים ביו"ש 7,500,000
18-11-02-12 מענקי פיתוח להתיישבות הצעירה ביו"ש 26,974,996 17,266,332 4,846,264 2,328,423 877,664 798,176
18-11-02-13 החלטת ממשלה עמיחי הקמת ישוב זמני למפוני עמונה 3,569,136 11,430,864 20,000,000 20,000,000
18-11-02-25 מענקי פיתוח להתיישבות צעירה בגולן, הבקעה ומעלה אפרים* 2,827,973 522,781 5,190,647 5,791,433 5,440,000 6,603,000
סה"כ   184,872,533 126,210,305 119,871,392 103,466,210 108,979,650 145,202,176 124,771,996

* מענקי התיישבות צעירה קיבלו תקנות שונות בשנים שונות. בחלק מהשנים נכללו בהן גם הרשויות ברמת הגולן. בטבלה מופיעים רק הסכומים שניתנו להתנחלויות בגדה המערבית ללא הסכומים שניתנו לרמת הגולן.