טוען..

עבירה גוררת עבירה – התנחלויות על קרקעות פרטיות של פלסטינים

דו"ח מקיף על האופן שבו הוקמו התנחלויות על אדמות פרטיות של פלסטינים, המעמד המשפטי והכלים ששימשו את ישראל להשתלטות על קרקעות בגדה המערבית

מאז 1967 השקיעה ישראל מאמצים גדולים ומשאבים עצומים במפעל ההתנחלויות בגדה המערבית. בדו"ח "עבירה גוררת עבירה" נחשפים לראשונה מימדיו של גזל הקרקעות הפרטיות העומד בבסיס קיומו של מפעל ההתנחלויות. מהמידע שחושף כאן לראשונה צוות מעקב התנחלויות של "שלום עכשיו" עולה כי כ- 32 אחוזים מהאדמות, שעליהן פרושות ההתנחלויות בגדה המערבית, הן קרקעות פלסטיניות פרטיות.

הדו"ח, שפורסם בנובמבר 2006, מבוסס על נתונים רשמיים של המינהל האזרחי שהגיעו לידי "שלום עכשיו", למרות סירובה של המדינה להעבירם באופן מסודר וגלוי.

בסוף הדף תוכלו למצוא את הדו"ח ממרץ 2007 המבוסס על הנתונים הרשמיים אותם העביר המנהל לשלום עכשיו בעקבות עתירה.

אדמה פלסטינית

ממצאים עיקריים:
מרבית ההתנחלויות בשטחים הוקמו על אדמה פלסטינית פרטית

• לראשונה מוכיחה "שלום עכשיו" כי בניגוד לטענות המדינה והמתנחלים, מרבית ההתנחלויות בשטחים הוקמו על אדמה פלסטינית פרטית ולא על אדמת מדינה.
• כ-130 התנחלויות ומאחזים הוקמו באופן חלקי או מלא על אדמות פלסטיניות פרטיות
• כ- 51,000 דונם משטחי ההתנחלויות הם אדמה פלסטינית פרטית
• האדמות הפלסטיניות הפרטיות מהוות למעלה מ- 32% מכלל שטח ההתנחלויות
• הקמת התנחלות על אדמה פלסטינית פרטית מנוגדת לחוק ולפסיקת בג"צ (על פי תקדים בג"צ אלון מורה) ולא ניתן להכשירה. משמעות הדו"ח היא כי לא רק המאחזים בשטחים הוקמו באופן בלתי חוקי, אלא גם חלק גדול מההתנחלויות הוותיקות והמוכרות הוקמו על קרקע פלסטינית פרטית ובניגוד לחוק.
• את הנתונים ניסתה המדינה להסתיר במשך שנים בטענה כי חשיפתם תגרום נזק רב ליחסי החוץ של מדינת ישראל. רק לאחרונה הצליחה שלום עכשיו לשים את ידה על הממצאים החדשים.
• מסקנות: מדינת ישראל גזלה במשך שנים אלפי דונמים של אדמה פלסטינית פרטית לצורך הקמת ההתנחלויות. טענות המדינה והמתנחלים כאילו ההתנחלויות הוקמו על אדמות מדינה אינן נכונות. הקמת מרבית ההתנחלויות נעשתה בניגוד לחוק ולפסיקת בג"צ ולא ניתן להכשירה.
ברמה המוסרית מציג הדו"ח תמונת מצב עגומה של מדינה הגונבת לאור היום רכוש פלסטיני פרטי ומעבירה את הבעלות על הקרקע לידי המתנחלים. בפועל רומסת מדינת ישראל באופן גס ובוטה את זכות הקניין הבסיסית ומנצלת את חולשתם של התושבים הפלסטינים על מנת לגנוב את רכושם.

לדו"ח המלא

תגובת היועץ המשפטי לממשלה

ב- 25.12.06 נמסר מלשכת היועץ המשפטי לממשלה שאין מקום לפתוח בחקירה פלילית בעניין ההתנחלויות והמאחזים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית. בתשובת המדינה שכתב עוזרו של מזוז, עו"ד אייל ינון, נכתב כי בתקופה האחרונה עוסקים היועץ המשפטי לממשלה ואנשי משרד המשפטים באופן אינטנסיבי בסוגיית הטיפול במאחזים הבלתי חוקיים. הנחיית היועץ המשפטי היא שיש להקפיא כל העברה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון, עד לקביעת מנגנון ראוי למניעת העברת כספים לא חוקית. כמו כן, צויין כי בעקבות ממצאי דו"ח מבקר המדינה, בכל הקשור להעברת משאבים ממשלתיים למאחזים בלתי חוקיים, נפתחה חקירה פלילית בהיבטים מסויימים של הנושא. במכתב נאמר עוד כי ננקטו צעדים גם בתחום החקיקה, כדי להסדיר את הסמכות להעמדה לדין של ישראלים שעברו עבירות מסויימות הקשורות להקמת מאחזים בלתי חוקיים. בין היתר פורסם צו, לפיו בית המשפט לעניינים מקומיים ביהודה ושומרון רשאי לדון בעבירות שביצעו ישראלים בנוגע לתכנון ובנייה ואי פינוי מאחזים בלתי מורשים. בנוסף, צויין כי קיימים ארבעה צווים שאושרו על ידי משרד המשפטים ועדיין ממתינים לאישור מערכת הביטחון: תיקון חוק תכנון ערים וכפרים ובניינים, שלפיו בניה ללא היתר תהא עבירה פלילית גם ללא מתן התרעה על ידי פקח. תיקון חוק התכנון הירדני לצורך החלת הסדר מקביל לחובת טופס 4. תיקון צו בדבר העברת טובין, תיקון אשר יאפשר נקיטת פעולות אכיפה ביחס לכלי רכב המובילים מבנים באזור יהודה ושומרון ללא היתר, וחקיקה שתעניק סמכויות נרחבות לטיפול בפולשים שלא כדין לקרקע פרטית.

בשלום עכשיו מביעים תמיהה על המכתב, המתייחס בעיקר למאחזים הלא חוקיים, בעוד הטענה המהותית של הדו"ח היא לגבי ההתנחלויות בכלל. מזכ"ל התנועה, יריב אופנהיימר, אמר בתגובה: "זהו מכתב שערורייתי שלא מתייחס בכלל לנושא ההתנחלויות שנבנו על אדמות פרטיות פלסטיניות. או שמשרד המשפטים לא יודעים לקרוא טקסט או שהם מתחמקים מתשובה רצינית לטענה כי כ-32% משטחי ההתנחלויות בנויות על אדמה פרטית פלסטינית".

לדו"ח ממרץ 2007, המבוסס על נתוני המנהל האזרחי שהגיעו לידי שלום עכשיו בעקבות החלטת בית משפט.