טוען..

ממשלת נתניהו קידמה לפחות 4,615 יחידות דיור חדשות בתכניות ובמכרזים כולל שתי תכניות שכרוכות בהפקעת קרקע פרטית פלסטינית

תכניות:

ביום חמישי, 4/4/19, התכנסה מועצת התכנון העליונה של המינהל האזרחי ואישרה 28 תכניות בניה לבניית לפחות 3,659 יחידות דיור חדשות. לפחות 2,656 יח"ד (73%) מתוכן הן בהתנחלויות שישראל תיאלץ ככל הנראה לפנות במסגרת הסכם קבע (ממזרח לתוואי הגבול המוצע ביוזמת ז'נבה).
לגבי חמש תכניות לא ידוע לנו מהו מספר יחידות הדיור שאושרו, אך לפי ההודעה שהוציא המינהל האזרחי מדובר ב-339 יחידות דיור נוספות. חשוב לציין שהמינהל האזרחי סופר את כל יחידות הדיור שאושרו, בעוד ששלום עכשיו סופרת רק את היחידות החדשות, כלומר יחידות שלא היו בתכניות ישנות יותר, כך שייתכן שמספר יחידות הדיור החדשות שאושרו הוא קטן מ-339 יח"ד.
1,226 יחידות דיור חדשות אושרו למתן תוקף (אישור סופי), ולפחות 2,433 יחידות דיור נוספות אושרו להפקדה.

בין השאר אושרה תכנית להתנחלות חדשה ע"י הכשרת המאחז הלא חוקי חרשה (720 יח"ד), לאחר שהתקבלה חוות דעת היועמ"ש שמרשה להפקיע קרקע פלסטינית לצורך כביש להתנחלות. הכוונה היא שהכביש ייבנה כמנהרה מתחת לאדמות הפרטיות.

תכנית נוספת שמפקיעה למעשה קרקע פרטית פלסטינית באופן דומה, היא תכנית לבניית גשר להולכי רגל באורך 370 מ' בין שני חלקי ההתנחלות ביתר עילית מעל קרקע פרטית פלסטינית. היועמ"ש לממשלה אישר את הפקעת השטח שמעל הקרקע לצורך מעבר נוח של תושבי ההתנחלות שבשבתות לא נוסעים בשבת והדרך מסביב לאדמות הפרטיות הפלסטיניות היא ארוכה.

כמו כן אושרה רטרואקטיבית בניה לא חוקית בשדה בר שהוא מאחז שהוכשר כמוסד חינוכי אבל בפועל נבנתה בו שכונת מגורים.
כמו כן אושרו 289 יחידות דיור חדשות להרחבת ההתנחלות אלון בסמוך לחאן אלאחמר.

לרשימה המלאה ראו כאן

גשר מתוכנן מעל קרקע פרטית פלסטינית, ביתר עילית

מכרזים:

ב-4/4/19 פרסם משרד השיכון עם רשות מקרקעי ישראל 13 מכרזים בהתנחלויות לבניית 956 יחידות דיור ומתחמי מסחר. 51% מיחידות הדיור (487 יח"ד) הן בהתנחלויות שישראל תיאלץ ככל הנראה לפנות במסגרת הסכם קבע (ממזרח לתוואי הגבול המוצע של יוזמת ז'נבה). חלק מהמכרזים הם ליחידות דיור במכרזים שפורסמו במכרזים קודמים אך בפועל לא נמכרו. אך חשוב לציין שמדובר במכרזים חדשים, שמשמעותם היא שהממשלה מבקשת ברגע זה לקדם ולבנות (ואם רצתה למנוע אותם יכלה פשוט לא לפרסם אותם). להורדת רשימת המכרזים והתכניות שאושרו ב-4/4/19.

map of declared state land in Haresha

מפת האדמות שהוכרזו כאדמות מדינה באזור המאחז חרשה

מספר יחידות דיור בתכניות בהתנחלויות שעברו את אחד משלבי התכנון (אישור להפקדה או אישור למתן תוקף). במקרים שתכנית עוברת יותר משלב אחד באותה שנה, היא נספרת רק פעם אחת; כשתכנית עוברת שלב בשנה אחרת היא שוב נספרת, כי השאלה היא כמה קודמו בשנה. לא כולל ירושלים.
* בשנת 2020 נספרו גם שתי תכנית שעברו פרסום הפקדה (ב-E1) כי מדובר בקידום תכנית אחרי הקפאה של 8 שנים.