טוען..

הממשלה מקדמת עיר ישראלית חדשה בשטחים הכבושים

היום פורסם כי אלוף פיקוד המרכז חתם על צו הקובע תחום שיפוט להתנחלות חדשה מצפון לעיירה אלעובדיה שממזרח לבית לחם. מדובר בהתחלת מימוש החלטת הממשלה מפברואר 2023 שבה החליטה הממשלה על הקמת 9 התנחלויות חדשות ע"י הכשרת מאחזים לא חוקיים, ביניהם גם הכשרת המאחז "מצפה יהודה" (בשמו החדש "משמר יהודה"). הצו מייעד שטח של כ-417 דונם בלב מדבר יהודה, מעבר לתוואי המתוכנן של גדר ההפרדה, להקמת התנחלות חדשה.

בשלב ראשון מתוכננים לקום בשטח כ-3,600 יחידות דיור לציבור הדתי לאומי על כ-417 דונם, ובשלב שני, ההתנחלות מיועדת להתרחב לעוד כ-2,000 דונם נוספים ולכ-10,000 יחידות דיור נוספות לאוכלוסיה חרדית. לשלום עכשיו נודע כי משרד השיכון שכר לאחרונה מתכננים ואדריכלים להכנת התכניות להתנחלות החדשה בסכום של כ-2.7 מיליון ש"ח.

שלום עכשיו: כל מה שחלילה ייבנה בהתנחלות החדשה, ישראל תיאלץ לפנות אותו בסופו של דבר. התכנית היא מכה קשה לישראל ולסיכוי להגיע לפתרון של שתי מדינות. במקום לתכנן עתיד של שלום ושל ביטחון, הממשלה מתכננת לנו את המשך הסכסוך, העמקת הכיבוש, ולצערנו גם המשך של שפיכות הדמים.

יש לציין כי לפי הנהלים של המינהל האזרחי, היה על המינהל האזרחי לפרסם מראש את הכוונה לקבוע את תחום השיפוט ולאפשר לציבור להתנגד, שלום עכשיו לא הצליחה למצוא שום פרסום שכזה. ככל הנראה לא בוצע פרסום כדין, כפי שקרה לאחרונה גם בפרסום תחום השיפוט להתנחלות חומש.
לצו תחום השיפוט – ראו כאן


התכנית: כ-13,000 יחידות דיור (כ-65,000 תושבים)

השטח שנכלל בתחום השיפוט של ההתנחלות החדשה, כ-417 דונם, נרשמו ככל הנראה בשנת 2014 על שם חברה ישראלית מקרית ארבע בשם "מצפה לבניה" (שבעליה הרשומים הם אזרחים ארגנטינאים). החברה טענה שרכשה את הקרקע מהבעלים הפלסטינים בסביבות שנת 1992. בשנים האחרונות מכרו היזמים לישראלים ולמשקיעים מחו"ל מגרשים בשטח שנרכש כהשקעה לעתיד כשתאושר הבניה.

ב-4/2/24 דנה הועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה האזורית גוש עציון בתכניות להתנחלות החדשה. אדריכל התכנית, רוני גולדשמיט שהיה מעורב בתכנון התנחלויות רבות, הציג לועדה את התכנית לשלב א' של ההתנחלות שבה מתכננות 3,600 יחידות דיור שמיועדות לציבור הדתי לאומי בשטח שנרכש ע"י החברה. בישיבה צויין כי במשרד השיכון החלו לאחרונה להכין תכנית להקמת עיר בסך כולל של 13,000 יחידות דיור בשטחים הסמוכים, כפי שהדבר עולה גם ממסמכים שהגיעו לידי שלום עכשיו לפיהם משרד השיכון שכר מתכננים להכין תכניות להתנחלות "משמר יהודה" בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח.

יש לציין כי לועדה המקומית לתכנון ובניה אין סמכות לאשר תכניות להתנחלויות חדשות. הסמכות של הועדה המקומית של המועצה היא רק להמליץ למועצת התכנון העליונה של המינהל האזרחי בדיון בתכניות מהסוג הזה. כך שמבחינה חוקית התכנית עדיין לא עברה אישור, וככל הידוע לנו התכנית עוד לא מוכנה להנחה על שולחן מועצת התכנון העליונה לדיון. להרחבה על ההליך התכנוני בשטחים ראו כאן.

שם ההתנחלות "משמר יהודה" נקבע ע"י ועדת השמות הממשלתית בישיבה מ-29/6/23, בה נקבעו השמות גם לשאר ההתנחלויות שעליהן החליטה הממשלה בפברואר 2023. יש לציין כי שניים מחברי ועדת השמות הממשלתית, ישי שריד ויופי תירוש, התפטרו מחברותם בועדה על רקע העלאת השמות להתנחלויות וטענו כי ההתנחלויות אינן חלק מישראל ואין זה מסמכותה של ועדת השמות לתת שמות להתנחלויות לא חוקיות בשטחים הכבושים.