טוען..

המועצה האזורית הר חברון עומדת מאחורי אחד המתנחלים שהוטלו עליו סנקציות

המועצה האזורית הר חברון יזמה את הקמת המאחז החקלאי הלא חוקי חוות מיתרים של ינון לוי, אחד מהמתנחלים שהוטלו עליהם סנקציות אמריקניות לאחר שהתקבלו עדויות למעורבות שלו באלימות כלפי פלסטינים. בחודשים האחרונים גורשו מסביבת המאחז כ-300 תושבים פלסטינים מארבע קהילות שנאלצו לנטוש את בתיהן בשל האלימות והאיומים של מתנחלים.

בשנת 2021 חתמה "מנהלת אזור התעשיה מיתרים שבתוך החברה לפיתוח הר חברון" חוזה עם המתנחל ינון לוי להקמת חווה חקלאית. החברה לפיתוח הר חברון היא חברה בבעלות המועצה האזורית חברון שבין השאר מנהלת את אזור התעשיה "מיתרים" בדרום הר חברון.

לפי החוזה, שנחתם ב-22/3/2021: "המנהלת מעוניינת שהחקלאי יקים חווה חקלאית … שתקיים נוכחות בשטחים שבאזור ובכך תסייע לשימור שטחי המדינה ותפיסת ושימור השטחים שמסביב" … "החקלאי יקים בחווה … מכלאה לעדר ומגורים בצמוד, ומתקנים נלווים נדרשים". החוזה כולל תיאור של השטח שבו יוקם המאחז "בשטחים החקלאיים המסומנים בתחום התכנית של אזור התעשייה 514/2".

ברטוריקה של מתנחלים, כמו גם בחוזה בין המנהלת לבין לוי, המילים "שימור שטחי המדינה ותפיסת ושימור השטחים שמסביב" הן שם קוד לגירוש של פלסטינים שמבקשים לרעות את עדריהם, לעבד אדמות או לעשות כל שימוש בקרקע שבסביבת המאחז.

יש לציין שלפי הוראות התכנית 514/2 חל איסור על בניית כל מבנה "מגורים, שימושי תעשיה לצרכי חקלאות, משק חי וכיו"ב". כלומר, בחוזה מבקשת החברה לפיתוח של המועצה מהמתנחל להקים מבנים בניגוד לחוק, בשטחים שבהם המועצה עצמה אחראית על אכיפת חוקי התכנון והבנייה.

בחוזה מצויינת גם מעורבות של אמנה, ארגון מתנחלים שאחראי על הקמה של מאחזים בלתי חוקיים רבים, ובשנים האחרונות מעורב בהקמה וסיוע לחוות חקלאיות לא חוקיות בשטחים.

 

בעקבות הסנקציות על המתנחל – המועצה מגייסת כספים לטובתו

התמיכה של המועצה בינון לוי לא מסתכמת רק בהענקת רשות לשימוש בקרקע ובתמיכה במאחז אלא שמיד אחרי הטלת הסנקציות על לוי, פתחה עמותת קרן הר חברון, שהיא למעשה עמותת בת של המועצה האזורית, בקמפיין גיוס המונים לסיוע לינון לוי. בעוד שהאמריקאים מנסים להעביר מסר ברור של התנגדות לאלימות מתנחלים, יוצאת רשות ישראלית ותומכת ומסייעת לכך באופן ישיר.

שלום עכשיו: ארבעת המתנחלים שעליהם הוטלו סנקציות הם לא הסיפור. מאחורי כל מתנחל אלים יש מערכת ממשלתית שלמה ששולחת אותו ומממנת אותו. אלימות המתנחלים היא לא תופעת שוליים, היא חלק משיטת פעולה מאורגנת וממומנת ע"י הרשויות שנועדה לנשל את הפלסטינים מאדמותיהם בשטחים, ולפגוע בכל דרך בסיכוי לפתרון פוליטי.