loading

Kochav Ya’akov West

Data

  • TypeOutpost
  • Year of Establishment2002
  • Community TypeCommunal Religious
  • Additional NameKochav Ya'akov West

Construction Starts by YearPeace Now's Count