טוען..

(אי) אישור בניה לפלסטינים באזור סי – 2009 – 2020

בשנים 2019 – 2020 אושרו 32 תכניות והיתרים לפלסטינים באזור C, ו-310 תכניות ובקשות היתר נדחו. מספר יחידות הדיור שאושרו בתכניות והיתרים אלו הוא כ-265 יחידות דיור. באותו זמן בהתנחלויות אושרו וקודמו 16,098 יח"ד, והונפקו עוד היתרי בניה להקמת 2,233 יח"ד לפחות.

א. מידע רשמי מהמינהל האזרחי (עד 2018):

לפי מידע שהתקבל מהמינהל האזרחי בעקבות בקשות לפי חוק חופש המידע (בעיקר של ארגון במקום), בעשור שבין 2009 ל-2018:

* שבעת ההיתרים בשנת 2015 הם היתרים שאושרו, לא ידוע לנו אם הם גם הונפקו בפועל.

בעשור שבין 2009 ל-2018 יצאו רק 98 היתרי בניה מתוך 4,422 בקשות להיתרים שהוגשו. היתרים אלה יכולים להיות למגורים, לתעשיה, לחקלאות, לתשתיות וכו'. חשוב לציין שכמה עשרות מההיתרים שניתנו בין 2016 ל-2018 היו לצורך בניית בתים לתושבי חאן אלאחמר שהמדינה מבקשת לפנות למקום חלופי. הבתים לא נבנו עדיין.

 

ב. מידע מפרוטוקולים של מועצת התכנון העליונה (שנים 2019 – 2020).

קשה מאוד לקבל מידע מהמינהל האזרחי. לעתים עוברים חודשים ארוכים ואפילו שנה עד קבלת תשובה ולבסוף לא כל התשובות מלאות ומדוייקות. מקור מידע נוסף לגבי אישורי בניה לפלסטינים באזור C, הוא הפרוטוקולים של ועדות התכנון במינהל האזרחי, שהחלו להתפרסם באינטרנט רק בשנים האחרונות.

המידע מהפרוטוקולים לא כולל מאות בקשות שנדונות בועדת משנה לפיקוח שבפניה נשמעים ערעורים של פלסטינים על צווי הריסה (רובם ככולם נדחים), משום שהפרוטוקולים של ועדה זו אינם מפורסמים. רק במקרים שבהם מוגש ערר על החלטת ועדת המשנה לפיקוח בפני ועדת המשנה לתכנון ורישוי, המידע יופיע בפרוטוקולים (מכל העררים שנדונו ב-2019 ו-2020 רק אחד לא נדחה).

כמו כן, לא תמיד יש מידע על מספר יחידות הדיור שמבוקשות בכל בקשה, והמידע הוא על אישור תכניות ובקשות ולא על הנפקת ההיתרים עצמם.

 

1. עררים על צווי הריסה אחרי שנדחו בועדת משנה לפיקוח:

שנה לא פורסמה החלטה עררים שנדחו עררים שנדונו עררים שהתקבלו*
2019 3 91 95 1
2020 39 179 218
2021 15 15

* בערר שלא נדחה הועדה איפשרה למערער להגיש תכנית בניה, שאם היא תאושר יבוטל צו ההריסה.

 

2. בקשות היתר לבניה חדשה

שנה בקשות שנדונו בקשות שנדחו בקשות שאושרו
2019 4 1 3
2020 11 11

הבקשות שאושרו כוללות: 10 היתרים למבני תעשיה או חקלאות; מבנה לבית ספר לפקידי ממשל באלבירה; פאנל סולארי; תוספת 6 יחידות דיור באלעזריה; ותוספת קומה באלעזריה.

 

3. תכניות להכשרת עבירות בניה (אחרי שהוצא צו הריסה):

שנה תכניות שנדונו תכניות שנדחו תכניות שאושרו
2019 22 20 2
2020 15 14 1

למעשה אושרו רק שתי תכניות: תכנית למפעל בטון במזרעה אלשרקיה ותכנית ל-6 יחידות דיור בבתיר. התכנית הזאת אושרה להפקדה ב-2019 ואושרה למתן תוקף ב-2020.

 

4. תכניות לבניה חדשה

שנה תכניות שנדונו תכניות שנדחו תכניות שאושרו
2019 12 12
2020 8 8

ארבע תכניות שאושרו להפקדה בשנת 2019, אושרו למתן תוקף בשנת 2020, לכן מספר התכניות שאושרו בשנים 2019 ו-2020 הוא 16 תכניות.

התכניות שאושרו כוללות: מפעל בענתא; כפר נופש בקבטיה; שינויים בתכנית שיזמה הממשלה להעברת תושבי חאן אלאחמר; מרפאה בבית ג'אלה; תוספת שתי יחידות דיור בבית ג'אלה; מלון בבית ג'אלה; 2 יח"ד באלעזריה; 10 יח"ד באדמות בית חנינא; אזור תעשיה; תחנת דלק בחרמלה; אזור תעשיה בבית פג'אר; תכנית ל-35 יח"ד (חלק הכשרה של בניה לא חוקית וחלק תוספת חדשה) באלערוס (זיף); ותכנית לכ-210 יח"ד (40 מהן כבר בנויות ויוכשרו) בא-טוואנה.

התכניות המשמעותיות ביותר, עם יחידות דיור למגורים הן התכניות באלערוס (זיף) 35 יח"ד; ובא-טוואנה (210 יח"ד) ועוד תכניות ל-14 יח"ד.

באותו זמן בהתנחלויות:

בשנים 2019 – 2020 מועצת התכנון העליונה אישרה וקידמה תכניות ל-16,098 יח"ד בהתנחלויות. בנוסף הרשויות המקומיות בהתנחלויות הוציאו היתרים לפחות ל-2,233 יח"ד (לפי נתונים חלקיים של התחלות הבניה של הלמ"ס).

 

מידע על שנת 2021

עד כה התקיימו שתי ישיבות של ועדת המשנה לתכנון ורישוי בשנת 2021, אך טרם פורסם פרוטוקול. בדיון אחד נשמעו 15 עררים על צווי הריסה ועל הדיון השני, ב-17/1/21, פרסמנו את הדיווח הבא:

לפי פרסומים, לשכת ראש הממשלה ביקשה לבטל את הדיון בגלל לחץ המתנחלים. מדובר על לחץ נוסף לאחר שבשבוע שעבר, בעקבות לחץ המתנחלים, הוסרו מסדר היום של הועדה שלוש תכניות שהיו אמורות להכשיר בניה לא חוקית בשלושה כפרים פלסטינים באזור סי, תכניות אלו לא הובאו לדיון. במהלך הדיון שהתקיים לא נקבעו החלטות וטרם פורסם פרוטוקול אך מרוח הדברים בדיון עולה כי:

א. יש כוונה לאשר להפקדה תכנית להכשיר 70 יח"ד קיימות בחיזמא+תוספת של 70 יח"ד חדשות;

ב. יש כוונה להתנות את אישור התכנית לכפר וולג'ה באישור כביש עוקף חדש למתנחלים (שיאפשר את בניית התכנית לכ-1000 יח"ד למתנחלים בהר גילה החדשה "גבעת הגמל"). רק אחרי אישור הכביש למתנחלים תאושר התכנית לוולג'ה להפקדה. חשוב לציין שהדיון בתכנית נכפה על הועדה בעקבות החלטת בג"צ שקבע שצריך לדון בתכנית.

ג. ככל הנראה לא אישרו להכשיר בית ספר לקהילה הבדואית ואדי א-סיק במערב הבקעה.

ד. אישרו שני בתי מלון וכפר שעשועים בשולי אזור בי, ומבנה קירור של 200 מ"ר לחקלאי פלסטיני בבקעה.

 

האם יש שינוי במגמה באישור תכניות לפלסטינים?

הדרמה של הניסיון של רה"מ לבטל את ישיבת הועדה ב-17/1/21 הגיעה אחרי שהיו פרסומים על כוונה לאשר תכניות בניה לפלסטינים שגררו אחריהן לחץ מהמתנחלים. למרות שלא נראה שיש איזשהו שינוי במגמה ולא אושרו תכניות משמעותיות, יכול להיות שיש סימן לשינוי ולמאמץ מסויים לאפשר קצת תכנון לפלסטינים. הדבר בא לידי ביטוי בתכניות שהובאו לדיון להכשרת בניה לא חוקית ולתוספת בניה באלערוס, א-טוואנה, חיזמא ובוולג'ה, וכן שלוש תכניות נוספות שהורדו מסדר היום. מדובר בטיפה בים שרחוקה מלענות על הצרכים של הפלסטינים באזור C, אבל כמעט ולא ראינו תכניות כאלה מגיעות לדיון בועדות התכנון.

בעבר נשמעו קולות, בעיקר מגורמים במשרד המשפטים, שטענו שישראל חייבת לאשר בניה לפלסטינים באזור C אם היא רוצה להימנע מלהסתבך עם בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. מסיבה זו, אישר הקבינט לפני כשנתיים לאשר 700 יח"ד לפלסטינים (החלטה שלא מומשה עד כה).

 

***

הליך האישור לפלסטינים באזור C

הליך אישור התכניות לפלסטינים באזור C מוסבר באופן הכי מקיף ומלא בדו"ח של במקום "התחום האסור".

לפירוט ההליך התכנוני בהתנחלויות ראו כאן. ההבדל העיקרי בין הליך האישור בהתנחלויות לבין הליך האישור לפלסטינים באזור C, הוא שבתחומי ההתנחלויות, אחרי אישור התכניות ע"י ועדות התכנון במינהל האזרחי, היתרי הבניה מאושרים ומונפקים ע"י הרשויות המקומיות של ההתנחלויות. לעומת זאת, מחוץ לתחום ההתנחלות, הן התכניות והן היתרי הבניה מאושרים ומונפקים ע"י ועדות התכנון במינהל האזרחי. הליך זה חל גם על בניה ישראלית מחוץ לתחומי התנחלות.