טוען..

הממשלה מעבירה את הרשות לאכיפה במקרקעין לידי השר בן גביר

בישיבת הממשלה ביום ראשון, 7/4/24, הוחלט על העברת הרשות לאכיפה במקרקעין ממשרד האוצר למשרד לביטחון לאומי בראשות השר בן גביר. הרשות לאכיפת מקרקעין עוסקת בפיקוח ואכיפת בניה בישראל, כולל מזרח ירושלים, אולם אינה פועלת בשטחי הגדה המערבית.

 

הרשות לאכיפה במקרקעין פועלת על סמך תיקון חוק התכנון והבניה (המוכר גם כחוק קמיניץ) משנת 2017 ונועדה להגביר את האכיפה על עבירות בניה. הרשות אינה מחליפה את מחלקות הפיקוח והבניה בערים ובמועצות, אלא מהווה גוף אכיפה נוסף בעל סמכויות רחבות להטיל קנסות גבוהים, החרמת כלי עבודה, ניתוק מים וחשמל וביצוע הריסה. החלטת הממשלה מבוססת על ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד למפלגת עוצמה יהודית בדצמבר 2023 ותעלה לדיון והצבעה בכנסת ביום שלישי 16.4.24.

היועמ״ש של משרד הפנים הביע את עמדתו בפני הממשלה לפיה יחידת האכיפה צריכה להיות באותו מקום עם לשכת התכנון (שנמצאת כיום במשרד הפנים). שאלת אכיפת עבירות בניה כרוכה בשאלות תכנוניות וכל עבודות המטה ומדיניות תכנונית ואכיפתית צריכות להיות באותה מסגרת. למרות עמדת יועמ"ש משרד הפנים, הממשלה החליטה על ההעברה למשרד של בן גביר.

לכאורה העברת סמכויות ממשרד האוצר למשרד לביטחון לאומי הוא עניין טכני, אולם בדברי ההסבר להחלטת הממשלה נכתב במפורש שמדובר בחלק מהמאבק בפשיעה בחברה הערבית. חוק קמיניץ פוגע בעיקר בציבור הערבי-פלסטיני בישראל וחלק מרכזי בעבודת רשות האכיפה במקרקעין היא נגד בניה בלתי חוקית של בדואים בדרום ונגד בניה של פלסטינים במזרח ירושלים. מכוון שרוב יישובי הבדווים אינם מוכרים על ידי הרשויות בישראל וברוב היישובים הפלסטינים-ערבים יש אפליה תכנונית, חלק משמעותי מהבניה בהם נחשב לא חוקי.

 

לרשות האכיפה במקרקעין סמכות לאכוף בניה בלתי חוקית במזרח ירושלים והיא מבצעת הריסות ומטילה קנסות לצד מחלקת הפיקוח על הבניה של עיריית ירושלים. חשוב לזכור שבאופן יחסי קצב ההריסות במזרח ירושלים בזמן המלחמה בעזה ובשנת 2023 בכלל, היה גבוהה יותר מאשר בשאר חודשי השנה או שנים עברו ונראה שהעברת הסמכויות לבן גביר, רק תגביר מגמה זו.

 

שלום עכשיו: "כבר הוכח מעבר לכל ספק שרשויות החוק שבאחריות בן גביר מגבירות את המתיחות, האלימות והשנאה בין המדינה לאזרחים. הרשות לאכיפת מקרקעין צריכה לפעול במשורה, תוך רגישות רבה למציאות הפוליטית והחברתית בישראל. ספק רב שזה יקרה תחת שר התבערה והעימותים בן גביר".