טוען..

משרד החקלאות מממן מאחזים חקלאיים לא חוקיים במיליוני שקלים

צוות מעקב התנחלויות, יוני 2024

לקריאת הדוח כקובץ PDF

מנתוני התמיכות של משרד החקלאות עולה כי ב-6 השנים האחרונות העביר משרד החקלאות כ-1.66 מיליוני ש"ח למאחזים חקלאיים לא חוקיים בשטחים, ואישר תשלום של כ-1.5 מיליוני ש"ח נוספים שעדיין לא שולמו. רוב הכספים הועברו במסגרת תמיכות ב"שמירה על שטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים". תמיכות אלה הן תמיכות ישירות שניתנות לבעלי המאחזים והן בנוסף לתמיכות עקיפות שניתנות למאחזים בהיקף של מיליוני שקלים ע"י תמיכה בארגוני מתנדבים שמסייעים להם.

המאחזים החקלאיים שקיבלו את התמיכות הם חלק ממערך שלם של חוות חקלאיות שנועדו למנוע גישה ולנשל פלסטינים משטחים נרחבים בגדה המערבית. בין המתנחלים שאושרו להם תמיכות נכללו מתנחלים שהיו מעורבים באיומים, הטרדות וגירוש של פלסטינים בסביבתם. לאחר אישור התמיכות הוטלו נגד שלושה מהם סנקציות בינלאומיות (נריה בן פזי, משה שרביט וצבי בר יוסף) ונגד שתיים מהחוות (החווה של משה והחווה של צבי), ונגד מתנחל אחד הוצא צו הרחקה מנהלי (נריה בן פזי).

להרחבה על החוות החקלאיות ראו: "משכוכית", דוח של כרם נבות. על התפקיד של האלימות נגד פלסטינים כחלק מהשתלטות על קרקעות באמצעות החוות ראו דוח בצלם: "בשליחות המדינה".

לרשימת המאחזים והתמיכות שאושרו להם – לחצו כאן.
למפת המאחזים שאושרו להם תמיכות – לחצו כאן.

שלום עכשיו: אלימות מתנחלים היא לא באג, היא פיצ'ר. עשרות המאחזים החקלאיים שמביאים לנישול של פלסטינים ממאות אלפי דונמים בגדה המערבית הם לא תופעת שוליים של נערי גבעות אלא חלק ממערך מתוכנן וממומן שנתמך ע"י גורמים ממשלתיים רשמיים.

 

התמיכות של משרד החקלאות: "שמירה על שטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים"

כחלק מהמאמץ לשמור על שטחים פתוחים, לשמור בהם על מאזן אוקולוגי ולמנוע בהם פיתוח ובנייה, מעודד משרד החקלאות מרעה על פני שטחים נרחבים. לצורך כך הוא נותן תמיכה כספית לבעלי עדרים שמגדלים את עדריהם באמצעות מרעה. וכך מסביר המשרד את מטרת התמיכה:

"אחד מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הינו שמירה על שטחים פתוחים. למשרד אינטרס חיוני לעודד החזקת השטחים הפתוחים ועיבודם כדי לשמר בהם שיווי משקל אקולוגי ראוי, תרומה נופית וחברתית ולהבטיח המשך עיבודם של שטחים אלה על-ידי אוכלוסייה חקלאית פעילה. השמירה על השטחים הפתוחים נעשית באמצעות מניעת שריפות, מניעת הוברת הקרקע, צמצום אוכלוסיית הזאבים, ומניעת השתלטות גורמים בלתי מורשים על שטחים אלה".

הקריטריונים לתמיכה קשורים בהיקף השטחים שבהם מתבצע המרעה ובמספר הפרות, הכבשים או העזים. מגדלי בקר יכולים לקבל בין 625 – 1,030 ₪ על כל פרה, בעדר של לפחות 50 פרות שרועה בשטח של לפחות 500 דונם. מגדלי צאן יכולים לקבל בין 21 ל-55 ₪ לכל כבשה או עז, בעדר של לפחות 100 כבשים/עזים שרועה בשטח של לפחות 150 דונם.

רוב מוחלט של התמיכה שמעניק משרד החקלאות לרועים ניתן לבעלי עדרים בתוך ישראל, בנגב, בגליל ובכל רחבי הארץ. אמנם רוב מקבלי התמיכה הם בעלי עדרים יהודים, אך יחד עם זאת ישנם לא מעט בעלי עדרים ערבים אזרחי ישראל שנהנים מהתמיכה. לעומת זאת בגדה המערבית, התמיכה ניתנת רק לבעלי עדרים ישראלים ולא לפלסטינים.

 

תמיכה בעברייני בנייה

אחד התנאים להענקת התמיכה על ידי משרד החקלאות הוא שבעל העדרים לא פוגע בעצמו בשטחים הפתוחים. סעיף 9.1 למבחני התמיכה קובע כי לא תינתן תמיכה למי שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע "בעבירה שמפאת טיבה והקשרה אין זה ראוי שיקבל מענק שמירה על שטחים פתוחים" ובכלל זה גם "בנייה בלתי חוקית בשטחי המרעה".

ככל הידוע לשלום עכשיו, רוב רובם של בעלי העדרים המתנחלים שקיבלו את התמיכה, אם לא כולם, הקימו מבנים לא חוקיים לעדרי הצאן ואף למגורים ולשימושים נוספים. יתכן שמשרד החקלאות מעלים עין מאי החוקיות הזאת, או שהוא נתלה בכך שלא מוגשים כתבי אישום נגד מתנחלים שבונים באופן לא חוקי. בסופו של דבר המשמעות היא שנותנים למי שבעצמו פוגע בשטחים פתוחים ע"י בניה בלתי חוקית, "לשמור" על שטחים פתוחים.

 

הזכויות של המתנחלים בקרקע

הקריטריונים לתמיכה גם מחייבים שלבעלי העדרים תהיה זכות מבעלי הקרקע לקיים מרעה. בישראל ברוב המקרים מדובר באדמות ציבוריות (מה שמכונה "אדמות מדינה") שמנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ובעלי העדרים נדרשים להציג חוזה מאושר מרמ"י שנותן להם זכויות מרעה. לעומת זאת בשטחים הכבושים, העניקה המדינה את השליטה בחלקים נרחבים מאדמות הציבור (כחצי מיליון דונם), לידי החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, וככל הנראה, היא זאת שהעניקה זכויות מרעה לרוב בעלי החוות המתנחלים.

החטיבה להתיישבות מנהלת את הקרקעות בחוסר שקיפות, שאפילו המינהל האזרחי, שאחראי על ניהול הקרקעות בשטחים לא יודע מה נעשה בשטחים שהוא הקצה לחטיבה. במשך השנים הסתבר שהחטיבה להתיישבות הקצתה למתנחלים שטחים שאינם בניהולה ואף קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית, והיא אישרה שימוש בקרקעות שפג תוקף הקצאתן ובניגוד למטרות ההקצאה. חלק מההתנהלות הבעייתית והלא חוקית של החטיבה להתיישבות נחשף בדוחות מבקר המדינה ובדיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, אך למרות זאת ניהול הקרקעות נותר בידי החטיבה להתיישבות.

על הרקע הזה קל להבין כיצד השיגו מתנחלים "זכויות" מרעה נרחבות כל כך בשטחים הכבושים. ככל הנראה רובם קיבלו איזשהו חוזה מהחטיבה להתיישבות שנותן להם זכויות מרעה באלפי דונמים. משרד החקלאות מודע לבעייתיות של עבודת החטיבה להתיישבות ולכן בקריטריונים לקבלת התמיכה נאמר בסעיף 11.5 כי: "התחייבויות לבקשות משטחי יו"ש יישמרו עד להשלמת הבחינה המשפטית ונתוני הקרקע מהמנהל האזרחי, כמקובל כיום". כלומר מלבד חוזה מהחטיבה להתיישבות, נדרש גם אישור משפטי בהתאם לנתוני המינהל האזרחי.

בגלל היעדר השקיפות קשה לדעת באילו שטחים מדובר ומהן תוצאות הבדיקה המשפטית, אם אמנם נעשתה. יש לציין כי בעקבות פניית שלום עכשיו למשרד החקלאות בשנת 2021 בנוגע למיליוני שקלים שמעביר המשרד לתמיכה בארגוני מתנדבים שמסייעים למאחזים החקלאיים (כגון השומר יו"ש ואחרים), הודיע משרד החקלאות שהוא נותן תמיכה רק לפעילות שמבוצעת במאחזים שחוזי ההקצאה שלהם עברו אישור של המינהל האזרחי. אך נכון לשנת 2021, הסתבר כי רק ששה מאחזים חקלאיים קיבלו אישור שכזה. לא ידוע לנו כיצד קיבלו עוד עשרות מאחזים תמיכות ל"שמירה על שטחים פתוחים" ואם אמנם התקבלו האישורים המשפטיים הדרושים. בכל מקרה, האישורים המשפטיים לחוזי המרעה לא יכולים לכלול אישור על הבנייה הבלתי חוקית שאותה ניתן להכשיר רק באמצעות אישור הליכים תכנוניים.

 

המאחזים שאושרה להם תמיכה – מאחזים שמהווים מוקדי אלימות

כל המאחזים החקלאיים שהוקמו בשנים האחרונות בשטחים הכבושים מציגים את עצמם כ"שומרים על אדמות מדינה", והם חלק ממערך שנועד לנשל פלסטינים ולמנוע מהם גישה לשטחים נרחבים באזור C. רוב מוחלט אם לא כל המאחזים החקלאיים עוסקים בגירוש של חקלאים ורועים פלסטינים מהסביבה, חלקם עושים זאת ע"י איומים, או באמצעות קריאה לכוחות צה"ל שירחיקו גרשו את הפלסטינים, וחלקם משתמשים גם באלימות פיסית. בשנה האחרונה, ובמיוחד אחרי 7 באוקטובר, למעלה מ-1000 פלסטינים נאלצו לברוח מבתיהם מפחד מתקיפות של מתנחלים, כמעט בכל המקרים מדובר בקהילות שבסמוך להם הוקם מאחז חקלאי.

 

מאחזים שקיבלו תמיכות – דוגמאות

מאחז "אום זוקא" (נוף גלעד) של אורי כהן

סכום תמיכה שאושר: 595,808 ₪;
סכום תמיכה ששולם עד כה: 530,475 ₪

הוקם בסוף שנת 2016 בצפון בקעת הירדן בשטח של תכנית לשמורת טבע ובצמוד לשטח אש (חלק מהמבנים במאחז הוקמו בתוך שטח האש). לאחרונה הוכרז שטח התכנית כשמורת טבע כולל השטח שעליו הוקמה החווה.

החווה חולשת למעשה על אלפי דונמים שמשמים אותה בעיקר למרעה פרות. שמשמשים אותם בעיקר למרעה לפרות. תושבי קהילות הרועים הסמוכות, ח'רבת סמרה וח'לת מכחול, מעידים כי מאז הקמת החווה נחסמה בפניהם הגישה לשטחי מרעה נרחבים ששימשו אותם בעבר. מתנחלי המאחז גם הקימו גדרות באורך קילומטרים שמונעות מפלסטינים גישה לשטחי מרעה נרחבים.

בעתירה שהוגשה לבג"צ בשנת 2019 הובאו עדויות על עשרות מקרים של הצקות, פגיעה ברכוש וגירוש עדרים בידי מתנחלים שבאו מכיוון המאחז. חלק מתושבי קהילת הרועים ח'רבת סמרה שבסמוך לה הוקם המאחז, עזבו את בתיהם באוקטובר האחרון.

להרחבה על המאחז ולעדויות של פלסטינים מהסביבה ראו דו"ח בצלם: "בשליחות המדינה" עמ' 26 – 30.

בתיעוד הזה, בעל החווה, אורי כהן, מגיע על מדים בלילה לקהילת רועים פלסטינית בח'לת מכחול ומאיים. לא ידוע לנו אם הוא עשה זאת כחייל.

חוות נוף גלעד, החווה של אורי כהן באום זוקא

 

החוות של נריה בן פזי 

סכום תמיכה שאושר: 49,335 ₪
סכום תמיכה ששולם: 49,335 ₪

נריה בן פזי הקים בשנים האחרונות כמה מאחזים חקלאיים ממזרח לרמאללה באדמות הכפרים רמון וא-טייבה. מאז הוקמו המאחזים החלו קהילות הרועים בסביבה לסבול מהצקות ואיומים של מתנחלים. בינואר השנה חתם אלוף פיקוד המרכז על צו הרחקה מינהלי שמרחיק את נריה בן פזי מהשטחים הכבושים למשך ארבעה חודשים.

הרב אריק אשרמן, מנכ"ל ארגון זכויות האדם "תורת צדק" תיעד למעלה מ-70 מקרים שבהם עדרי מתנחלים מהאזור של החווה של בן פזי רעו בתוך קרקעות פרטיות של פלסטינים, בהם גם בשדות מעובדים. תצלומי אוויר שריכז ארגון כרם נבות מראים כיצד עם השנים מהקמת המאחז הפסיקו פלסטינים לעבד את אדמתם באזור.

בחודשים האחרונים גורשו שתי קהילות הרועים ואדי א-סיק ומליחאת הסמוכות, לאחר שנאלצו לברוח מאימת מתנחלים.

בסרטון הזה נראה נריה בן פזי עורך "חיפוש" בדיר של פלסטינים בלילה.

חוות רימונים, החווה של נריה בן פזי מדרום להתנחלות רימונים

 

מאחז "טנא ירוק" של דידי עמוסי

סכום תמיכה שאושר: 80,274 ₪
סכום תמיכה ששולם: 42,850 ₪

לפני כעשור הקים דידי עמוסי את המאחז "טנא ירוק" סמוך להתנחלות רותם שבבקעת הירדן. בשנים האחרונות העידו תושבי קהילות רועים פלסטיניות מהאזור על הצקות וגירוש עדריהם ע"י מתנחלים שהגיעו מכיוון המאחז. דידי עמוסי, שהיה גם הרבש"צ של ההתנחלות רותם, ננזף לפני כמה שנים על כך שתקף פעיל מקבוצת פעילי בקעת הירדן שמלווים באופן יומיומי רועים פלסטינים שסובלים מהצקות והטרדות של מתנחלים ושל הרשויות. בדצמבר האחרון תקף מתנחל שהגיע מכיוון המאחז שני פעילים סמוך לקהילת הרועים פארסיה, והם נזקקו לטיפול בבית חולים.

לאחרונה גורשה משפחה פלסטינית מקהילת פארסיה שלידה הוקם המאחז, כשנאלצה לברוח מאיומי מתנחלים.

בסרטון הזה נראה דידי נוסע לתוך עדר של פלסטינים ולאחר מכן תוקף פעיל ומעיף את הטלפון שלו.

חוות טנא ירוק של דידי עמוסי

 

רשימת המאחזים והתמיכות שאושרו להם (בש"ח) לפי שנים:

מגיש הבקשה מאחז 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 סה"כ שאושר שולם בפועל
אשד בן-ישי חוות נחל קנה 41,310 57,468 98,778
בן פזי דב נריה חוות רימונים 11,832 10,008 14,847 12,648 49,335 49,335
בר-יוסף צבי החווה של צבי 52,650 52,650
ברוך נתן חוות מדבר חבר 10,298 10,298
גושן מנחם חוות גושן 21,336 13,583 34,919
גרינגליק אריאל חוות צאן קדר 3,611 3,611
חוות נוף הנשר החווה של טליה 4,999 4,999
טל ליאור נווה אורי 5,659 5,659
כהן אורי חוות נוף גלעד 209,700 386,108 595,808 530,475
כהן איתמר החווה של איתמר 19,209 20,343 18,330 21,080 123,600 202,562
ליבי בנייה ותשתיות בע"מ החווה של קוקו / מלאכי השלום 16,864 15,581 59,163 91,608
לילינטל צוריאל שירת העשבים 17,707 53,782 71,489 71,489
לקס צבי חוות ארץ צבי 13,912 13,912
מגנזי יוסף חוות שוב-יה 12,043 6,379 18,422 16,387
מן יששכר משק מן 14,997 6,000 20,997
מקנה הרים החווה של סקאלי 42,044 76,000 25,662 28,045 25,662 197,413 76,000
נחום אלישיב חוות יהודה 11,271 18,641 29,912 25,766
נסים חגי חוות נגוהות 22,878 14,547 17,596 20,746 75,767 37,425
עמוסי ידידיה טנא ירוק 17,604 37,424 25,246 80,274 42,850
עתידיה עומר עינות קדם 37,884 24,431 143,007 205,322
פופר אברהם יצחק נחלת אבות 32,468 32,468
פחימה יואב חוות אביה 6,149 6,149
פניני תומר גבעה 777 34,200 12,037 21,903 72,683 140,823 128,786
פרידמן יחזקאל חוות לכתחילה 14,462 15,253 11,747 41,462 41,462
קורניץ עשהאל חוות ארץ שמש 112,500 143,050 255,550
קלנר אברהם חוות עמק דותן 18,330 18,147 26,460 62,937 48,016
קפלן ישראל מקנה יהודה 10,548 10,752 21,300
ריס גבריאל חוות פני קדם 136,180 28,446 18,397 8,708 191,731 68,090
רן אברהם גבעות עולם 116,998 25,060 142,058 142,058
שוורץ נדב חוות אלנווה 10,048 23,527 33,575 33,575
שולב נתנאל חוות השקדים 41,220 126,604 31,871 25,896 21,904 21,904 21,904 291,303 276,110
שחף עובד משק שחף מעלה עמוס 6,861 6,861
שכטר יעקב חוות הר סיני 28,029 15,837 15,837 14,572 74,275 73,010
שרביט משה חוות עמק תרצה 5,949 5,949
סה"כ   140,357 416,180 247,217 201,937 184,390 749,132 1,230,963 3,170,176 1,660,834