טוען..

9 חודשי שיחות, 9 חודשי בנייה בהתנחלויות

בתשעת חודשי המו"מ קידמה ממשלת נתניהו לפחות 13,851 יח"ד חדשות מעבר לקו הירוק ע"י קידום תכניות ופרסום מכרזים.
מדובר על מספר חסר תקדים שמהווה ממוצע של 50 יחידות דיור ביום ו-1,540 יחידות בחודש.

יחידות אלו כוללות:

  • פרסום מכרזים לבניית 4,868 יחידות דיור מתוכן 2,248 יחבהתנחלויות ו-2,620 יחבמזרח ירושלים (יש לציין שפורסמו עוד 1,235 יחבמכרזים חוזרים, כלומר שפירסמו את אותן יחידות למכירה מחדש)
  • קידום תוכניות בניה עבור 8,983 יח"ד חדשות בהתנחלויות ובמזרח ירושלים. מתוכן 6,561 יחבהתנחלויות ו-2,422 במזרח ירושלים.

יש לציין שקידום התכניות הוא בכל רחבי הגדה המערבית, כולל בהתנחלויות המבודדות:

  • תכניות ל- 4,793 יחבהתנחלויות מבודדות (73%);
  • תכניות ל-1,768 יחבהתנחלויות קרובות יחסית לקו הירוק (27%)

בהשוואה לשנים קודמות מדובר בגידול פי ארבעה בממוצע השנתי במכרזים:


הכפלה במספר התחלות הבנייה:

לפי נתוני הלמ"ס, במחצית האחרונה של 2013 החלו להיבנות 828 יחחדשות בהתנחלויות, לעומת 484 יחבתקופה המקבילה ב-2012 (נתוניהלמ"ס לא כוללים את שלושת הראשונים של שנת 2014).

התנחלויות ומאחזים חדשים:

  • שני מאחזים חדשים: מאחז ברוש (בסמיכות להתנחלות שדמות מחולה) והמאחז גבעת עיטם דרומית לבית לחם ומזרחית לאפרת.
  • התנחלות חדשה בתוך העיר חברוןהוקמה לראשונה מאז שנות ה-80 בבית המריבה.
  • הכשרת ארבעה מאחזים בלתי חוקיים: הממשלה קידמה תכניות להכשרת המאחזים הבלתי חוקיים: נחלי טל וזית רענן באזור רמאללה, גבעת סלעיתבצפון הבקעה ואלמתן באזור קלקיליה.
  • נוסדה התנחלות חדשה "לשם" (ליד ההתנחלות עלי זהב), אוכלסה בכ-60 משפחות.
  • במזרח ירושלים הממשלה קידמה 2 מרכזי תיירות גדולים בשכונת סילוואן הצמודה לעיר העתיקה: מתחם קדם ובית המעין. בנוסף, אושרה גם תכניתלגן לאומי מורדות הר הצופים בין שכונות עסאוויה וא-טור למרות התנגדות המשרד להגנת הסביבה.
  • לבסוף, במהלך המומשרד הבינוי והשיכון, בראשות השר אורי אריאל, פרסם 3 מכרזי תכנון עבור 24,000 יחמעבר לקו הירוק, ביניהם תכנוןלשכונה ב-E-1. חשיפת שלום עכשיו הובילה לביטול המכרזים.

רשימת התכניות והמכרזים לפי התנחלות:

מקום

יחתכנית

מקום

מס' מכרז

יח

אלון שבות

60

בית"ר עילית

346/2012

36

ביתר עילית

48

אריאלרובע ב' מזרח

365/2012

117

כפר אדומים

334

מעלה אדומים, אתר 07

91/2013

92

אלפי מנשה

28

אפרת, גבעת הדגן

96/2013

149

אלקנה

72

בית אל

04/08/2013

30

גבעת זאב

494

אלקנה

38/2013

283

מודיעין עילית

732

מעלה אדומים

39/2013

2

אלמתן

37

קרני שומרון

90/2013

196

אריאל

844

גבעת זאב

103/2013

102

בית אריה

27

אריאל

162/2013

18

יקיר

160

אדם

252/2013

80

עלי זהב

277

מעלה אדומים

274/2013

112

עלי זהב, לשם

694

בית"ר עילית

275/2013

238

קרית נטפים

19

אלפי מנשה

302/2013

1

קרני שומרון

22

אלקנה

303/2013

1

אלמוג

31

אפרת

יש/2014/1

208

בית אל

496

ביתר עילית

יש/2/2014

24

ברכה

90

עמנואל

יש/3/2014

102

גבעת סלעית, מחולה

125

קרני שומרון

יש/4/2014

86

גלגל

234

אלפי מנשה

יש/5/2014

68

טלמון

559

אריאל

יש/6/2014

40

טנא

48

אדם

יש/9/2014

75

כוכב יעקב

38

אפרת

יש/10/2014

19

מעון

230

אלקנה

יש/11/2014

169

נוקדים

52

פסגת זאב צפון

82/2013

160

עפרה

250

הר חומה ג'

84/2013

80

שבי שומרון

65

הר חומה ב'

85/2013

130

שילה

495

פסגת זאב צפון

86/2013

23

סה

6,561

גילהמורדות גילה מערב

108/2013

397

גילהמורדות גילה מערב

273/2013

311

רמת שלמה

293/2013

387

פסגת זאב

ים/7/2014

182

רמות

ים/8/2014

294

רמת שלמה

ים/12/2014

600

נווה יעקב

ים/16/2014

56

סה

4868

לוח הזמנים של קידום ההתנחלויות במהלך המו"מ:

01-08-13

הפקדת תכנית 515/5 עבור 48 יחבטנא

הפקדת תכנית 508/1 עבור 230 יחבמעון

הפקדת תכנית 411/5 עבור 40 יחבנוקדים

06-08-13

הפקדת תכנית 205/12 עבור 30 יחבשילה

07-08-13

דיון על הפקדת תכנית 317/2 עבור 234 יחבגלגל

דיון על הפקדת תכנית 242/1/3 עבור 38 יחבכוכב יעקב

דיון על הפקדת תכנית 205/14 עבור 17 יחבשילה

דיון על הפקדה תכנית 235/2/4 עבור 304 יחבטלמון

דיון על הפקדת תכנית 405/6/6/1 עבור 60 יחבאלון שבות

דיון על הפקדת תכנית 227/21 עבור 30 יחבכפר אדומים

דיון על הפקדת תכנית 604/4 עבור 31 יחבאלמוג

דיון על הפקדת תכנית 235/10 עבור 255 יחבטלמון

דיון על מתן תוקף לתכנית 426/1/1/3/8 עבור 48 יח"ד  בביתר עילית

דיון על מתן תוקף לתכנית 205/13 עבור 95 יחבשילה

11-8-13

פרסום מכרז 346/2012 עבור 36 יחבביתר עילית

פרסום מכרז 365/2012 עבור 117 יחבאריאל

פרסום מכרז 91/2013 עבור 92 יחבמעלה אדומים

פרסום מכרז 96/2013 עבור 149 יחבגבעת הדגן (אפרת)

פרסום מכרז 82/2013 עבור 160 יחבפסגת זאב

פרסום מכרז 84/2013 עבור 80 יח"ד בהר חומה ג'

פרסום מכרז 85/2013 עבור 130 יח"ד בהר חומה ב'

פרסום מכרז 86/2013 עבור 23 יחבפסגת זאב

פרסום מכרז 108/2013 עבור 397 יחבגילה

12-8-13

אישור תכנית עבור 891 יחבשכונת גילה

13-08-13

אישור (מתן תוקף) תכנית 210/6/3 עבור 732 יחבמודיעין עילית

21-08-13

אישור ראשון של שר הביטחון עבור תכנית 220/23 עבור 381 יחבגבעת זאב

08-09-13

הפקדת תכנית 215/2/11 עבור 1 יח"ד בהר שמואל

09-09-13

הפקדת תכנית (באינטרנט) 116/5 עבור 37 יחבאלמתן

1-10-13

אישור שר הבטחון לתכנית מס' 125/7 לבניית 72 יחבאלקנה

10-09-13

דיון על מתן תוקף לתכנית 132/6עבור 694 יחבלשם (עלי זהב)

09-10-13

דיון על מתן תוקף לתכנית 227/15 עבור 25 יחבכפר אדומים

24-10-13

פרסום מכרז 040813 עבור 30 יחבבית אל

פרסום מכרז 170/2013 עבור תכנון 9,560 יחמעבר לקו הירוק* (מעלה אדומים – 4,020; E1 – 1,200; גבעות – 1,000; אפרת – 840; עטרות – 4,000)

*מכרז בוטל

30-10-13

אישור תכנית עבור 1,531 יחבשכונת רמת שלמה

פרסום מכרז 11580/2013 עבור תכנון 12,750 יחבהתנחלויות*  (כוכב יעקב – 7,500; טלמון; נחליאל – 350; שילה – 1,250; דולב – 300; כוכבהשחר –  150; עלי – 2,000; מעלה לבונה – 500; מצפה יריחו – 1,000; נווה צוף,חלמיש – 600; נילי – 300; שבות רחל – 1,000; פסגות – 200;רימונים – 100)

פרסום מכרז 11581/2013 עבור תכנון 1,476 יחבהתנחלויות* (אספר – 160; בת עין – 300; מעלה עמוס – 358; נוקדים – 146; תקוע – 1,182; מ.א גוש עציון; כפר אלדד)

* המכרזים בוטלו

31-10-13

הפקדת תכנית 118/2 עבור 160 יחביקיר

1-11-13

הפקדת תכנית עבור מרכז תיירות "מתחם קדם" בשכונת סילוואן בירושלים

3-11-13

דיון על הפקדת תכנית 411/8 עבור 12 יחבנוקדים

דיון על הפקדת תכנית 220/10/7 עבור 28 יחבגבעת זאב

דיון על הפקדת תכנית 220/23 עבור 381 יחבגבעת זאב

דיון על הפקדת תכנית 301/2 עבור 125 יחבגבעת סלעית

הפקדת תכנית 420/1/1/36 עבור 1 יחבמעלה אדומים

דיון על מתן תוקף לתכנית 227/10/2 עבור 255 יחבטלמון

דיון על מתן תוקף לתכנית 205/12 עבור 30 יחבשילה

פרסום מכרז 38/2013 עבור 283 יחבאלקנה

פרסום מכרז 39/2013 עבור 2 יחבמעלה אדומים

פרסום מכרז 90/2013 עבור 196 יחבקרני שומרון

פרסום מכרז 103/2013 עבור 102 יחבגבעת זאב

פרסום מכרז 162/2013 עבור 18 יחבאריאל

פרסום מכרז 252/2013 עבור 80 יחבגבע בנימין (אדם)

פרסום מכרז 274/2013 עבור 112 יחבמעלה אדומים

פרסום מכרז 275/2013 עבור 238 יחבביתר עילית

פרסום מכרז 273/2013 עבור 311 יחבגילה

פרסום מכרז 293/2013 עבור 387 יחברמת שלמה

פרסום מכרז 299/2013 עבור 130 יח"ד בהר חומה

4-11-13

הפקדת תכנית 604/4 עבור 31 יחבאלמוג

הפקדת תכנית 114/2 עבור 90 יחבברכה

פרסום מכרז 108/2013 עבור 397 יחבגילה

6-11-13

הפקדת תכנית 218/18 עבור 296 יחבבית אל

7-11-13

הפקדת תכנית 235/10 עבור 255 יחבטלמון

אישור תכנית (מתן תוקף) 205/13 עבור 95 יחבשילה

פרסום מכרז 302/2013 עבור 1 יחבאלפי מנשה

פרסום מכרז 303/2013 עבור 1 יחבאלקנה

11-11-13

אישור ראשון של שר הביטחון לתכנית 227/7/1 עבור 5 יחבנופי פרת

17-11-13

הפקדת תכנית (באינטרנט) 132/4 עבור 277 יחבעלי זהב

19-11-13

אישור תכנית 220/13/1 עבור 29 יחבגבעת זאב

27-11-13

דיון מתן תוקף בתכנית 221/6 עבור 250 יחבעפרה

5-01-14

אישור תכנית (מתן תוקף באינטרנט) 117/13 עבור 22 יחבקרני שומרון

6-1-14

אישור תכנית  (מתן תוקף באינטרנט) 205/12 עבור 30 יחבשילה

8-1-14

אישור תכנית (מתן תוקף) 221/6 עבור 250 יחבעפרה

דיון למתן תוקף לתכנית 130/2/3/30 עבור 5 יחבאריאל

10-1-14

פרסום מכרז 1/2014 עבור 208 יחבאפרת

פרסום מכרז 2/2014 עבור 24 יחבביתר עילית

פרסום מכרז 3/2014 עבור 102 יחעמנואל

פרסום מכרז 4/2014 עבור 86 יחקרני שומרון

פרסום מכרז 5/2014 עבור 68 יחבאלפי מנשה

פרסום מכרז 6/2014 עבור 40 יחבאריאל

פרסום מכרז 9/2014 עבור 75 יחבגבע בנימין (אדם)

פרסום מכרז 10/2014 עבור 19 יחבאפרת

פרסום מכרז 11/2014 עבור 169 יחבאלקנה

פרסום מכרז 7/2014 עבור 182 יחבפסגת זאב

פרסום מכרז 8/2014 עבור 294 יחברמות

פרסום מכרז 12/2014 עבור 600 יחברמת שלמה

12-1-14

פרסום מכרז 16/2014 עבור 56 יחבנווה יעקב

20-1-14

הפקדת תכנית 220/23 עבור 381 יחבגבעת זאב

22-1-14

אישור תכנית (מתן תוקף באינטרנט) 227/10/2 עבור 255 יחבכפר אדומים

26-01-14

הפקדת תכנית (באינטרנט) 317/2 עבור 234 יחבגלגל

הפקדת תכנית 13901 עבור מתחם תיירות "בית המעין" בשכונת סילוואן

10-2-14

אישור ראשוני של שר הביטחון לתכנית 111/1/3 עבור 65 יחבשבי שומרון

16-02-14

אישור תכנית (מתן תוקף) 227/15 עבור 25 יח"ד כפר אדומים

18-02-14

הפקדת תכנית 116/5 עבור 37 יח"ד באל-מתן

19-2-14

דיון מתן תוקף לתכנית 604/4 עבור 31 יחבאלמוג

דיון מתן תוקף לתכנית 218/18 עבור 296 יחבבית אל

דיון על הפקדת תכנית 205/2 עבור 353 יחבשבות רחל (שילה)

דיון על הפקדת תכנית 111/1/3 עבור 65 יחבשבי שומרון

דיון על הפקדת תכנית 130/8 עבור 839 יחבאריאל

דיון מתן תוקף לתכנית 132/6 עבור 694 יחבלשם (עלי זהב)

23-2-14

הפקדת תכנית (באינטרנט) 227/10/3 עבור 19 יחבכפר אדומים

10-3-14

דיון מתן תוקף לתכנית 115/12/1 עבור 28 יחבאלפי מנשה

19-3-14

הפקדת תכנית (באינטרנט) 242/1/3 עבור 38 יחבכוכב יעקב

הפקדת תכנית (באינטרנט) 220/10/5 עבור 56 יחבגבעת זאב

דיון על מתן תוקף לתכנית 129/3 עבור 19 יחבקרית נטפים

דיון על מתן תוקף לתכנית 218/11 עבור 200 יחבבית אל

דיון על הפקדת תכנית 201/3/10 עבור 27 יחבבית אריה

23-3-14

דיון על מתן תוקף לתכנית 118/2 עבור 160 יחביקיר

דיון על מתן תוקף לתכנית 114/2 עבור 90 יחבברכה

דיון על מתן תוקף לתכנית 132/4 עבור 277 יחבעלי זהב

31-03-14

פרסום מכרז 65/2014 עבור 708 יחבגילה