טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2017

רבעון ראשון לשנת 2017: 

שגרירות בריטניה – 111,411.42 ש"ח

שגרירות גרמניה – 6,870 ש"ח