טוען..

שכונת גל

נתונים

  • סוגמאחז
  • סוג האוכלוסיהאחר

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו