טוען..

מגרון החדשה

נתונים

  • סוגשכונה
  • סוג האוכלוסיהאחר

תכניות

שם התכניתתאריךיחידותשלב תכנוני
צו מיוחד - פטור מהיתר אתרי מגורים זמניים23/04/201245דיון בהפקדה מחוזית/מתע

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו