טוען..

בית אריה

נתונים

  • סוגהתנחלות
  • שנת הקמה1981
  • מספר תושבים4322
  • סוג האוכלוסיהקהילתי מעורב
בית אריה

תכניות

שם התכניתתאריךיחידותשלב תכנוני
201/3/1231/08/201630דיון מתן תוקף במחוזית/מתע
201/630/05/201130אישור משרד הבטחון
201/3/719/03/20141פרסום באינטרנט מתן תוקף
201/3/327/11/201240פרסום מתן תוקף
201/3/229/10/201238פרסום מתן תוקף

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו