טוען..

בית אל

נתונים

  • סוגהתנחלות
  • שנת הקמה1977
  • מספר תושבים6115
  • סוג האוכלוסיהקהילתי דתי-לאומי
בית אל

תכניות

שם התכניתתאריךיחידותשלב תכנוני
משבש 10111230/03/2015200אחר
219/12/122/07/201524דיון מתן תוקף במחוזית/מתע
219/1310/02/201390פרסום מתן תוקף
218/1831/07/2015296פרסום מתן תוקף

התחלות בניה לפי שניםע"פ ספירת שלום עכשיו