טוען..

דוחות רבעוניים על תרומות 2018

רשימת תרומות לשלום עכשיו מישויות זרות, 2018:

רבעון ראשון 2018:

Miserior – סך של 75,129.25 ש"ח.

NRC – סך של 134,171.35 ש"ח.

שגרירות פינלנד – 42,265 ש"ח.


רבעון שני 2018:

IFA – סך של 56,700.79 ש"ח

NRC – סך של 41,519.05 ש"ח

שגרירות נורבגיה – 152,895 ש"ח

IFA – סך של 13,245.35 ש"ח

Misereor – סך של 75,893.4 ש"ח

רבעון שלישי 2018:

האיחוד האירופי – 567,430.24 ש"ח

IFA – סך של 22,110.33 ש"ח

NRC – סך של 75,412.47 ש"ח

Miserior – סך של 71,226.60 ש"ח

שגרירות הולנד – 256,351 ש"ח